Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grzegorz Kotlarski Paweł Pocheć. SWAP - definicja  Umowa pomiędzy dwoma stronami.  Reguluje okresowe przepływy strumieni pieniężnych według wcześniej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grzegorz Kotlarski Paweł Pocheć. SWAP - definicja  Umowa pomiędzy dwoma stronami.  Reguluje okresowe przepływy strumieni pieniężnych według wcześniej."— Zapis prezentacji:

1 Grzegorz Kotlarski Paweł Pocheć

2 SWAP - definicja  Umowa pomiędzy dwoma stronami.  Reguluje okresowe przepływy strumieni pieniężnych według wcześniej określonych zasad.  Powstanie datuje się na późne lata 70-te XXw.  Cechuje się wysoką dynamiką wzrostu obrotów.

3 SWAP – szczegóły umowy  Strony ustalają następujące elementy: waluta lub waluty płatności, termin zapadalności, cena transakcji, moment rozpoczęcia, częstotliwość płatności

4 Najważniejsze rodzaje Swapów  procentowy  walutowy  walutowo-procentowy  bazowy  kapitałowy  towarowy  zaliczkowy  amortyzowany  roller-coaster

5 Swap procentowy  Może być zrealizowany między podmiotami, które zamierzają zaciągnąć pożyczkę na rynku, albo według stałej stopy procentowej, albo zmiennej i następnie wymienić się płatnościami, albowiem jedna strona preferuje oprocentowanie zmienne a druga stałe.

6 Przykłady Oprocentowanie stałeOprocentowanie zmienne Firma YLIBOR + 0,5 % Firma XLIBOR + 1% Różnice2 pkt. Procentowe0,5 pkt. procentowego Strona X Stopa 6 % LIBOR + 1% LIBOR Stopa 6,5 %

7  Dzięki zastosowaniu swapu Firma Y zaoszczędziła 1 % w stosunku do stopy oferowanej przez kredytodawcę. Natomiast oszczędność firmy X to 0,5 %.  Podział zysków ze swapu może być dowolny pomiędzy kontrahentami i zależy od ich porozumienia.  W sumie zysk osiągany przez obie strony musi się równać:  ( Wartość różnicy stóp oferowanym firmom na rynku stóp stałych) – ( wartość różnicy stóp oferowanych firmom na rynku stóp zmiennych) W naszym przypadku: 2% - 0,5 % = 1,5 %

8 Przykład z Pośrednikiem Strona YPośrednikStrona X Stopa 6% LIBOR LIBOR–0,1 % Stopa 6,4% Stopa 6,5 % LIBOR + 1%

9  W takim razie:  : X płaci -stała stopa 6.5%  - LIBOR+1%  dostaje + LIBOR-0.1%  w sumie płaci 7.6% odsetek wg stałej stopy procentowej  Dzięki zastosowaniu takiego swapu firma X zaoszczędza 0.4% w stosunku do stopy  oferowanej przez kredytodawcę  - Y płaci -stała stopa 6%  - LIBOR%  dostaje + stała stopa 6.4%  w sumie płaci LIBOR-0.4% odsetek (zmienna stopa procentowa)  Dzięki zastosowaniu takiego swapu firma Y zaoszczędza 0.9% w stosunku do stopy  oferowanej przez kredytodawcę.  - Pośrednik Finansowy płaci -stała stopa 6.4%  - LIBOR-0.1%  dostaje + stała stopa 6.5%  +LIBOR  w sumie zarabia na tej transakcji 0.2% prowizji.  W sytuacji gdy na rynku występuje pośrednik finansowy dostępne zyski z zawarcia kontraktu  swap wyliczone jak powyżej będą dzielone pomiędzy trzech uczestników rynku.

10 Swap walutowy  Przedmiotem wymiany są waluty.  Pierwsza transakcja po kursie spot.  Transakcja odwrotna po kursie terminowym w przyszłości.  Występuje w tradycyjnej formie bilansowej, a także nowoczesnej pozabilansowej.  Pozwala na zarządzanie ryzykiem walutowym i płynnością walutową.

11 Przykład swapu walutowego DolaryEuro Firma A 3 % 4,5 % Firma B5 %5,4 % Strona AStrona B 3 % dolary 4 % euro 5,4 % euro

12  Firma A płaci faktycznie 4 % euro czyli zarabia 0,5%.  Firma B płaci 3 % w dolarach i 1,4 % w euro czyli w sumie 4,4%.  Firma B płaci w dwóch walutach, więc przejmuje na siebie ryzyko walutowe.  Firma A jest zabezpieczona przed ryzykiem, gdyż wszystkie jej płatności odbywają się w dolarach.

13 Przykład z pośrednikiem DolaryEuro Firma A 3 % 4,5 % Firma B5 %5,4 % Strona A Pośrednik finansowy Strona B 3 % USD 4,6 % USD 5,4 % EUR 4,1 % EUR

14  Firma A płaci 4,1 % euro czyli zarabia 0,4%.  Firma B płaci 4,6 % dolarów czyli również zarabia 0,4%.  Pośrednik dostaje prowizje w wysokości 0,3% (4,1% +4,6%-3%-5,4%),  Ale w zamian za to przejmuje na siebie całe ryzyko walutowe.  Firmy A i B są zwolnione z ryzyka walutowego.

15 Swapy walutowo-procentowe  Swap walutowo- procentowy, nazywany również swapem walutowym rynku kapitałowego to transakcja polegająca na wymianie między stronami pożyczek w dwóch różnych walutach wraz z płatnościami odsetkowymi.  Trzy etapy transakcji

16 Charakterystyka elementów transakcji  Strony kontraktu  Data zawarcia transakcji  Wartości nominalne swapu  Kurs wymiany kapitałów  Data początkowej wymiany kapitałów  Data końcowej wymiany kapitałów  Częstotliwość wymiany odsetek  Stopa procentowa odsetek

17 Firma AFirma B Pożyczka 50 mln DEM Pożyczka 25 mln USD Firma A Firma B Zmienna stopa w USD Stała stopa w DEM 25 mln USD 50 mln DEM

18 Dlaczego wybieramy SWAPy?  Obniżenie kosztów finansowania  Regulacja zadłużenia w czasie  Ominięcie restrykcji prawnych  Ochrona przed ryzykiem  Możliwość arbitrażu  Możliwość spekulacji

19 Zalety SWAPów  Można wycofać się z umowy przed terminem realizacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów (inaczej niż w obligacjach).  Możliwość ustalenia najkorzystniejszej formuły oprocentowania, niezależnej od pierwotnej metody płacenia odsetek.  Pozwala to na elastyczne dopasowanie do zmieniającej się sytuacji na rynku.

20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Grzegorz Kotlarski Paweł Pocheć. SWAP - definicja  Umowa pomiędzy dwoma stronami.  Reguluje okresowe przepływy strumieni pieniężnych według wcześniej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google