Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stworzył ją Arystoteles. Pochodzi ze złożenia dwóch greckich słów: oikos (gospodarstwo domowe) i nomos (prawo). Oznaczała, że ekonomia jest wiedzą o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stworzył ją Arystoteles. Pochodzi ze złożenia dwóch greckich słów: oikos (gospodarstwo domowe) i nomos (prawo). Oznaczała, że ekonomia jest wiedzą o."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Stworzył ją Arystoteles. Pochodzi ze złożenia dwóch greckich słów: oikos (gospodarstwo domowe) i nomos (prawo). Oznaczała, że ekonomia jest wiedzą o działalności w gospodarstwie domowym, dającą się ująć w postaci praw naukowych.

4 Celem ekonomii jest poznanie rzeczywistości gospodarczej, opisanie jej i wyjaśnienie przyczyn i natury zjawisk oraz procesów zachodzących w gospodarce rynkowej, w których podmiotem jest człowiek.

5 Ekonomia normatywna Ekonomia pozytywna Mikroekonomia Makroekonomia

6 Słowo Mikro pochodzi od greckiego Micros - mały, Nomos – prawo, zasada Mikroekonomia jest, więc częścią ekonomii zajmującej się zachowaniem poszczególnych jednostek jak konsumenci, pracownicy przedsiębiorstwa, czynniki dóbr i usług, rynki czynników produkcji.

7 Mikroekonomia bada decyzje alokacyjne, zasady oraz przesłanki racjonalnego gospodarowania podmiotów gospodarczych, bada i analizuje rynki na poszczególne produkty i usługi. Wyposażona jest we własne narzędzia i analizy marginalne.

8 Wszystkie decyzje w ekonomii są podejmowane indywidualnie przez poszczególnych ludzi, łączna suma tych decyzji określa sytuacja gospodarcza w kraju. Analiza ekonomiczna zajmuje się szczególnym badaniem poszczególnych decyzji dotyczących towarów Według kryterium podziału przyjętej metody badawczej współczesną ekonomia dzieli się na: Ekonomię pozytywną Ekonomię Normatywną (subiektywną)

9 Producenci Konsumenci Rząd

10 Dobra materialne Dobra niematerialne Dobra wolne Usługi

11 Produkcja Podział Wymiana Konsumpcja

12 Praca Kapitał Ziemia

13 Zbiór kombinacji różnych wielkości produkcji dwóch dóbr, przy których przedsiębiorstwo lub kraj w pełni wykorzystuje posiadane zasoby

14 Zmiana wielkości zasobów Technologia Specjalizacja pracy Efekty skali Handel (wymiana zasobów)

15 Przy podziale dóbr na konsumpcyjne i inwestycyjne y x A B Ilość jednego dobra, z którego trzeba zrezygnować, aby zwiększyć produkcje drugiego dobra rośnie wraz ze wzrostem produkcji

16 Przy podziale dóbr na prywatne i publiczne Ilość jednego dobra, z którego trzeba zrezygnować, aby zwiększyć produkcje drugiego dobra jest stała wraz ze wzrostem produkcji y x A B


Pobierz ppt "Stworzył ją Arystoteles. Pochodzi ze złożenia dwóch greckich słów: oikos (gospodarstwo domowe) i nomos (prawo). Oznaczała, że ekonomia jest wiedzą o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google