Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mam na imię Katarzyna Lotkowska, jestem uczennicą klasy II Gimnazjum w Radziłowie. Od dłuższego czasu zastanawiałam się nad swoją przyszłością, w tym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mam na imię Katarzyna Lotkowska, jestem uczennicą klasy II Gimnazjum w Radziłowie. Od dłuższego czasu zastanawiałam się nad swoją przyszłością, w tym."— Zapis prezentacji:

1

2 Mam na imię Katarzyna Lotkowska, jestem uczennicą klasy II Gimnazjum w Radziłowie. Od dłuższego czasu zastanawiałam się nad swoją przyszłością, w tym także nad swoim przyszłym zawodem. Już za rok będę wybierała szkołę pogimnazjalną. Interesuję się przedmiotami humanistycznymi. Z ciekawością oglądam filmy psychologiczne. Niedawno oglądałam reportaż na temat pracy psychologa. Bardzo lubię rozmawiać z innymi ludźmi zastanawiam się czy to zawód dla mnie.

3 Psychologowie mają bardzo szerokie możliwości zatrudnienia, ponieważ ich praca dotyczy wielu dziedzin życia społecznego. Mogą pracować zarówno w instytucjach państwowych jak i firmach prywatnych. Najczęściej zatrudniani są w służbie zdrowia. Pracują też w poradniach małżeńskich, rodzinnych, rehabilitacyjnych, psychologiczno- pedagogicznych i urzędach pracy.

4 Zadania i czynności psychologa Psycholog może szybko określić twoje cechy, zdolności, umiejętności czy inteligencję. A potem zabiera się za studiowanie czynników psychologicznych i emocjonalnych. Gdy wykryje zaburzenia osobowości, potrafi wygłosić lub napisać odpowiednią diagnozę. Często naradza się w tym celu z odpowiednimi specjalistami.

5 Miejscem pracy psychologa jest zwykle gabinet, pomieszczenie biurowe lub sala wykładowa. Często do swoich zajęć wykorzystuje też salę gimnastyczną. Tam udziela porad i przeprowadza psychoterapię. W tym zawodzie kontakty z ludźmi są na porządku dziennym. W zależności od specjalizacji możesz prowadzić terapię dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Praca ta niesie ze sobą i ryzyko konfliktów. A to oczekiwania wobec psychologa są zbyt wygórowane, a klient wymaga czasem podania natychmiastowej recepty.

6 Wiedza W zakresie psychologii, pedagogiki Zainteresowania: Naukowe Społeczne Zdolności: Dobra pamięć Rozumowanie logiczne Wyobraźnia i myślenie twórcze łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie

7 Predyspozycje psychiczne i fizjologiczne Duża sprawność narządu wzroku (obserwuje bowiem ludzi) Duża sprawność narządu słuchu

8 Informacje z rynku pracy Wszelkie poradnie, urzędy pracy, szkoły specjalne, przyjmują psychologów z otwartymi ramionami. Tam najczęściej służą pomocą i swoim doświadczeniem. Spotkasz ich również w zakładach karnych, aresztach śledczych, domach poprawczych. Od niedawna psychologów zatrudnia i wojsko. Jednak coraz więcej psychologów znajduje pracę w dużych firmach i bankach.

9 KSZTA Ł CENIE Wykształcenie koniecznie wy ż sze. Zawód psychologa uzyskuje si ę na poziomie szkoły wy ż szej uniwersyteckie studia psychologiczne trwaj ą pi ęć lat. Warunkiem ubiegania si ę o indeks jest posiadanie matury. Trzeba jeszcze wspomnie ć, i ż nie ma barier w studiowaniu psychologii przez inwalidów.

10 OPRACOWAŁA: Katarzyna Lotkowska uczennica kl. II c w Gimnazjum w Radzi ł owie


Pobierz ppt "Mam na imię Katarzyna Lotkowska, jestem uczennicą klasy II Gimnazjum w Radziłowie. Od dłuższego czasu zastanawiałam się nad swoją przyszłością, w tym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google