Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ostoja polskich ptaków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ostoja polskich ptaków"— Zapis prezentacji:

1 Ostoja polskich ptaków
Lasy Łukowskie Ostoja polskich ptaków

2 Położenie geograficzne
Ryc. 1. Położnie Równiny Łukowskiej Lasy Łukowskie usytuowane są na terenie Równiny Łukowskiej, na północny zachód od Łukowa. Obszar leśny położony jest pomiędzy dopływami takich rzek, jak Bugu, Krzny Północnej, Południowej, Kostrzynia i Muchawki, co wpływa na unikalne walory tego rejonu leśnego. Cały obszar leśny ma powierzchnię 105 km2. Znajdują się tu dwa rezerwaty przyrody – Jata i Topór.

3 Historia Lasów Łukowskich
Lasy Łukowskie w okresie przed rozbiorami Polski były własnością królewską. W okresie powstania listopadowego odegrała się w nich bitwa pod Stoczkiem, zaś podczas powstania styczniowego dochodziło tu do wielu zamieszek. Po I wojnie światowej lasy stały się własnością państwową. W roku 1939 odegrała się tu ostatnia bitwa pomiędzy oddziałami gen. F. Kleeberga a wojskiem III Rzeszy. W latach 1940 – 1945 Lasy Łukowskie stanowiły schronienie dla partyzantów Armii Krajowej, ponadto dochodziło tu do małych potyczek z wojskami niemieckimi. Dowodem na burzliwą historię lasów są liczne mogiły żołnierskie.

4 Ryc. 2. Mogiła żołnierska

5 Ryc. 3. Orlik krzykliwy z młodym.
Fauna Ryc. 3. Orlik krzykliwy z młodym. Lasy Łukowskie bogate są w różne gatunki ptaków. Możemy tu spotkać m. in. orliki krzykliwe, paszkoty, żurawie, bociany czarne i wiele innych. Ze względu na różnorodność ptactwa utworzono tu obszar Natura 2000. Odnotowano tu również populację wilków, nietoperzy i małych gryzoni.

6 Flora Na terenie lasu widoczne są liczne formy polodowcowe, np. sandry. Porastają je głównie sosny zwyczajne, brzozy i topole osiki – Lasy Łukowskie to lasy mieszane. W zagłębieniach bagiennych rosną głównie olsze i wiązy. Odnośnie roślin zielnych możemy tu napotkać m. in. lilie złotogłowy, wawrzynki wilczełyko, wielosiły błękitne oraz sitniczki szczeciniaste. W lasach Łukowskich rośnie wiele mchów, szczególnie na terenie rezerwatu ścisłego Jata.

7 Ryc. 4. Mchy w rezerwacie Jata

8 Rezerwat przyrody Jata
Jest to leśny rezerwat przyrody, składający się z części o ochronie ścisłej i częściowej. Część ścisła zajmuje 337,42 ha, zaś obszar o ochronie częściowej – 779,52 ha. Na podstawie aktu powołującego ochronie podlega tu zachowanie wielogatunkowego lasu o charakterze naturalnym z udziałem jodły. Ponadto rosną tu jawory, dęby, świerki, sosny, lipy, klony, więzy, olchy i wiele innych. Fauna jest tu różnorodna – występują tu liczne gatunki ptaków, płazów i gadów. Na obszarze rezerwatu Jata można napotkać wiele mogił powstańczych, czy też pomników, np. pomnika ku pamięci ks. Brzóski.

9 Rezerwat przyrody Topór
Jest to florystyczny i leśny rezerwat przyrody, powołany w 1939 roku, reaktywowany w Ochroną objęte są w nim liczne rośliny zielne, takie jak: widłaki, wrońce widlaste, kruszczyki błotne. Rezerwat stanowi ostoję dla wielu gatunków ptaków. Ryc. 5. Wroniec widlasty

10 Dziękuję za uwagę! Prezentację wykonał: Arkadiusz Grunwald, kl. III C pod kierunkiem nauczyciela geografii pani Anny Dębickiej Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie


Pobierz ppt "Ostoja polskich ptaków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google