Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest polityka Rozróżniamy kilka definicji słowa,,Polityka’’: – definicja Arystotelesa – według Maksa Webera – behawioralna – funkcjonalna – racjonalna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest polityka Rozróżniamy kilka definicji słowa,,Polityka’’: – definicja Arystotelesa – według Maksa Webera – behawioralna – funkcjonalna – racjonalna."— Zapis prezentacji:

1 Co to jest polityka Rozróżniamy kilka definicji słowa,,Polityka’’: – definicja Arystotelesa – według Maksa Webera – behawioralna – funkcjonalna – racjonalna – postbehawioralna Podsumowanie

2 Rozumienie polityki Definicja Arystotelesa 384-324 p.n.e. Jest to sztuka rządzenia państwem, do której niezbędne są: wiedza, umiejętności i predyspozycje psychiczne. Definicja zadziwia swoją prostotą przy jednoczesnym, dobrym ujęciu tematu. Polityka w kontekście szerszym wiąże się z kierowaniem można powiedzieć, że odpowiedzialna jest za nadawanie i kształtowanie praw i ustaw.

3 Rozumienie polityki Definicja behawioralna Rozumiemy to jako wzajemne oddziaływania władzy, ugrupowań, narastanie i rozwiązywanie konfliktów. Czynnik pozaprawny np. sposób desygnowania przez prezydenta, prezesa rady ministrów. Polityka której doświadczamy najczęściej to ona jest w centrum zainteresowania mediów. Ukazuj ambicje i pragnienia polityczne kluczowych postaci w życiu publicznym.

4 Rozumieni polityki Według Maksa Webera „Polityka to dążenie do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy: między państwami, w obrębie państwa lub między grupami ludzi którzy to państwo tworzą.

5 Rozumieni polityki Według Maksa Webera Definicja uniwersalna uwzględnia politykę w dwóch aspektach: wewnątrzpaństwowym (wewnętrznym) i międzypaństwowym (zewnętrznym). Drugi wymiar jest szczególnie istotny obecnie, kiedy państwa współdziałają między sobą, a także z różnymi organizacjami np:Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych itp.

6 Definicja Funkcjonalna Składa się na to rozwiązywanie konfliktów, rozdział dóbr, podejmowanie decyzji w kwestiach spornych. Definicja funkcjonalna wydaje się być wypadkową definicji formalno-prawnej i definicji behawioralnej. Zapewnienie obywatelowi bezpieczeństwa jest elementem polityki państwa. Rozumienie polityki

7 Rozumienie polityka Definicja racjonalna Oznacza podejmowanie decyzji przez państwo.  Decyzje te nazywane są polityką, tj. -polityka socjalna rządu, -polityka rodzinna rządu, -polityka infrastrukturalna rządu.

8 Rozumienie polityki Definicja racjonalna Określenie polityka znajduje tu uzasadnienie: wymienionych zasad nie można dochodzić na drodze prawnej, zatem nie mogą być to prawa, jedynie zasady polityki państwa.

9 Rozumienie polityki Definicja postbehawioralna Obrazująca politykę jako rozwiązywanie problemów społecznych. Należy to traktować jako skutek działań państwa, podejmowanych w ramach definicji racjonalnej.

10 Rozumienie polityki Podsumowanie o Polityka to pojęcie, które współcześnie jest używane bardzo często w wielu różnych kontekstach. o Mianem polityki określa się kierunek działań i program państwa lub polityka. o Umiejętność zarządzania sprawami publicznymi,

11 Rozumienie polityki Podsumowanie o Umiejętność odnajdywania się i działań w granicach określonych możliwości np.; - obowiązującego prawa, - gier prowadzonych przez partie polityczne w celu zdobycia władzy i płynących z niej partykularnych korzyści.

12 Współcześni politolodzy zwykle przyjmują definicje polityki niemieckiego filozofa - Maksa Webera. Według niego polityka to wszystkie działania, które wiążą się z dążeniem do władzy i wywierania wpływu na podział władzy w obrębie państwa lub poza państwami. Rozumienie polityki

13 1.Sztuka rządzenia 2.Sprawy publiczne 3.Kompromis i konsensus 4.Sprawowanie władzy i dystrybucja zasobów Polityka – tworzenie, zachowywanie i poprawianie ogólnych zasad społecznych

14 Rozumienie polityki Sztuka sprawowania władzy czyli w potocznym rozumieniu,,Polityka”


Pobierz ppt "Co to jest polityka Rozróżniamy kilka definicji słowa,,Polityka’’: – definicja Arystotelesa – według Maksa Webera – behawioralna – funkcjonalna – racjonalna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google