Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 słowo diagnoza pochodzi z greckiego „ diágnosis ” oznacza rozróżnianie, osądzanie „ diagnostiké ” to sztuka odróżniania za pomocą pośredniego (umysłowego)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " słowo diagnoza pochodzi z greckiego „ diágnosis ” oznacza rozróżnianie, osądzanie „ diagnostiké ” to sztuka odróżniania za pomocą pośredniego (umysłowego)"— Zapis prezentacji:

1

2  słowo diagnoza pochodzi z greckiego „ diágnosis ” oznacza rozróżnianie, osądzanie „ diagnostiké ” to sztuka odróżniania za pomocą pośredniego (umysłowego) poznawania.

3 1) Zebranie informacji: -środowisko rodzinne (warunki bytowe i zdrowotne, postawy rodziców, kontakt z dalszą rodziną i znajomymi), -środowisko szkolne (relacje w klasie, postawa wobec dziecka nauczyciela i nauczyciela wobec dziecka) -dziecko (stan zdrowia, aspekt psychologiczny, aspekt pedagogiczny)

4 Zaświadczenie od lekarza rodzinnego Informacje od pielęgniarki szkolnej Dokumenty posiadane przez rodzica ASPEKT MEDYCZNY Informacje od psychologa Wyniki testów diagnostycznych Analiza wytworów dziecka ASPEKT PSYCHOLOGICZNY Obserwacja dziecka w klasie (techniki socjometryczne) Rozmowa z rodzicami/opiekunami dziecka (informacje z OPS i innych instytucji o sytuacji rodziny) ASPEKT PEDAGOGICZNY

5 2) Porządkowanie zebranych informacji np. w postaci drzewa problemów

6

7

8 1)BŁĘDY ZWIĄZANE Z DIAGNOZUJĄCYM: - Błąd postawy (postępowanie według określonego schematu, nadmierne poczucie odpowiedzialności, tendencja do dominacji, nastawienie lękowe, postawa zimnego naukowca, terapeuty, moralisty) - Błąd maski (zasłanianie się swoją rolą zawodową) - Błąd sędziego (ocenianie, etykietowanie badanego) 2) BŁĘDY ZWIĄZANE Z PROCESEM BADAWCZYM: - Błąd skupiania się na negatywnych aspektach jednostki, bez uwzględniania mocnych stron - Błąd skupiania się na skutkach bez wyjaśniania przyczyn (diagnozowanie cząstkowe) - Błąd redukcji źródeł wiedzy (opieranie się tylko na obiektywnych wynikach narzędzi, bez uwzględniania np. komunikacji niewerbalnej = „wiedza gorąca”; niewłaściwy dobór metod diagnostycznych) 3) TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z OSOBĄ BADANEGO (opór)

9 1) Wiedza merytoryczna 2) Umiejętność logicznego myślenia i zestawiania różnorodnych informacji 3) Podstawowa umiejętność obserwowania i prowadzenia rozmowy (zbieranie informacji) 4) Zasób dostępnych technik diagnozowania i umiejętność adekwatnego ich doboru

10 1. Zasada wartościującego charakteru diagnozowania rodziny 2. Zasada diagnozy pozytywnej rodziny 3. Zasada uwzględniania kontekstu społecznego rodziny 4. Zasada relatywności wpływu warunków środowiska rodzinnego 5. Zasada traktowania rodziny jako systemu 6. Zasada uwzględniania dynamizmu rodziny 7. Zasada autodiagnozy rodziny i jej członków

11 - Kwestionariusz dla Rodziców M. Ziemsiej - Kwestionariusz stosunków miedzy rodzicami a dziećmi M. Siegielmana i A. Roe - Test Komunikacji zadaniowej Rodzic- Dziecko A. Frydrychowicz - Skala Postaw Rodzicielskich M. Plopy - Test Rysunku Rodziny

12 - Karta mierzenia postępu uspołecznienia się dziecka - Arkusz Zachowania się Ucznia B. Markowskiej - Kwestionariusz zachowania się dziecka w Przedszkolu i Szkole - Test rysunku Nauczyciela - Techniki socjometryczne (Moreno, Zgadnij kto?, Plebiscyt życzliwości i niechęci) - Diagnoza dojrzałości szkolnej - Test wolnych skojarzeń i zdań niedokończonych

13 - Kwestionariusz autopercepcji wychowawcy - Kwestionariusz percepcji ucznia - Techniki projekcyjne


Pobierz ppt " słowo diagnoza pochodzi z greckiego „ diágnosis ” oznacza rozróżnianie, osądzanie „ diagnostiké ” to sztuka odróżniania za pomocą pośredniego (umysłowego)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google