Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTĘP BIOLOGICZNY I TECHNIOLOGIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ KLIMATU I Kongres Nauk Rolniczych Puławy, 14-15 maj 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTĘP BIOLOGICZNY I TECHNIOLOGIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ KLIMATU I Kongres Nauk Rolniczych Puławy, 14-15 maj 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 POSTĘP BIOLOGICZNY I TECHNIOLOGIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ KLIMATU I Kongres Nauk Rolniczych Puławy, maj 2009 r.

2 POSTĘP BIOLOGICZNY ? Postęp biologiczny
wynik systematycznych prac i działań dający wzrost wydajności roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych, zwiększający ich odporność na choroby, a także zwiększający odporność roślin na szkodniki, wynik udoskonalonego genotypu roślin i zwierząt oraz ekspresji genów na poprawione cechy użytkowe

3 KLIMAT-PRODUKCJA ROŚLINNA PRODUKCJA ZWIERZĘCA-ŻYWNOŚĆ
Temperatura, opady, wilgotność powietrza i gleby, rozkład temperatur i opadów Klimat ↓  ↓  ↓  ↓  Produkcja roślinna  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Produkcja zwierzęca ↓ ↓ → → Żywność – wyżywienie społeczeństwa wpływ bezpośredni wpływ pośredni

4 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POSTĘP BIOLOGICZNY W HODOWLI ZWIERZĄT
Wpływ bezpośredni - praca hodowlana, w tym selekcja zwierząt w kraju, - import materiału hodowlanego (jałówki, knury, nasienie, zarodki), - mikroklimat budynków (temperatura, wilgotność, ochładzanie, odory), Wpływające pośrednio - produkcja roślinna, baza paszowa, przemysł paszowy, system żywienia

5 SKUTKI ZMIAN KLIMATU W ROLNICTWIE
Efekt pozytywny - zwiększenie areału uprawy kukurydzy (na ziarno) - wzrost plonu zbóż - zwiększenie areału uprawy pszenżyta Efekt negatywny - spadek plonów kukurydzy w latach suchych, - obniżenie plonów użytków zielonych,

6 SKUTKI ZMIAN STRUKTURALNYCH I ORGANIZACYJNYCH
- zmniejszenie areału uprawy żyta i owsa, - zmniejszenie uprawy ziemniaków (na pasze), - zwiększenie areału uprawy rzepaku (olej i pasze), - zmniejszenie areału uprawy roślin strączkowych,

7 ZMIANY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ A PRODUKCJA ZWIERZĘCA
Zmiany pozytywne - nowe odmiany zbóż, w tym kukurydzy na ziarno, - nowe odmiany kukurydzy na kiszonkę „stay geen”, - pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt, - mieszańce sorgo w uprawie na kiszonkę i biomasę, Zmiany negatywne - narastający deficyt pasz białkowych w żywieniu drobiu i świń,

8

9

10

11

12 ZMIANY KLIMATU A PRODUKCJA ZWIERZĘCA
budowa wolno stanowiskowych obór kurtynowych dla krów mlecznych, wykorzystanie ciepła schładzanego mleka, izolacje termiczne w budynkach dla trzody chlewnej i drobiu, wykorzystanie ciepła solarnego i ciepła wentylacyjnego, biogazownie biomasy i odchodów zwierząt,

13

14

15

16

17 PODSUMOWANIE - wobec rozwoju metod utrzymania i technologii produkcji zwierzęcej bezpośredni wpływ klimatu na postęp biologiczny w hodowli zwierząt nie wydaje się być barierą produkcji zwierzęcej - czynnikiem ograniczającym postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej jest wpływ pośredni poprzez kształtowanie bazy paszowej, szczególnie w zakresie pasz energetycznych (kukurydza, użytki zielone) dla przeżuwaczy oraz zbóż i pasz białkowych dla zwierząt monogastrycznych

18 Dziękuję za uwagę…….. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ…………


Pobierz ppt "POSTĘP BIOLOGICZNY I TECHNIOLOGIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ KLIMATU I Kongres Nauk Rolniczych Puławy, 14-15 maj 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google