Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój energetyki jądrowej w Polsce szanse i zagrożenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój energetyki jądrowej w Polsce szanse i zagrożenia"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój energetyki jądrowej w Polsce szanse i zagrożenia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „ENIGMA” Autor: Mateusz Dłuski

2 Nowoczesna gospodarka generuje wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną zaś, kwestia zapewnienia jej stabilnych dostaw jest problemem o znaczeniu strategicznym dla każdego państwa, które rozwój i stabilność gospodarczo-polityczną określają jako warunki pozwalające zachować własne bezpieczeństwo.

3 Dlaczego tak jest?

4 Obecnie większość potrzeb zbiorowych zapewniana jest przez złożone systemy zasilane energią elektryczną. Co więcej, zachodzi stały trend, cechujący się coraz większą liczbą tych potrzeb, które zapewniane będą przez skomplikowane systemy. Podsumowując powyższe, możemy pójść o krok dalej i użyć bardzo popularnego i medialnego pojęcia. JAKIEGO ?

5 BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

6 Bezpieczeństwo energetyczne jest to zapewnienie stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie gwarantującym zaspokojenie potrzeb krajowych, po akceptowalnych przez gospodarkę i społeczeństwo cenach, przy założeniu optymalnego wykorzystania krajowych zasobów surowców energetycznych oraz poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw ropy naftowej, paliw ciekłych i gazowych.

7 Magazynowanie paliw na terenie kraju. Kondycja systemu zaopatrzenia.
Do czynników wpływających zaś na poziom bezpieczeństwa energetycznego zaliczyć można: Pochodzenie źródeł zaopatrzenia. Magazynowanie paliw na terenie kraju. Kondycja systemu zaopatrzenia. Nadzór i regulacja systemu sprawowana przez państwo. Prognozowanie, planowanie oraz decyzje rozwojowe i inwestycyjne. Stabilność sytuacji wewnętrznej kraju. Stabilność sytuacji międzynarodowej. Stopień dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia.

8 Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny ) w latach 1960 ÷ 2011 (Raport 2011 KSE)

9 Oparcie polskiej energetyki na węglu, jest obecnie skrajnie niebezpieczne dla stabilności naszego państwa. Stwarza zaś je fakt, stałego trendu spadkowego wydobycia węgla w Polsce oraz to, że Rzeczpospolita Polska od 2008r. stała się jego importerem.

10 Wydobycie węgla kamiennego w Polsce w tysiącach ton

11 Ponadto, należy pamiętać, że przynależność do Unii Europejskiej niesie ze sobą nie tylko korzyści, ale też obowiązki. W związku z Projektem Ochrony Środowiska Naturalnego Parlament Europejski zdecydował o konieczności obniżenia emisji CO2, wprowadzając w życie pakiet klimatyczno – energetyczny.

12 Pakiet klimatyczno – energetyczny
Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r., zmieniona dyrektywą 2009/29/WE, ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (tzw. dyrektywa ETS) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia  2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (tzw. decyzja non ETS) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE  z dnia  23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE

13

14

15 ENERGETYKA JĄDROWA  jest to zespół zagadnień związanych z uzyskiwaniem na skalę przemysłową energii z rozszczepiania ciężkich jąder pierwiastków, głównie uranu 235.

16 Rozwój energetyki jądrowej w Polsce. SZANSE
Dywersyfikacja źródeł produkcji energii elektrycznej Pomoc w wypełnieniu założeń Pakietu Klimatyczno – Energetycznego Unowocześnienie gospodarki Ograniczone spekulacje polityczne na rynku dostaw surowca Spadek uzależnienia od tradycyjnych kopalin Nowe miejsca pracy Umiejscowienie na północy pomoże w zbilansowaniu różnic w wytwarzaniu energii elektrycznej pomiędzy północą a południem

17 Rozmieszczenie elektrowni w Polsce

18 Rozwój energetyki jądrowej w Polsce. ZAGROŻENIA
Wysokie koszty początkowe Subiektywne przekonania społeczeństwa Ryzyko związane z katastrofą naturalną Ryzyko związane z atakiem terrorystycznym Ryzyko związane z przechowywaniem odpadów radioaktywnych

19 Konkluzje Dla bezpieczeństwa Polski bardzo ważna jest
mnogość alternatyw w kwestii zapewniania energii. W związku z powyższym każde rozwiązanie, które daje takie alternatywy jest wysoce wskazane. Oczywiście wybór strategii energetycznej w dużej mierze determinują nakłady inwestycyjne związane z budową nowych źródeł energii i to właśnie na tej płaszczyźnie rozegra się ostateczna walka o to na którą technologię postawimy.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rozwój energetyki jądrowej w Polsce szanse i zagrożenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google