Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja w Estonii projekt nr 2013-2-PL1-ESF03-43086 Innowacyjne formy zapewniania jakości w edukacji w programie Zagraniczna Mobilność szkolnej kadry.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja w Estonii projekt nr 2013-2-PL1-ESF03-43086 Innowacyjne formy zapewniania jakości w edukacji w programie Zagraniczna Mobilność szkolnej kadry."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja w Estonii projekt nr 2013-2-PL1-ESF03-43086 Innowacyjne formy zapewniania jakości w edukacji w programie Zagraniczna Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych ESF POKL PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Estonia obszar: 45,226 km2 liczba ludności: 1,307,605 zróżnicowanie językowe: 68,8 % estoński, 25,5 % rosyjski, 5,7 % inne mniejszości

3 e- Estonia Rutynowe e- procedury dla obywateli estońskich: e- urząd ( forma elektroniczna ) e- wybory e- podatki elektroniczny podpis e- policja e- służba zdrowia e- szkoła, e- egzaminy Skype został wynaleziony w Estonii

4 Kształcenie ogólne w Estonii Przedszkole (dobrowolne) wiek 0-7 Szkoła podstawowa dzieli się na trzy etapy nauki : wiek 7-16 (9 lat): edukacja podstawowa – obowiązkowa I etap nauki– klasy 1 - 3; II etap nauki– klasy 4 - 6; III etap nauki– klasy 7 - 9. wiek 16-19 (3 lata): kształcenie ponadgimnazjalne– nieobowiązkowe lub zawodowe wiek 19-...: kształcenie wyższe lub zawodowe– nieobowiązkowe

5 Rok szkolny zaczyna się 1 IX - 175 dni (35 tygodni ) wakacje: 1 tydzień pod koniec października 2 tygodnie na Boże narodzenie – Nowy rok 1 tydzień w lutym (opcja) 1 tydzień w końcu marca wakacje letnie czerwiec – sierpień

6 procentowy udział kobiet w szkolnictwie 84,5 % średnia wieku nauczycieli 47,9 lat średnia liczba uczniów w klasie 17,3

7 Aktualna estońska strategia rozwoju edukacji do 2020 roku (stworzona w 2014), traktuje naukę jako styl życia. PISA ocena wiedzy i umiejętności 15latków w czytaniu, matematyce i zdolności pisania ponad 70 krajów uczestniczących w programie ma miejsce co 3 lata, Estonia brała udział w programie 3 razy ( 2006, 2009, 2012, 2015… ) powiedz o rzeczach, które znasz i których nie wiesz w twoim systemie edukacji. określ, jaka jest twoja pozycja wśród innych. pokaż, co jest możliwe gdzie indziej. udziel wskazówek inwestorom, aby zachęcić ich do inwestowania w danym kraju.

8 Czym wyróżnia się Estonia: bardzo dobre wyniki w pomocy dla najsłabszych uczniów. Najwyższy w Europie wskaźnik pozytywnych zmian w czytaniu, matematyce, naukach ścisłych. Wiele osób przygotowanych, dokonujących zmian w szkolnictwie. duża rozbieżność w czytaniu pomiędzy chłopcami, a dziewczętami. szkoły z językiem rosyjskim jako językiem wykładowym mają niższy poziom nauczania od szkół w, których podstawowym językiem jest estoński.

9 Prawdopodobne powody sukcesu: uczniowie i nauczyciele ! obszerny program nauczania. tradycja zewnętrznej kontroli jakości systemu nauczania. podręczniki przygotowywane przez estońskich autorów. priorytetem zapewnienie równego dostępu do edukacji dla wszystkich. długie i ciężkie zimy. kwestie społeczne: późne rozpoczęcie edukacji ( 7 lat), dzieci są niezależne od młodych lat, napisy w telewizji, bezpłatne obiady szkolne.

