Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych
Andrzej Majkowski informatyka +

2 Czy cząsteczki mają kolce. Czyli jak wygląda cząsteczka. Dr hab
Czy cząsteczki mają kolce? Czyli jak wygląda cząsteczka? Dr hab. Karol Kacprzak Wydział Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3 Czy cząsteczki mają kolce? czyli jak wygląda cząsteczka?
Dr hab. Karol Kacprzak Wydział Chemii UAM

4 „Włóż w szklankę mizerną…”

5 Ta reakcja była także inspirująca dla innych…
Czytając podręcznik chemii natrafiłem na zdanie „kwas azotowy działa na miedź”. Męczyło mnie czytanie takich pustych fraz i postanowiłem zobaczyć, co to oznacza. Miedź znałem jako tako, ponieważ w użyciu były miedziane centy. W gabinecie doktora, gdzie przesiadywałem, widziałem na stole butelkę podpisaną „kwas azotowy”. Nie znałem jego szczególnych właściwości, ale byłem podniecony i żądny wiedzy. Duch przygody był ze mną. Mając kwas azotowy i miedź musiałem tylko dowiedzieć się, co oznaczają słowa „działa na”. Wtedy zdanie zdanie „kwas azotowy działa na miedź” byłoby czymś więcej niż zlepkiem słów. Dla dobra nauki byłem gotów poświęcić jedną z monet. Otworzyłem butelkę oznaczoną „kwas azotowy”, nalałem trochę cieczy na miedziaka i przygotowałem się do czynienia obserwacji. Ale cóż to za cudo ujrzałem? Cent zmienił się i nie była to mała zmiana. Zielonkawo-niebieska ciecz pieniła się i dymiła nad centem i stołem. Powietrze w otoczeniu zabarwiło się na kolor ciemnoczerwony. Wyrosła wielka barwna chmura. Była nieprzyjemna i dusząca. Jak miałbym to zatrzymać? Spróbowałem pozbyć się całego paskudztwa przez zebranie go i wyrzucenie przez okno, które w międzyczasie otworzyłem. Poznałem inny fakt – kwas azotowy nie tylko działa na miedź, ale działa także na palce. Ból doprowadził do innego niezaplanowanego eksperymentu. Wytarłem palce o spodnie i nastąpiło odkrycie następnego faktu. Kwas azotowy działa na spodnie. Mówię o tym teraz nawet z ożywieniem. Wtedy była to dla mnie rewelacja. Wywołała potrzebę dowiedzenia się czegoś więcej o tym szczególnym rodzaju działania… Ira Remsen ( ) Odkrywca sacharyny - pierwszy słodzik syntetyczny, 500 razy słodszy niż sacharoza Ramette, Richard M. Exocharmic Reactions J. Chem. Educ

6 „Przyczyn wyłożenie…”
Cu(s) + 4HNO Cu(NO3)2 + 2NO2(g) + 2H2O

7 Język alchemii

8 Czasy nowsze Johannes Kepler studiował symetrię płatków śniegu oraz
upakowanie obiektów sferycznych (XVII w.) Józef Rogaliński herbu Łodzia (ur. 20 listopada 1728 w Jurkowie, zm. 6 listopada 1802 we Wschowie) – ksiądz, matematyk, fizyk, teoretyk wojskowości, astronom i kaznodzieja. Studiował prawo, teologię i filozofię w Rzymie, następnie nauki fizyczne i matematyczne w Paryżu fizyka doświadczalna: „Doświadczenia skutków rzeczy pod zmysły podpadających..., wyd. w latach

9 Jak wyobrażano sobie cząsteczki? Czasy jeszcze nowsze
Koncepcja atomistyczna 1808 John Dalton – reprezentacja graficzna związku chemicznego jako systemu „kółek” reprezentujących atomy pierwiastków.

