Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ułatwienia i uproszczenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ułatwienia i uproszczenia"— Zapis prezentacji:

1 ułatwienia i uproszczenia
INFORMATYCZNE ułatwienia i uproszczenia DLA BIZNESU 2015 Tomasz Michalak Ministerstwo Finansów Departament Ceł

2 Dlaczego e-usługi celne?
przedsiębiorcy i celnicy: dość papierów! elektroniczne środowisko cła i handlu - cel Unii Europejskiej taniej szybciej uczciwiej dokładniej

3 Akcesja do Unii Europejskiej - I etap informatyzacji
Główne systemy unijne: - systemy taryfowe – ISZTAR, TQS, EBTI elektroniczna obsługa tranzytu – NCTS rozliczenie cła unijnego – Tradycyjne Środki Własne - ZEFIR inne – SMS, ISPP Inne systemy unijne: celne – ERWPR, CIS OLAF, AFIS, CEN-PL akcyzowe – MVS, EWS-E Systemy krajowe: elektroniczne zgłoszenia celne w imporcie i eksporcie jako wsparcie formy papierowej – CELINA automatyzacja procesów księgowych – ZEFIR rozliczenia zabezpieczeń – OSOZ DG TAXUD Kreowanie wymagań Zarządzanie projektem na poziomie UE Służba Celna Budowa systemu Zarządzanie projektem na poziomie krajowym

4 Program e-cło - II etap informatyzacji
Usługi już WDROŻONE w ramach Programu e-cło: rejestracja podmiotów gospodarczych dokonujących obrotu towarowego na obszarze UE, nadawanie podmiotom i utrzymywanie unikalnego numeru identyfikacyjnego EORI – system EORI PL obsługa wywozowej deklaracji skróconej i obsługa zgłoszenia wywozowego – system ECS2 obsługa przywozowej deklaracji skróconej – system ICS informacja o aktualnej taryfie celnej – system ISZTAR3 elektroniczna obsługa przemieszczanie towarów w zawieszonej akcyzie – system EMCS PL e-deklaracje akcyzowe – system ZEFIR

5 Upowszechnianie elektronicznych usług celnych
Aktualnie 100% zgłoszeń celnych w eksporcie, imporcie i tranzycie  składanych jest w formie elektronicznej tranzyt – od 1 maja 2004 wszystkie zgłoszenia celne tranzytowe są składane w formie elektronicznej wywóz – sierpień 2007 start systemu ECS, koniec 2010 – 100% zgłoszeń celnych wywozowych składanych w formie elektronicznej przywóz – skokowy wzrost elektronicznych zgłoszeń celnych importowych w ostatnich 2 latach (wykres)

6 STAŁA POTRZEBA NOWYCH USŁUG CYFROWYCH

7 Więcej niż Program e-cło. Przykłady innych e-usług SŁUŻBY CELNEJ
deklaracja INTRASTAT zwrot VAT dla podróżnych e-załączniki samochody osobowe – potwierdzenie zapłaty akcyzy dostępne on-line porty 24h a także: e-booking serwis

8 e- INTRASTAT Usługa zapewnia: możliwość elektronicznego
przesyłania deklaracji statystycznych INTRASTAT w formie komunikatu Scentralizowane zarządzanie usługą w centrum kompetencyjnym w IC Szczecin Ponad 90% deklaracji INTRASTAT w formie elektronicznej Korzyści: Szybsze przesyłanie deklaracji Obniżenie kosztów przedsiębiorcy Wysoka jakość danych statystycznych Lepsze zagospodarowanie kadr eBooking BUS System elektronicznego powiadomienia o przybyciu zorganizowanych grup turystycznych na drogowe przejścia graniczne Rzeczypospolitej Polskiej umożliwia powiadomienie Służby Celnej o planowanym przyjeździe na granicę autobusu / busa przewożącego zorganizowane grupy turystyczne. Odprawę celną można zarezerwować za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Projekt jest kierowany do touroperatorów, mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach trzecich, prowadzących działalność gospodarczą, której celem jest przewóz zorganizowanych grup turystycznych autokarami i busami. Warunkiem skorzystania z systemu awizacji jest rejestracja firmy w systemie eBooking, za pośrednictwem strony internetowej oraz poprawne przesłanie zgłoszenia przekroczenia granicy. Ułatwienie dotyczy grup zorganizowanych. Informację o zgłoszeniu przejazdu grupy zorganizowanej otrzymuje również Straż Graniczna poprzez . Od marca 2014 r. wprowadzono powiązanie adresów polskich i rosyjskich służb granicznych celem wyprzedzającego przekazywania niezbędnych informacji i przygotowania się do awizowanych odpraw. Ponadto, w celu ułatwienia i przyspieszenia odpraw autokarów przewożących dzieci i młodzież, od dnia 17 lipca 2014 r. we wszystkich drogowych przejściach granicznych wprowadzono możliwość priorytetowych odpraw przedmiotowych pojazdów, poprzez wcześniejszą rezerwację dokładnej godziny przekroczenia granicy. Przedmiotowe rozwiązanie - eBookingKIDS – dotyczy autokarów i busów przewożących ponad 70% dzieci i młodzieży do 17 roku życia. Wykorzystanie systemu pozwala na skrócenie czasu pobytu autokaru na przejściu granicznym przy jednoczesnej ocenie ryzyka w odniesieniu do każdego pojazdu i osoby.

