Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy informatyczne Służby Celnej, oczekiwania klienta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy informatyczne Służby Celnej, oczekiwania klienta"— Zapis prezentacji:

1 Systemy informatyczne Służby Celnej, oczekiwania klienta
Światowy Dzień Celnictwa, 2015 Systemy informatyczne Służby Celnej, oczekiwania klienta Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 roku

2 Dynamika wzrostu ilości dokonywanych łącznie odpraw celnych
rok poprzedni = 100% Światowy Dzień Celnictwa Warszawa, 2015

3 Takie rozwiązanie zapewnia płynność obsługi podmiotów gospodarczych.
Priorytetem Służby Celnej jest wykorzystanie tam gdzie to możliwe systemów informatycznych (CELINA, ESC, NCTS). Takie rozwiązanie zapewnia płynność obsługi podmiotów gospodarczych. Rozwiązanie to prowadzi do skrócenia czasu odprawy celnej towaru, a tym samym obniżenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców i poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej. Już dziś zgłoszenie celne, w przypadku braku konieczności przeprowadzenia kontroli fizycznej towaru obsługiwane jest w czasie od 15 do 30 minut. Standard unijny określa czas odprawy na 2 godziny. W raporcie „Doing business na 2015 rok” w kategorii „handel transgraniczny” Polska awansowała w stosunku do ubiegłego roku o 5 pozycji. Doceniono zwłaszcza skrócenie odprawy towarów w polskich portach morskich do jednego dnia, co jest bardzo dobrym wynikiem w porównaniu z wieloma innymi krajami. Światowy Dzień Celnictwa Warszawa, 2015

4 sprawne i raczej sprawne – 75,36%
Sprawności działania systemów informatycznych Służby Celnej w ocenie przedsiębiorców branży TSL sprawne i raczej sprawne – 75,36% Choć lepsze to w dalszym ciągu niestabilne w przypadku Celiny Częste usterki utrudniają pracę Dużo nowych rozwiązań związanych ze zgłoszeniami cyfrowymi ale czasem narzędzia te działają niezadawalająco. Światowy Dzień Celnictwa Warszawa, 2015

5 Służba Celna wprowadza kolejne ułatwienia wspierające odprawy:
Posiadacze świadectw AEO i pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych mogą korzystać z dodatkowego ułatwienia jakim jest rozliczenie VAT od importu towarów w miesięcznej deklaracji VAT (bez konieczności uiszczania VAT na granicy). Służba Celna wprowadza kolejne ułatwienia wspierające odprawy: odprawa przed przybyciem w polskich portach morskich odprawy w polskich portach w ciągu 24 godzin – produkt kierowany do przedsiębiorców importujących towary wymagających kontroli służb granicznych (Lek-wet., Sanepid, Wiorin, Wijhars) e-załączniki mobilna aplikacja „i-Granica” udostępnia informacje o aktualnej sytuacji na polskich drogowych przejściach granicznych; daje możliwość zaplanowania i wyboru najdogodniejszego przejścia granicznego potwierdzenie zapłaty akcyzy (od samochodów osobowych sprowadzanych z zagranicy) dostępne on line z Portalu Systemów Służby Celnej ułatwienia dla producentów towarów akcyzowych segmentacja podmiotów Światowy Dzień Celnictwa Warszawa, 2015

6 Analiza stanu obecnego:
W chwili obecnej na granicy funkcjonuje szereg odrębnych aplikacji wspierających odprawę celną i kontrolę towarów co wywołuje konieczność wielokrotnego wprowadzania danych. Zauważalny problem stanowi konieczność znajomości wielu kanałów komunikacji ze Służbą Celną. Znacznym utrudnieniem jest także konieczność wyszukiwania przez zainteresowaną osobę stosownych przepisów, procedur, wzorów dokumentów, czy informacji związanych z przekraczaniem granic Unii. Jak się wydaje systemy te i wspierany przez nie obszar biznesowy nie zostały objęte programem e-cło, w związku z czym działania związane z rozwojem Systemów Informatycznych Służby Celnej powinny dotyczyć przede wszystkim tego obszaru. Światowy Dzień Celnictwa Warszawa, 2015

7 w pełni wydolny i stabilny system
Oczekiwania klienta: w pełni wydolny i stabilny system wykorzystanie Podsystemu Danych Referencyjnych (w przyszłości SZPTOR) jako źródła informacji o kliencie Służby Celnej, jego uprawnieniach (rozliczenie VAT w deklaracji VAT-7), posiadanych pozwoleniach, przedstawicielach. Dane powinny być dostępne dla Służby Celnej, podmiotu, jego przedstawicieli szersze wykorzystanie systemów CELINA, ECS (ich następców) do składania wniosków o korektę dokumentów dążenie o wprowadzenia bezpośredniej wymiany danych pomiędzy służbą celną i organami podatkowymi w zakresie ułatwień w rozliczaniu VAT od importu towarów w deklaracji VAT-7 zarówno w zakresie powiadomień o zamiarze korzystania z tego ułatwienia jak i składania deklaracji podatkowej (Urząd Skarbowy i Urzędy Celne obsługujące procedurę) Światowy Dzień Celnictwa Warszawa, 2015

8 Oczekiwania klienta: wykorzystanie analizy danych z odpraw poszczególnych klientów do oferowania usług właściwych, rozwiązań korzystnych właśnie dla nich (rodzaj pozwolenia na procedury uproszczone, optymalna wielkość zabezpieczenia, inne nowe rozwiązanie Służby Celnej) przeniesienie dobrych praktyk Służby Celnej do Służby Podatkowej zarówno w zakresie Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego jak i innych stosowanych rozwiązań interpretacji ustawy o VAT i dyrektywy unijnej zgodnie z ich duchem, czyli rozróżnienie kosztów transportu międzynarodowego od kosztów transportu krajowego lub wewnątrzunijnego. Obecna interpretacja przepisu prowadzi do podwójnego opodatkowania kosztów transportu krajowego (raz podatkiem VAT od importu towarów, drugi w fakturze za transport krajowy) Światowy Dzień Celnictwa Warszawa, 2015

9 Dziękuję za uwagę Kamilla Piotrowska-Król Światowy Dzień Celnictwa
Warszawa, 2015


Pobierz ppt "Systemy informatyczne Służby Celnej, oczekiwania klienta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google