Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonał i opracował: Prof. nzw. dr hab. Tadeusz Marcinkowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonał i opracował: Prof. nzw. dr hab. Tadeusz Marcinkowski"— Zapis prezentacji:

1 Wykonał i opracował: Prof. nzw. dr hab. Tadeusz Marcinkowski
Technologia Agrotain w ograniczaniu emisji amoniaku z mocznika i płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego Wyniki krajowych badań doświadczalnych wykonanych w ITP w Falentach we współpracy z Keytrade Polska sp. z o.o. Wykonał i opracował: Prof. nzw. dr hab. Tadeusz Marcinkowski

2 Emisja amoniaku ↔ Zanieczyszczenie atmosfery
Podstawowym źródłem amoniaku jest rolnictwo: w 70 % produkcja zwierzęca (nawozy naturalne) w 30 % produkcja roślinna (nawozy azotowe) Wg Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Polsce wynosiła ona w roku 2009 – 273 Gg w tym z rolnictwa – 268 Gg a z nawozów azotowych 81Gg

3 Skutki ulatniania się amoniaku do atmosfery
● środowiskowe: - zakwaszenie gleby - eutrofizacja zbiorników wodnych - tworzenie się tzw. materii zawieszonej - nieprzyjemny zapach ● ekonomiczne: - obniżenie plonu - zwiększone nakłady na zakup nawozów

4 Czynniki, które dodatkowo wzmagają emisję amoniaku to:
Nawozy podatne na ulatnianie się amoniaku oraz możliwe straty czystego składnika: - mocznik 20 – 50 % N - saletra amonowa 2 – 10 % - siarczan amonu % Czynniki, które dodatkowo wzmagają emisję amoniaku to: - warunki klimatyczne - wilgotność gleby - właściwość fizyko-chemiczne gleby - pojemność sorpcyjna i pH gleby - rodzaj uprawy i stosowane techniki aplikacji

5 Efektywność inhibitora Agrotain w ograniczaniu emisji amoniaku z mocznika i płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego oceniano doświadczalnie podczas kampanii polowych przeprowadzonych w kilku pomorskich gospodarstwach rolnych

6 Doświadczenia polowe na użytkach zielonych
Badania wykonano w maju i czerwcu 2011 roku w kilku żuławskich gospodarstwach rolnych, gdzie na trwałe użytki zielone pod drugi pokos traw zastosowano nawożenie azotem w dawce 60 kg N/ha w postaci: ● saletry amonowej ● mocznika ● moNolitu46 Emisję amoniaku na poletkach doświadczalnych mierzono do upływu piątej doby od aplikacji nawozów Fot. 1. Pomiary emisji amoniaku wykonano techniką mikrometeorologicznej dozymetrii pasywnej

7

8 Redukcja emisji amoniaku z moNolitu46 wynosiła w stosunku do:
● tradycyjnego mocznika 73% ● saletry amonowej 51%

9 Emisja amoniaku z płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego 28% - plantacja rzepaku
Dawka azotu 100 kg N/ha ● poletko I w postaci płynnego nawozu saletrzano- mocznikowego 28%+inhibitor agrotain ● poletko II w postaci płynnego nawozu saletrzano- mocznikowego 28% bez inhibitora Badania prowadzono w dniach 27 luty- 3 marca 2012 r. Fot. 3. Nawożenie płynnym nawozem saletrzano-mocznikowym plantacji rzepaku ozimego w miejscowości Starynia.

10 Emisja amoniaku z płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego 28% - plantacja pszenicy ozimej
Dawka azotu 60 kg N/ha, ● poletko I w postaci płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego 28%+inhibitor agrotain ● poletko II w postaci płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego 28% bez inhibitora Badania prowadzono w dniach marca 2012 r. Fot. 4. Nawożenie płynnym nawozem saletrzano-mocznikowym plantacji pszenicy ozimej w miejscowości Górki.

11

12 Redukcja strat amoniaku z płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego 28%
z inhibitorem w stosunku do płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego 28% bez inhibitora wynosiła: ● na plantacji rzepaku 50% ● na plantacji pszenicy ozimej 80%

13 Podsumowanie Redukcja strat amoniaku z mocznika i płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego winna zdecydowanie wpłynąć na: ● zwiększenie masy plonu ● poprawę jego jakości ● wzrost ekonomicznej efektywności prowadzonej produkcji roślinnej ● ograniczanie środowiskowych skutków produkcji rolniczej (emisja amoniaku i gazów cieplarnianych do atmosfery).

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wykonał i opracował: Prof. nzw. dr hab. Tadeusz Marcinkowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google