Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Numer z klasyfikacji zawodów:244401. Psychologia to nauka o człowieku, jego zachowaniach i procesach psychicznych wpływających na to zachowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Numer z klasyfikacji zawodów:244401. Psychologia to nauka o człowieku, jego zachowaniach i procesach psychicznych wpływających na to zachowanie."— Zapis prezentacji:

1 Numer z klasyfikacji zawodów:244401

2 Psychologia to nauka o człowieku, jego zachowaniach i procesach psychicznych wpływających na to zachowanie.

3 Celem pracy psychologa jest poznanie i rozumienie ludzi. Służą temu takie metody zbierania informacji o człowieku jak: rozmowa, wywiad, obserwacja, testy psychologiczne, ankieta. Pozwalają na uzyskanie danych o cechach osobowości, poziomie intelektualnym, zainteresowaniach, uzdolnieniach, postawach oraz zaburzeniach zachowania.

4 W zawodzie psychologa istnieją różne specjalizacje: - psycholog kliniczny - psycholog społeczny - psycholog wychowawczy - psycholog pracy - psychoterapeuta

5 -Zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń u dzieci i dorosłych i ich terapią, -W ramach lecznictwa psychiatrycznego wykonuje badania diagnostyczne, dotyczące rozwoju umysłowego, społecznego, emocjonalnego, zaburzeń osobowości. -Współpracuje z psychiatrami w procesie leczenia chorób psychicznych i nerwic,

6 -W lecznictwie pozapsychiatrycznym wspomaga proces leczenia chorób psychicznych i nerwic, - Zajmuje się też profilaktyką w celu zminimalizowania możliwości występowania zaburzeń oraz usprawnieniem osób upośledzonych umysłowo i fizycznie, niewidomych i głuchoniemych.

7 -Zajmuje się badaniami ukazującymi jak inni ludzie, a także ważne wydarzenia społeczne, wpływają na przekonania i zachowania człowieka. Wykonując badania opinii publicznym, -Współpracuje w tym momencie z socjologami,

8 -Zajmuje się też problemami kształtowania i zmian postaw, zagadnieniami relacji międzyludzkich i sposobami rozwiązywania konfliktów, stylami kierowania, - Służy doradztwem, jako ekspert i konsultant, w negocjacjach, rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych i społecznych oraz opracowuje strategie działań prowadzących do zmiany postawy.

9 -Diagnozuje poziom rozwoju umysłowego, społecznego, emocjonalnego oraz zaburzenia mowy, pisania i czytania u dzieci i młodzieży. -Analizuje czynniki wpływające na naukę i wychowanie. -Prowadzi zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w nauce oraz z różnego typu zaburzeniami.

10 -Wydaje orzeczenia na skierowania dotyczące nauczania indywidualnego, do grup integracyjnych, do placówek specjalnych oraz opinie związane z odroczeniem obowiązku szkolnego.

11 -Zajmuje się człowiekiem w pracy, -Bada i analizuje zagadnienia związane z przystosowaniem człowieka pracy, poczynając od wyboru zawodu, poprzez dóbr kadr do różnego rodzaju pracy, aż do możliwości przekwalifikowania pracowników do innego zawodu, np. z powodu utraty pracy, stanu zdrowia lub wieku,

12 -Bada przydatność zawodu, posługując się specjalistycznymi aparatami i testami psychotechnicznymi, -Analizuje procesy odbioru informacji, czynniki efektywności pracy, zmęczenia psychicznego, monotonii pracy wypadkowości, -Psycholog tej specjalności zajmuje się także problemami optymalnego przystosowania warunków pracy do psychofizycznych możliwości człowieka.

13 - bada i szkoli kadry kierownicze w zakresie umiejętności rozwiązywania problemów, - Zajmują się zarządzaniem kadrami, organizacja pracy w przedsiębiorstwie, reklamą, marketingiem, prowadzeniem negocjacji i doradztwem w problemach rozwoju osobistego.

14 -pomaga osobom uzależnionym z zaburzeniami osobowości, nerwicami, problemami małżeńskimi, rodzinny, -Przeprowadza wywiad, obserwuje zachowanie, słucha tego, co ma do powiedzenia klient,

15 - Wspólnie z nim analizuje przyczyny zaburzeń i pomaga mu w poznaniu i zrozumieniu jego zachowań, -psychoterapeuta wykorzystuje w pracy różne techniki, np. gry, ćwiczenia relaksacyjne, psychodramy, muzykoterapię oraz zajęcia plastyczne.

16  Gabinet,  Pomieszczenie biurowe,  Sala lekcyjna,  Sala wykładowa.

17  W pewnym zakresie praca ma charakter indywidualny-sam dobiera metody badań, interpretuje ich wyniki i opracowuje formy oddziaływania na klientów,  Wiele zadań omawia z lekarzami, pedagogami, nauczycielami, rehabilitantami.

18  Czas pracy psychologa zależy w jakiej instytucji on pracuje, zwykle pracuje 4 lub 8 godzin dziennie,  Czas pracy jest stały lub praca wykonywana jest w systemie zmianowym,  Zatrudniony jest na etat lub pół etatu,  Pracuje w dni powszednie, ale pracownicy naukowi czy psychoterapeuci pracują w dni wolne,

19  Otwartość,  Empatia, czyli wczuwanie się,  Życzliwość,  Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi,  Umiejętność postępowania z ludźmi,  Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,  Obiektywizm,

20  Tolerancja,  Całkowita koncentracja,  Dobra pamięć i podzielność uwagi,  Twórcze podejście do rozwiązywania problemów,  Logiczne rozumowanie,

21  Dojrzałość,  Samokontrola,  Odporność emocjonalna,  Odpowiedzialność społeczno-moralna,  Cierpliwość,  Wytrwałość.

22  Praca lekka,  Przeciwwskazaniami na podjęcie pracy są zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego oraz poważne wady wzroku, słuchu i mowy,  Kolejnym przeciwskazaniem są własne problemy emocjonalne, które powodują nadmierną koncentrację na sobie i nie pozwalają na skupienie się problemów z klientem,  mogą pracować osoby niepełnosprawne z dysfunkcją koniczyn dolnych i poruszających się na wózku inwalidzkim.

23  Ukończenie 5-letnich studiów magisterskich w dziedzinie psychologii,  Znajomość języka obcego,  Obsługa komputera,  Praca psychoterapeuty wiąże się z uzyskaniem licencji, którą przyznaje Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

24  Pedagog szkolny,  Socjolog,  Doradca zawodowy,  Lekarz psychiatra,  Specjalista ds. rekrutacji pracowników,  Specjalista ds. szkoleń i rozwoju pracowników,  Nauczyciel akademicki,  Pracownik socjalny.


Pobierz ppt "Numer z klasyfikacji zawodów:244401. Psychologia to nauka o człowieku, jego zachowaniach i procesach psychicznych wpływających na to zachowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google