Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia Agrotain w ograniczaniu emisji amoniaku z mocznika i płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego Wyniki krajowych badań doświadczalnych wykonanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia Agrotain w ograniczaniu emisji amoniaku z mocznika i płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego Wyniki krajowych badań doświadczalnych wykonanych."— Zapis prezentacji:

1 Technologia Agrotain w ograniczaniu emisji amoniaku z mocznika i płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego Wyniki krajowych badań doświadczalnych wykonanych w ITP w Falentach we współpracy z Keytrade Polska sp. z o.o. Wykonał i opracował: Prof. nzw. dr hab. Tadeusz Marcinkowski

2 Emisja amoniaku ↔ Zanieczyszczenie atmosfery Podstawowym źródłem amoniaku jest rolnictwo: w 70 % produkcja zwierzęca (nawozy naturalne) w 70 % produkcja zwierzęca (nawozy naturalne) w 30 % produkcja roślinna (nawozy azotowe) w 30 % produkcja roślinna (nawozy azotowe) Wg Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Polsce wynosiła ona w roku 2009 – 273 Gg w tym z rolnictwa – 268 Gg a z nawozów azotowych 81Gg

3 Skutki ulatniania się amoniaku do atmosfery ● środowiskowe: - zakwaszenie gleby - zakwaszenie gleby - eutrofizacja zbiorników wodnych - eutrofizacja zbiorników wodnych - tworzenie się tzw. materii zawieszonej - tworzenie się tzw. materii zawieszonej - nieprzyjemny zapach - nieprzyjemny zapach ● ekonomiczne: - obniżenie plonu - obniżenie plonu - zwiększone nakłady na zakup nawozów - zwiększone nakłady na zakup nawozów

4 Nawozy podatne na ulatnianie się amoniaku oraz możliwe straty czystego składnika: - mocznik 20 – 50 % N - mocznik 20 – 50 % N - saletra amonowa 2 – 10 % - saletra amonowa 2 – 10 % - siarczan amonu 2 - 8 % - siarczan amonu 2 - 8 % Czynniki, które dodatkowo wzmagają emisję amoniaku to: - warunki klimatyczne - wilgotność gleby - właściwość fizyko-chemiczne gleby - pojemność sorpcyjna i pH gleby - rodzaj uprawy i stosowane techniki aplikacji

5 Efektywność inhibitora Agrotain w ograniczaniu emisji amoniaku z mocznika i płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego oceniano doświadczalnie podczas kampanii polowych przeprowadzonych w kilku pomorskich gospodarstwach rolnych

6 Doświadczenia polowe na użytkach zielonych Badania wykonano w maju i czerwcu 2011 roku w kilku żuławskich gospodarstwach rolnych, gdzie na trwałe użytki zielone pod drugi pokos traw zastosowano nawożenie azotem w dawce 60 kg N/ha w postaci: ● saletry amonowej ● saletry amonowej ● mocznika ● mocznika ● moNolitu46 ● moNolitu46 Emisję amoniaku na Emisję amoniaku na poletkach doświadczalnych poletkach doświadczalnych mierzono do upływu mierzono do upływu piątej doby od aplikacji piątej doby od aplikacji nawozów nawozów Fot. 1. Pomiary emisji amoniaku wykonano techniką mikrometeorologicznej dozymetrii pasywnej

7

8 Redukcja emisji amoniaku z moNolitu46 wynosiła w stosunku do: ● tradycyjnego mocznika 73% ● tradycyjnego mocznika 73% ● saletry amonowej 51% ● saletry amonowej 51%

9 Emisja amoniaku z płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego 28% - plantacja rzepaku Dawka azotu 100 kg N/ha ● poletko I w postaci płynnego nawozu saletrzano- mocznikowego 28%+inhibitor agrotain ● poletko II w postaci płynnego nawozu saletrzano- mocznikowego 28% bez inhibitora Badania prowadzono w dniach 27 luty- 3 marca 2012 r. Fot. 3. Nawożenie płynnym nawozem saletrzano-mocznikowym plantacji rzepaku ozimego w miejscowości Starynia.

10 Emisja amoniaku z płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego 28% - plantacja pszenicy ozimej Dawka azotu 60 kg N/ha, ● poletko I w postaci płynnego nawozu saletrzano- mocznikowego 28%+inhibitor agrotain ● poletko II w postaci płynnego nawozu saletrzano- mocznikowego 28% bez inhibitora Badania prowadzono w dniach 12 - 17 marca 2012 r. Fot. 4. Nawożenie płynnym nawozem saletrzano-mocznikowym plantacji pszenicy ozimej w miejscowości Górki.

11

12 Redukcja strat amoniaku z płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego 28% z inhibitorem w stosunku do płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego 28% bez inhibitora wynosiła: ● na plantacji rzepaku 50% ● na plantacji pszenicy ozimej 80%

13 Podsumowanie Redukcja strat amoniaku z mocznika i płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego winna zdecydowanie wpłynąć na: Redukcja strat amoniaku z mocznika i płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego winna zdecydowanie wpłynąć na: ● zwiększenie masy plonu ● poprawę jego jakości ● wzrost ekonomicznej efektywności prowadzonej produkcji roślinnej ● ograniczanie środowiskowych skutków produkcji rolniczej (emisja amoniaku i gazów cieplarnianych do atmosfery).

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Technologia Agrotain w ograniczaniu emisji amoniaku z mocznika i płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego Wyniki krajowych badań doświadczalnych wykonanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google