10 Pierwszy model cząsteczki
August Wilhelm von Hofmann (1818–1892) pierwsze „materialne” modele cząsteczek (ok. 1860). Zauważ – atom węgla jest mniejszy od atomu wodoru oraz, że cząsteczka CH4 jest płaska!!! Joseph Loschmidt – wzory strukturalne związków Organicznych. Specyfikacja krotności wiązań (1861). Diphenylchlorotriazene. Note how C=N is differentiated from triple bonded CN.

11 Tetraedryczny atom węgla – początek chemii w 3D (stereochemii)
J.H. van 't Hoff and J. le Bel – koncepcja stereochemiczna opisu molekuł, van 't Hoff – propozycja tetraedrycznego atomu węgla

12 Co to właściwie znaczy?

13 Reprezentacja rzeczywistości molekularnej w chemii
Skład atomowy, rodzaje wiązań, „język chemii” wzór molekuła Obraz cząsteczki (geometria dynamika), właściwości model

14 Język chemii – wzory (1) Najprostsza forma: wzór sumaryczny,
Informacja tylko o składzie cząsteczki: z ilu i jakich atomów jest zbudowana? Brak informacji o kolejności wiązania atomów w cząsteczce i jej budowie przestrzennej. Izomery konstytucyjne Taki sam wzór sumaryczny Reaktywność i właściwości fizyko-chemiczne krańcowo różne

15 Język chemii – wzory (2) C H O
wzory grupowe - modyfikacja wzorów sumarycznych, Dodatkowa informacja – klasa związku, łatwa wizualna identyfikacja, wygodne rysowanie W chemii organicznej grupą jest na ogół grupa funkcyjna (CHO) lub rodnik (–CH3, –C2H5, Ph = –C6H5) C H 2 O 4 6 3

16 Język chemii – wzory (3) Wzory strukturalne (konstytucyjne)
Informacja:  skład jakościowy i ilościowy  wzajemne powiązanie atomów w cząsteczce  rodzaj wiązań (pojedyncze, wielokrotne). Wzory strukturalne nie przedstawiają budowy cząsteczek czyli nie pokazują kątów między wiązaniami oraz przestrzennego ułożenia atomów w cząsteczce (zawsze przedstawiają cząsteczkę jako płaską co często nie odpowiada rzeczywistości). Ze wzrostem złożoności (wielkości) cząsteczki - rośnie czas rysowania wzoru oraz maleje jego czytelność

17 Wzory kreskowe – szybkość rysowania i czytelna informacja
Reguły:

18 Język chemii – wzory stereostrukturalne
Przestrzenne ułożenie atomów w cząsteczce (kształt, kąty), ale trójwymiarowa cząsteczka przedstawiana jest na dwuwymiarowym nośniku!

19 Modelowanie molekularne - dużo więcej niż model
Geometria molekuły Dynamika molekularna Właściwości fizykochemiczne (ciepło tworzenia, moment dipolowy etc.) Właściwości spektroskopowe (widma IR, UV, NMR) Analiza QSAR

20 Geometria molekuły - opis
Długość wiązania – średnia odległość między jądrami dwóch związanych ze sobą w cząsteczce atomów. Długość wiązań danego typu jest zachowawcza i względnie niezależna od pozostałej części cząsteczki Kąt dwuścienny (torsyjny) Kąt walencyjny – kąt między trzema atomami w cząsteczce Kąt torsyjny (dwuścienny) – w układzie czterech atomów A-B-C-D wiązania pomiędzy atomami A i B oraz C i D, zrzutowane na płaszczyznę prostopadłą do wiązania B-C tworzą kąt, określany mianem kąta torsyjnego

21 Modelowanie właściwości
■ związek chemiczny ma masę molową poniżej 500 Da ■ clogP jest mniejszy niż 5 (MlogP < 4.15) ■ liczba donorów protonów jest mniejsza niż 5 ■ liczba akceptorów jest wielokrotnością pięciu i jest mniejsza niż 10.

22 Reprezentacja „bytu” molekularnego
dostosowana do pytania badacza W każdym przypadku tworzenia reprezentacji cząsteczki, reakcji etc konieczne są narzędzia komputerowe Cząsteczki są bezkolcowe 

23


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google