Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patrycja Gruszczyńska KONKURS MULTIMEDIALNY „Lasy w mojej okolicy”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patrycja Gruszczyńska KONKURS MULTIMEDIALNY „Lasy w mojej okolicy”"— Zapis prezentacji:

1 Patrycja Gruszczyńska KONKURS MULTIMEDIALNY „Lasy w mojej okolicy”

2 Miejscowość w której mieszkam to Świeciny. Jest to mała wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Łanięta. W jej pobliżu występują kompleksy leśne, w których obszary cenne przyrodniczo objęte są ochroną prawną w formie rezerwatów przyrody.

3

4 Florystyczny i leśny rezerwat przyrody w gminie Nowe Ostrowy, w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim. Powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26.03.1975 r. Rezerwat zlokalizowany jest w obrębie Kutna w Leśnictwie Ostrowy w Gminie Nowe Ostrowy, na powierzchni ogólnej 27,24 ha. Według Zarządzenia celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego. Przedmiotem ochrony jest wilgotny las liściasty zaliczony do grądu niskiego.

5 Obszar rezerwatu charakteryzuje się dość bogatą różnorodnością struktury drzewostanu i składu gatunkowego oraz dużym stopniem naturalności. Runo jest kilkuwarstwowe, o naturalnej zmienności fenologicznej. Występują tu rośliny chronione i niektóre osobliwości florystyczne regionu. Ogółem na terenie rezerwatu wyróżniono 197 gatunków roślin naczyniowych oraz 14 gatunków mchów. Wśród tej ilości roślin, stwierdzono występowanie gatunków chronionych lub rzadkich, takich jak: kruszczyk szerokolistny, wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, konwalia majowa, kalina koralowa, klon polny, fiołek przedziwny, pszeniec gajowy i selernica żyłkowana.

6

7 Florystyczny i leśny rezerwat przyrody w gminie Nowe Ostrowy, w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim, powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 czerwca 1990 r. na pow. 40,13 ha, w Leśnictwie Perna. Według Zarządzenia celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnego zespołu świetlistej dąbrowy. Przedmiotem ochrony jest dąbrowa świetlista. Rezerwat jest proponowanym obszarem Natury 2000 - Specjalny Obszar Ochrony SOO - PLH100002-„Dąbrowa Świetlista w Pernie” - dyrektywa siedliskowa.

8 Obszar rezerwatu charakteryzuje się występowaniem typowej postaci świetlistej dąbrowy wraz z małymi płatami zbiorowiska okrajkowego. Ma bardzo wysokie walory fitocenotyczne, florystyczne, krajobrazowe i estetyczne. Swoistą cechą świetlistej dąbrowy jest wielogatunkowe runo, w którym występują przedstawiciele bardzo różnych grup syntaksonomicznych. Ogółem na terenie rezerwatu wyróżniono 196 gatunków roślin naczyniowych oraz 13 gatunków mchów. Wśród roślin tych stwierdzono występowanie gatunków chronionych lub rzadkich, takich jak kruszczyk szerokolistny, lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, podkolan biały, wawrzynek wilczełyko kalina koralowa, konwalia majowa, kruszyna pospolita, pierwiosnek lekarski.

9 W 1998 roku stwierdzono w rezerwacie występowanie gatunków roślin, które można uznać za rzadko występujące w regionie: dziurawiec skąpolistny, gorysz siny, jaskier wielokwiatowy, koniczyna pagórkowa, kozłek wąskolistny, marzanka barwierska, miodunka wąskolistna, oman szorstki, rutewka orlikolistna, turzyca pagórkowa, wiązówka bulwkowa.

10


Pobierz ppt "Patrycja Gruszczyńska KONKURS MULTIMEDIALNY „Lasy w mojej okolicy”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google