9 Zwrot VAT dla podróżnych
– rejestrowanie dokumentów TAX FREE towarzyszących towarom wywożonym poza granicę UE przez osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Usługa zapewnia możliwość zarejestrowania wystawionego dokumentu sprzedaży TAX FREE za pośrednictwem Internetu bezpośrednio w sklepie (zakładka „Zwrot VAT dla podróżnego” na stronie np. przy użyciu, np. telefonu komórkowego.

10 e-Załączniki – przesyłanie dokumentów załączanych do zgłoszeń celnych drogą elektroniczną
Usługa zapewnia możliwość przesyłania dokumentów w formie elektronicznej do jednostek Służby Celnej realizujących procedurę obsługi zgłoszeń celnych z wykorzystaniem systemów operacyjnych (CELINA, ECS, NCTS). Korzyści brak konieczności przedstawiania dokumentów załączanych do zgłoszeń celnych w urzędzie celnym na etapie przyjęcia zgłoszenia celnego, jak również dokumentów żądanych na etapie jego weryfikacji merytorycznej.

11 Samochody osobowe – potwierdzenie zapłaty akcyzy dostępne online
Nowa usługa dostępna dla każdego na stronie internetowej: https://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCar   Na tej stronie w zakładce: „potwierdzenie zapłaty” w prosty sposób można wygenerować plik potwierdzenia w formacie PDF, a następnie – w zależności od potrzeby – plik ten pobrać lub dodatkowo wydrukować. Wystarczy jedynie wpisać numer VIN pojazdu lub numer Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (tzw. UPO) otrzymany dla złożonej elektronicznie deklaracji AKC-U. Wydrukowane w domu potwierdzenie stanowi podstawę do zarejestrowania samochodu osobowego na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, wyczerpując tym samym wymogi w zakresie akcyzy.

12 Porty 24h – usługa od 1 stycznia 2015 r.
Usługa zapewnia: – skoordynowanie kontroli i odpraw granicznych w portach morskich – czas odprawy do 24h – możliwość wyeliminowania dokumentów papierowych – docelowo: informacja o statusie towaru Korzyści: szybsze kontrole graniczne – do 24h lepsza współpraca instytucji granicznych przygotowanie do SINGLE WINDOW i PCS eBooking BUS System elektronicznego powiadomienia o przybyciu zorganizowanych grup turystycznych na drogowe przejścia graniczne Rzeczypospolitej Polskiej umożliwia powiadomienie Służby Celnej o planowanym przyjeździe na granicę autobusu / busa przewożącego zorganizowane grupy turystyczne. Odprawę celną można zarezerwować za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Projekt jest kierowany do touroperatorów, mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach trzecich, prowadzących działalność gospodarczą, której celem jest przewóz zorganizowanych grup turystycznych autokarami i busami. Warunkiem skorzystania z systemu awizacji jest rejestracja firmy w systemie eBooking, za pośrednictwem strony internetowej oraz poprawne przesłanie zgłoszenia przekroczenia granicy. Ułatwienie dotyczy grup zorganizowanych. Informację o zgłoszeniu przejazdu grupy zorganizowanej otrzymuje również Straż Graniczna poprzez . Od marca 2014 r. wprowadzono powiązanie adresów polskich i rosyjskich służb granicznych celem wyprzedzającego przekazywania niezbędnych informacji i przygotowania się do awizowanych odpraw. Ponadto, w celu ułatwienia i przyspieszenia odpraw autokarów przewożących dzieci i młodzież, od dnia 17 lipca 2014 r. we wszystkich drogowych przejściach granicznych wprowadzono możliwość priorytetowych odpraw przedmiotowych pojazdów, poprzez wcześniejszą rezerwację dokładnej godziny przekroczenia granicy. Przedmiotowe rozwiązanie - eBookingKIDS – dotyczy autokarów i busów przewożących ponad 70% dzieci i młodzieży do 17 roku życia. Wykorzystanie systemu pozwala na skrócenie czasu pobytu autokaru na przejściu granicznym przy jednoczesnej ocenie ryzyka w odniesieniu do każdego pojazdu i osoby.

