Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DYLEMATY ROZWOJU ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE DYLEMATY ROZWOJU ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE Waldemar Kamrat POLITECHNIKA GDAŃSKA / POMORSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DYLEMATY ROZWOJU ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE DYLEMATY ROZWOJU ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE Waldemar Kamrat POLITECHNIKA GDAŃSKA / POMORSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA."— Zapis prezentacji:

1 DYLEMATY ROZWOJU ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE DYLEMATY ROZWOJU ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE Waldemar Kamrat POLITECHNIKA GDAŃSKA / POMORSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA ENERGETYKI X Konferencja RYNEK GAZU 2012” X Konferencja RYNEK GAZU 2012” Kazimierz Dolny 20-22 czerwca 2012 Kazimierz Dolny 20-22 czerwca 2012

2 Wyzwania rozwoju sektora energii Kluczowe obszary polityki energetycznej dotyczą realizacji trzech głównych celów: Kluczowe obszary polityki energetycznej dotyczą realizacji trzech głównych celów: –zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w wymiarach krótko- i długookresowym, –minimalizacja cen energii dla odbiorców przy zapewnieniu warunków samofinansowania się sektora, –ochrona środowiska poprzez zmniejszenie szkodliwego oddziaływania sfery wytwarzania i użytkowania różnych nośników energii

3 Cel: liberalizacja rynków energii ??? Stworzenie realnych możliwości konkurencji, skutkującej obniżką cen energii dla odbiorców Stworzenie realnych możliwości konkurencji, skutkującej obniżką cen energii dla odbiorców Zmniejszenie kosztów własnych funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych Zmniejszenie kosztów własnych funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych

4 Konkurencja a monopol Konkurencja a monopol Podsektory: wytwórczy i dostawy usług energetycznych są obszarami konkurencji, ale podsektory sieciowe: przesyłu i dystrybucji, nadal są domeną monopolu naturalnego Podsektory: wytwórczy i dostawy usług energetycznych są obszarami konkurencji, ale podsektory sieciowe: przesyłu i dystrybucji, nadal są domeną monopolu naturalnego Zapobieganie utrwalaniu tendencji monopolistycznych wymaga sprawnych mechanizmów regulacji ! Zapobieganie utrwalaniu tendencji monopolistycznych wymaga sprawnych mechanizmów regulacji !

5

6 6 Zapotrzebowanie na finalną energię elektryczną w Polsce 2000 - 2030 TWh

7 7 Struktura paliwowa mocy wytwórczych w elektrowniach zawodowych 2000 - 2030 GW EJ EW EG EWB EWK

8 8 Rozwój energetyki gazowej w Polsce ??? Aspekty Energetyczne – pokrycie potrzeb regulacyjnych/wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju Ekonomiczne – energia elektryczna z EG może być opłacalna w porównaniu z innymi źródłami: EWK, EWB, OZE( eksploatacja nowych zasobów gazu) Ekologiczne – zmniejszenie zagrożeń ze spalania paliw organicznych i emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery: SO 2, NO x, pyłów i CO 2

9 Wykorzystanie gazu w sektorze energii Wykorzystanie gazu w : energetyce systemowej, energetyce rozproszonej Regulacyjność elektroenergetyki Energetyka wiatrowa / energetyka gazowa Sieci inteligentne Możliwości użytkowania CNG, biogazu w gospodarce narodowej 9

10 Technologiczne spektrum Wydaje się, że w nadchodzącym czasie, oprócz „dożywających swoich dni” funkcjonujących źródeł wytwórczych, będą mogły być zastosowane następujące technologie energetyczne: Wydaje się, że w nadchodzącym czasie, oprócz „dożywających swoich dni” funkcjonujących źródeł wytwórczych, będą mogły być zastosowane następujące technologie energetyczne: –Nowoczesne, wysokosprawne i niskoemisyjne bloki na paliwa stałe, w tym bloki z ciśnieniowymi kotłami fluidalnymi (PFBC), bloki ze zintegrowanym zgazowaniem węgla (IGCC) oraz bloki z instalacjami usuwania dwutlenku węgla –Bloki gazowo-parowe (GTCC) –Źródła rozproszone ze skojarzoną produkcją energii elektrycznej i ciepła, zasilane gazem ziemnym –Elektrownie nowych generacji –Elektrownie wykorzystujące źródła energii odnawialnej, głównie spalanie biomasy –Ogniwa paliwowe

11  Połączenie wytwarzania i dystrybucji  Komunikacja IT w czasie rzeczywistym  Czujniki i opomiarowanie w każdym urządzeniu  Sterowanie zużyciem energii i dystrybucją  Magazynowanie energii Zintegrowany system energetyczny www.excellenergy.com

12 12 Podsumowanie 1.Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wymusi modernizację istniejących elektrowni cieplnych na węgiel kamienny i brunatny (utrzymanie poziomu produkcji w elektrowniach na węgiel brunatny) 2.Nastąpi wzrost udziału gazu ziemnego dla celów energetycznych i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i CO 2 3.Udział odnawialnych źródeł energii max. 6 ÷ 8% 4.Potrzeba implementacji nowoczesnych technologii energetycznych 5.Podniesienie konkurencyjności gospodarki ???

13 Zamiast zakończenia Integracja/synergia/współdziałanie systemów gazowego i elektroenergetycznego Zamiast zakończenia Integracja/synergia/współdziałanie systemów gazowego i elektroenergetycznego Biogazownie µCHP, ogniwa paliwowe, pompy cieplne Wiatr, Słońce CO 2 Produkcja LNG, CNG Produkcja LNG, CNG „Duża” energetyka gazowa H2H2 CH 4 Gaz Elektryczność Uzdatnianie Metanizacja Sieć gazowa Sieć elektroenergetyczna Wodór Energie odnawialne Inteligentna

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "DYLEMATY ROZWOJU ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE DYLEMATY ROZWOJU ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE Waldemar Kamrat POLITECHNIKA GDAŃSKA / POMORSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google