10 Edukacja w Tallinie i zadania wydziału edukacji w Tallinie Populacja Tallina: 432 447 39 962 uczniów Szkoły rozwijające zainteresowania : 9 -6503 uczniów

11 Wydatki miasta w całości 441 milliony EUR 30,2% Edukacja Miejskie inwestycje - Projekty Inwestycyjne łącznie 55 milliony EUR 15,7% Edukacja

12 Najważniejsze zadania władz lokalnych (Wydział Edukacji Tallina) Rozwijanie sieci miejskich instytucji edukacyjnych Doradztwo i coaching świadczone dla dyrektorów instytucji edukacyjnych Zarzadzanie i rozwój systemu jakości instytucji edukacyjnych Organizacja służb księgowych i budżetu wydziału edukacji miasta Tallinna i prowadzonych przez miasto instytucji edukacyjnych Doradztwo dla dzieci i rodziców – mieszkańców Tallinna koordynacja współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji nagroda dla szkół Tallina

13 Nagrody za jakość dobrze zarządzana instytucja oświatowa instytucja oświatowa z przestrzenią edukacyjną dobry nauczyciel akt innowacyjny najlepszy projekt integracyjny projekt najlepszej stołówki szkolnej młody nauczyciel innowacyjny nauczyciel aktywny uczeń Tallina kulturalny uczeń Tallina sportowiec Tallina

14 Innowacje w edukacji powszechnej powstają poprzez: Szkolenia nauczycieli: kwalifikacje ICT, CLIL, zorganizowana społeczność nauczycieli, ściśle określony podział kompetencji pomiędzy tworzącymi programy, a zarządzającymi Program nauczania: - wprowadzanie nowych metod nauczania do systemu edukacji powszechnej, przejrzystość wyników pracy; poziomu kompetencji, kluczowe kompetencje, integracja przedmiotowa, interdyscyplinarne kompetencje Egzaminowanie: niekoncentrowanie się na ścisłym egzaminowaniu powszechnym, szkoły często we własnym zakresie sprawdzają zakres umiejętności uczniów, - e- testing często jest używany w salach lekcyjnych oraz na uniwersytetach, istotny wpływ międzynarodowych badań

15 Długofalowa strategia nauczania: latach 2015- 2020 zmiany w podejściu do systemu nauczania wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska długofalowa strategia rozwoju dopasowana do sytuacji na rynku pracy rewolucja cyfrowa w estońskim systemie nauczania równość szans i aktywny udział w programie nauczania

16 Odpowiedź na presję innowacji mobilizacja poznawcza- indywidualizm, refleksyjność, próba bycia najlepszym, zasady w kulturze i edukacji rozwiązania własne i sieć korzyści- kolektywność, wzajemna zależność, zasady w kulturze i edukacji

17 Sieć powiązań nauczycieli: różne warunki pracy nauczycieli różne podejścia nauczycieli do zmian powinni inwestować w swoje mocne strony tematyka powinna być zróżnicowana należy dzielić się swoimi doświadczeniami wszystkie państwa posiadają przedmiotowe sieci nauczycieli czasami jednak jest trudno znaleźć wystarczające środki niezbędne dla rozwoju istnieje długa tradycja współpracy pomiędzy nauczycielami nie wszyscy nauczyciela mają swoje sieci np. istnieje pomysł połączenia wszystkich sieci w całość: powinno się odbywać spotkania ze swoimi kolegami i dzielić się zdobytym doświadczeniem w małym państwie zdecydowanie łatwiej jest zorganizować letnie spotkania dla większości nauczycieli w jednym miejscu w ciągu kilku dni

18 - Fundacja Innove jest centrum kompetencyjnym działającym w obszarze przygotowań do efektywnego wykonywania zawodu, edukacji służb technicznych, na przykład jako pośrednik w wydatkowaniu funduszy strukturalnych. Fundacja została założona pod kierownictwem Ministra Edukacji i Badań w 2003 roku. Głównym celem Fundacji jest koordynowanie działalności zadań edukacyjno- rozwojowych, oraz wdrażania dzięki niej projektów funkcjonujących w oparciu w fundusze strukturalne UE. Obszary działania: powszechna edukacja administrowanie środkami UE edukacja zawodowa administrowanie biurem karier udzielanie porad/ wskazówek dot. wyżej wymienionych zadań


Pobierz ppt "Edukacja w Estonii projekt nr 2013-2-PL1-ESF03-43086 Innowacyjne formy zapewniania jakości w edukacji w programie Zagraniczna Mobilność szkolnej kadry."

Podobne prezentacje


Reklamy Google