13 Systemy e-booking e-booking Usługa zapewnia:
możliwość rezerwacji godziny przekroczenia granicy za pomocą elektronicznego systemu rezerwacji odpraw e-booking. Korzyści: szybsze przekroczenie granicy elektroniczne powiadomienie Służby Celnej, a także Straży Granicznej o planowanym przyjeździe przygotowanie odpraw celnych i kontroli granicznych możliwość planowania podróży, transportu planowanie odpoczynku kierowców eBooking BUS System elektronicznego powiadomienia o przybyciu zorganizowanych grup turystycznych na drogowe przejścia graniczne Rzeczypospolitej Polskiej umożliwia powiadomienie Służby Celnej o planowanym przyjeździe na granicę autobusu / busa przewożącego zorganizowane grupy turystyczne. Odprawę celną można zarezerwować za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Projekt jest kierowany do touroperatorów, mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach trzecich, prowadzących działalność gospodarczą, której celem jest przewóz zorganizowanych grup turystycznych autokarami i busami. Warunkiem skorzystania z systemu awizacji jest rejestracja firmy w systemie eBooking, za pośrednictwem strony internetowej oraz poprawne przesłanie zgłoszenia przekroczenia granicy. Ułatwienie dotyczy grup zorganizowanych. Informację o zgłoszeniu przejazdu grupy zorganizowanej otrzymuje również Straż Graniczna poprzez . Od marca 2014 r. wprowadzono powiązanie adresów polskich i rosyjskich służb granicznych celem wyprzedzającego przekazywania niezbędnych informacji i przygotowania się do awizowanych odpraw. Ponadto, w celu ułatwienia i przyspieszenia odpraw autokarów przewożących dzieci i młodzież, od dnia 17 lipca 2014 r. we wszystkich drogowych przejściach granicznych wprowadzono możliwość priorytetowych odpraw przedmiotowych pojazdów, poprzez wcześniejszą rezerwację dokładnej godziny przekroczenia granicy. Przedmiotowe rozwiązanie - eBookingKIDS – dotyczy autokarów i busów przewożących ponad 70% dzieci i młodzieży do 17 roku życia. Wykorzystanie systemu pozwala na skrócenie czasu pobytu autokaru na przejściu granicznym przy jednoczesnej ocenie ryzyka w odniesieniu do każdego pojazdu i osoby.

14 e-booking JEST JEST PILOTAŻ 2015
e-booking BUS – planowanie i sprawny przejazd autokarów przez granicę – ułatwienie dla organizatorów przewozów autokarowych. Sprawdzone w praktyce od 2012 roku. e-booking KIDS – szybszy przewóz dzieci i młodzieży przez granicę – priorytetowa odprawa autobusów przewożących dzieci (dotyczy autokarów i busów przewożących ponad 70% dzieci i młodzieży do 17 roku życia). e-booking TRUCK – planowanie i sprawny przejazd ciężarówek przez granicę – ułatwienie planowania spedycji i transportu, pracy i odpoczynku kierowców, a także odpraw celnych i granicznych. JEST JEST PILOTAŻ 2015

15 Serwis www.granica.gov.pl
Serwis – kanał komunikacyjny Służby Celnej dedykowany podróżnym przekraczającym granicę państwową na drogowych przejściach granicznych. Usługa zapewnia dostarczenie podróżnemu potrzebnej, rzetelnej informacji o: czasie oczekiwania w ruchu towarowym i osobowym w obu kierunkach przekraczania granicy, liczbie odprawionych pojazdów na zmianie, czasie obsługi pojazdów w ruchu osobowym, przepisach prawa, danych teleadresowych granicznych oddziałów celnych, bieżącej sytuacji na drodze dojazdowej i samym przejściu nowych rozwiązaniach organizacyjnych.

16 www.granica.gov.pl - aplikacja mobilna
– aplikacja mobilna na trzy platformy: Android, Windows Phone (tylko na telefony komórkowe) oraz iOS wraz z widget’em dla systemu Android i kafelkiem dla Windows Phone Dostęp do aktualnej sytuacji na przejściach granicznych, między innymi: długości kolejki, średniego czasu oczekiwania na odprawę oraz prognozy zmiany tego czasu w najbliższych godzinach, komunikatów dotyczących przejść granicznych (dostosowanych do aktualnej pozycji GPS użytkownika), innych istotnych informacjach, np. odniesienia do obrazów z kamer

17 CYFRYZACJA – celny wybór!

18 Dziękuję Tomasz Michalak Ministerstwo Finansów Departament Ceł


Pobierz ppt "ułatwienia i uproszczenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google