Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DYLEMATY ROZWOJU ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DYLEMATY ROZWOJU ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE"— Zapis prezentacji:

1 DYLEMATY ROZWOJU ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE
Waldemar Kamrat POLITECHNIKA GDAŃSKA / POMORSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA ENERGETYKI X Konferencja RYNEK GAZU 2012” Kazimierz Dolny czerwca 2012

2 Wyzwania rozwoju sektora energii
Kluczowe obszary polityki energetycznej dotyczą realizacji trzech głównych celów: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w wymiarach krótko- i długookresowym, minimalizacja cen energii dla odbiorców przy zapewnieniu warunków samofinansowania się sektora, ochrona środowiska poprzez zmniejszenie szkodliwego oddziaływania sfery wytwarzania i użytkowania różnych nośników energii

3 Cel: liberalizacja rynków energii ???
Stworzenie realnych możliwości konkurencji, skutkującej obniżką cen energii dla odbiorców Zmniejszenie kosztów własnych funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych

4 Konkurencja a monopol Podsektory: wytwórczy i dostawy usług energetycznych są obszarami konkurencji, ale podsektory sieciowe: przesyłu i dystrybucji, nadal są domeną monopolu naturalnego Zapobieganie utrwalaniu tendencji monopolistycznych wymaga sprawnych mechanizmów regulacji !

5

6 Zapotrzebowanie na finalną energię elektryczną w Polsce 2000 - 2030
TWh Zapotrzebowanie na finalną energię elektryczną w Polsce

7 GW EJ EW EG EWB EWK Struktura paliwowa mocy wytwórczych w elektrowniach zawodowych

8 Rozwój energetyki gazowej w Polsce ???
Aspekty Energetyczne – pokrycie potrzeb regulacyjnych/wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju Ekonomiczne – energia elektryczna z EG może być opłacalna w porównaniu z innymi źródłami: EWK, EWB, OZE( eksploatacja nowych zasobów gazu) Ekologiczne – zmniejszenie zagrożeń ze spalania paliw organicznych i emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery: SO2 , NOx , pyłów i CO2

9 Wykorzystanie gazu w sektorze energii
Wykorzystanie gazu w : energetyce systemowej, energetyce rozproszonej Regulacyjność elektroenergetyki Energetyka wiatrowa / energetyka gazowa Sieci inteligentne Możliwości użytkowania CNG, biogazu w gospodarce narodowej

10 Technologiczne spektrum
Wydaje się, że w nadchodzącym czasie, oprócz „dożywających swoich dni” funkcjonujących źródeł wytwórczych, będą mogły być zastosowane następujące technologie energetyczne: Nowoczesne, wysokosprawne i niskoemisyjne bloki na paliwa stałe, w tym bloki z ciśnieniowymi kotłami fluidalnymi (PFBC), bloki ze zintegrowanym zgazowaniem węgla (IGCC) oraz bloki z instalacjami usuwania dwutlenku węgla Bloki gazowo-parowe (GTCC) Źródła rozproszone ze skojarzoną produkcją energii elektrycznej i ciepła, zasilane gazem ziemnym Elektrownie nowych generacji Elektrownie wykorzystujące źródła energii odnawialnej, głównie spalanie biomasy Ogniwa paliwowe

11 Zintegrowany system energetyczny
Połączenie wytwarzania i dystrybucji Komunikacja IT w czasie rzeczywistym Czujniki i opomiarowanie w każdym urządzeniu Sterowanie zużyciem energii i dystrybucją Magazynowanie energii Reference point: What technologies will be implemented in SmartGridCity™? ·        Transformation of existing metering infrastructure to a robust, dynamic communications network, providing real time, high-speed, two-way communication throughout the distribution grid. ·        Conversion of substations to “smart” substations capable of remote monitoring, near real-time data and optimized performance. ·        At the customer’s invitation, installation of programmable in-home control devices and the necessary systems to fully automate home energy use. ·        Integration of infrastructure to support easily dispatched distributed generation technologies (such as plug-in hybrid electric vehicles with vehicle-to-grid technology; battery systems; wind turbines; and solar panels). How long will it take to implement Smart Grid across Xcel Energy’s entire service territory? If we were being very aggressive, we could do this in five to 10 years in certain areas, but that's not the model we're working with right now. If we make this change as we naturally refresh our infrastructure it would take about 20 to 25 years.

12 Podsumowanie Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wymusi modernizację istniejących elektrowni cieplnych na węgiel kamienny i brunatny (utrzymanie poziomu produkcji w elektrowniach na węgiel brunatny) Nastąpi wzrost udziału gazu ziemnego dla celów energetycznych i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i CO2 Udział odnawialnych źródeł energii max. 6 ÷ 8% Potrzeba implementacji nowoczesnych technologii energetycznych Podniesienie konkurencyjności gospodarki ???

13 Zamiast zakończenia Integracja/synergia/współdziałanie systemów gazowego i elektroenergetycznego
Inteligentna Sieć gazowa CH4 Uzdatnianie Metanizacja CO2 H2 „Duża” energetyka gazowa µCHP, ogniwa paliwowe , pompy cieplne Biogazownie Produkcja LNG, CNG Wiatr, Słońce Inteligentna Sieć elektroenergetyczna Gaz Elektryczność Wodór Energie odnawialne

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "DYLEMATY ROZWOJU ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google