Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spacerkiem po rezerwatach przyrody

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spacerkiem po rezerwatach przyrody"— Zapis prezentacji:

1 Spacerkiem po rezerwatach przyrody
powiatu konińskiego

2 REZERWAT PRZYRODY w stanie naturalnym
to obszar zachowany w stanie naturalnym lub mało zmienionym, wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

3 Rezerwaty powiatu konińskiego
W powiecie konińskim znajduje się sześć rezerwatów przyrody, o powierzchni 3599,17 ha. Są to: Rezerwat Bieniszew Rezerwat Pustelnik Rezerwat Sokółki Rezerwat Mielno Rezerwat Złota Góra

4 Rezerwat Bieniszew utworzony w 1996 roku na obszarze 144,4 ha, w centralnej części Puszczy Bieniszewskiej występuje drzewostan liściasty o charakterze dąbrowy oraz grądu ubogiego dominującymi gatunkami są graby i dęby, a wiele z nich to pomniki przyrody

5 na terenie rezerwatu znajduje się kaplica oraz studnia św
na terenie rezerwatu znajduje się kaplica oraz studnia św. Barnaby, związane z kultem Pięciu Braci Męczenników obrzeżami rezerwatu biegną zielony i czarny szlak dla turystyki pieszej oraz szlak rowerowy Kazimierz Biskupi - Konin.

6 Ścieżka przyrodniczo – leśna w lasach bieniszewskich
stanowisko nr 1 –plantacje drzew stanowisko nr 2 –ochrona drzewostanów przed zwierzyną stanowisko nr 3 – prognozowanie występowania owadów stanowisko nr 4 – bioróżnorodność w lesie stanowisko nr 5 – gospodarka łowiecka stanowisko nr 6 – użytkowanie lasu

7 stanowisko nr 7 –plantacja choinkowa
stanowisko nr 8 –etapy życia drzewostanu stanowisko nr 9 –rezerwaty stanowisko nr 10 –szkody abiotyczne stanowisko nr 11 –gospodarczy drzewostan nasienny stanowisko nr 12 –retencja wodna w lasach stanowisko nr 13 – żywicowanie stanowisko nr 14 – punkt widokowy z pomostem

8 Rezerwat Pustelnik  utworzony w 1997 r. o powierzchni 125 ha, wyodrębniony z obszaru Puszczy Bieniszewskiej występują w nim naturalne fragmenty łęgowych i grabowych lasów liściastych oraz liczne jeziora i oczka wodne oraz interesująca rzeźba polodowcowa

9 dużą atrakcję stanowi mieszczący się w granicach rezerwatu, założony w 1633 r. na szczycie wzgórza Sowia Góra, klasztor pustelniczy oo. Kamedułów jest to jeden z dwóch takich klasztorów w Polsce.

10 Rezerwat Sokółki  znajduje się na południowo - wschodnim skraju Puszczy Bieniszewskiej i rozciąga się na powierzchni 240 ha są to lasy grądowe oraz łęgowe z dominacją łęgów jesionowo – olszowych dominuje grab, klon i buk

11 rezerwat jest ostoją dla dzikiego ptactwa i zwierzyny łownej
 w granicach rezerwatu występuje 11 gatunków roślin prawnie chronionych w bogatym runie leśnym znajduje się m. in. wawrzynek wilczełyko i lilia złotogłów   skrajem rezerwatu biegnie edukacyjna ścieżka przyrodniczo - leśna.

12 Rezerwat Mielno jest najstarszym rezerwatem na terenie Puszczy Bieniszewskiej, powstał w 1957 r. obejmuje jezioro Mielno wraz z otaczającym je lasem i łąkami o powierzchni 94,43 ha został utworzony w celu ochrony cennych gatunków ptactwa błotnego i wodnego

13 dzisiaj najciekawszym zjawiskiem w rezerwacie jest postępujący proces „starzenia się” jeziora i sukcesja zbiorowisk roślinnych w rezerwacie występują 24 gatunki drzew i 19 gatunków krzewów, na szczególną uwagę zasługuje występowanie brzozy niskiej, będącą reliktem z okresu późno glacjalnego granicą południową rezerwatu biegnie zielony szlak turystyczny Kawnice - Licheń, ścieżka rowerowa Kazimierz Biskupi - Konin oraz fragment ścieżki przyrodniczo - leśnej.

14 Rezerwat Złota Góra zajmuje powierzchnię 123,87 ha
stworzony został w celu ochrony krajobrazu, a dokładnie wzgórza Złota Góra, będącego najwyższym punktem całego województwa konińskiego o wysokości bezwzględnej 191 m. n.p.m.

15 wzgórze porastają lasy dębowe i mieszane, dominują dęby, sosny, jałowce
teren ten ma swój lokalny, zdrowotny mikroklimat, wynikający z obecności drzewostanu iglastego  ze wzgórz roztaczają się przepiękne widoki na okolicę w kierunku dorzecza Warty. 

16 Prezentację opracował patrol-zespół , 2014r.
Agata Górecka Dagmara Malinowska


Pobierz ppt "Spacerkiem po rezerwatach przyrody"

Podobne prezentacje


Reklamy Google