Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Celny w Bielsku-Białej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Celny w Bielsku-Białej"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Celny w Bielsku-Białej
Informacja dla przedsiębiorców

2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Pion Wsparcia; Pion Postępowania; Pion Kontroli; Oddziały celne: Czechowice-Dziedzice Żywiec Cieszyn UC Bielsko-Biała tel: (33)

3 Podstawowe zadania Cło i podatki w imporcie: Akcyza:
Oddziały celne; Akcyza: Wyroby akcyzowe, stałe nadzory, deklaracje; Gry i zakłady wzajemne: Kontrola, deklaracje, KRAG. UC Bielsko-Biała tel: (33)

4 Odprawy eksportowe: Odprawy importowe: Właściwość miejscowa w wywozie
siedziba lub miejsce załadunku towaru; Odprawy importowe: Brak ograniczeń – teren całej UE; ¼ wpływów z cła pozostaje w kraju odprawy. UC Bielsko-Biała tel: (33)

5 ZALETY ODPRAW W ODDZIAŁACH CELNYCH BLISKO SIEDZIBY FIRMY:
Pełna kontrola przez firmę nad dokumentami przedłożonymi do odprawy; Natychmiastowy dostęp do oryginałów dokumentów; Szybkie i łatwe rozwiązywanie problemów – bezpośredni kontakt z funkcjonariuszem celnym; Bezzwłoczne wydawanie potwierdzenia wywozu po otrzymaniu komunikatu (Karnet TIR, ADT, ECS). UC Bielsko-Biała tel: (33)

6 ZALETY ODPRAW W ODDZIAŁACH CELNYCH BLISKO SIEDZIBY FIRMY cd:
Szybka interwencja w przypadku braku komunikatu IE 599; Brak komunikatu IE 599 skutkuje brakiem możliwości zastosowania „0” stawki VAT w eksporcie; Kompleksowe odprawy przez agencje celne. UC Bielsko-Biała tel: (33)

7 Pełny zakres procedur celnych; Pełny zakres towarowy;
Oddziały celne: Czechowice-Dziedzice; Żywiec; Cieszyn. Pełny zakres procedur celnych; Pełny zakres towarowy; Doświadczona kadra; Obsada dostosowana do potrzeb. UC Bielsko-Biała tel: (33)

8 Pozostałe aspekty Ochrona miejsc pracy w Polsce;
Opłaty skarbowe zwiększają wpływy budżetu gmin; Niższe koszty podnoszą konkurencyjność firm; Brak deklaracji INTRASTAT; Wydawanie na miejscu decyzji dotyczących zmian w zgłoszeniach celnych; Dogodna lokalizacja – połączenie drogowe z Republiką Czeską i Słowacką oraz aglomeracją śląską. UC Bielsko-Biała tel: (33)

9 ECS - System kontroli eksportu:
Zastępuje całkowicie dokumentację papierową (SAD); Kontakt z OC tylko za pomocą elektronicznych komunikatów; ELEKTRONICZNE potwierdzenie wywozu towaru poza obszar UE (IE599); Szybkie udokumentowanie wywozu pozwala na zastosowanie „0” stawki VAT. ICS – wdrażany system kontroli w imporcie ma całkowicie zastąpić zgłoszenie papierowe 2010/2011. UC Bielsko-Biała tel: (33)

10 CELINA System CELINA umożliwia elektroniczną wymianę danych z podmiotami realizującymi obrót towarowy z zagranicą w zakresie: Zgłoszeń celnych importowych; Deklaracji skróconych; Powiadomień w procedurze uproszczonej; Zakończenia procedury tranzytowej. Przekazanie zgłoszenia w formie elektronicznej do OC (strona Web-Cel, w sytuacji awaryjnej – ; dyskietka). UC Bielsko-Biała tel: (33)

11 PROCEDURY UPROSZCZONE
Korzyści ze stosowania uproszczeń: oszczędność czasu; redukcja kosztów operacyjnych – transport, postoje, koszty administracyjne, opłaty manipulacyjne, rozwiązania IT; zwiększenie elastyczności działania - możliwość dokonywania odpraw poza godzinami pracy urzędu celnego; wzrost konkurencyjności - możliwość szybszej realizacji zamówień klientów, możliwość stosowania dostaw "just-in-time„; podniesienie prestiżu i wiarygodności firmy – nowoczesne podejście do zagadnień celnych. UC Bielsko-Biała tel: (33)

12 AEO – Upoważniony przedsiębiorca.
Korzyści ze statusu AEO: Przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie; Wyznaczone stanowiska do opraw AEO w OC; Możliwość korzystania z istotnych udogodnień w odniesieniu do kontroli celnej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony - sprawniejsze odprawy celne; Mniej rewizji celnych, a w przypadku wytypowania do kontroli przeprowadzenie jej w pierwszej kolejności; Swoisty znak jakości, świadczący o przestrzeganiu standardów bezpieczeństwa i ochrony oraz przepisów prawa – wizerunek bezpiecznego i solidnego partnera. UC Bielsko-Biała tel: (33)

13 UŁATWIENIA W ROZLICZANIU PODATKU VAT
Przesunięcia terminu płatności podatku do szesnastego dnia miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego – w przypadku stosowania procedury uproszczonej; Zwolnienia od podatku z tytułu importu towarów, w przypadku gdy miejscem przeznaczenia towarów jest terytorium innego państwa członkowskiego i wywóz towarów z terytorium kraju nastąpi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – Np odprawa w RP a towar przeznaczony do innego kraju UE ; Korzyści: poprawa płynności finansowej, zmniejszenie kosztów obsługi administracyjnej firmy. UC Bielsko-Biała tel: (33)

14 KONTAKT Z URZĘDEM CELNYM I ODDZIAŁAMI CELNYMI
UC Bielsko-Biała (7:15 – 15:15; pon-piątek) , OC Czechowice-Dziedzice (7:00 – 19:00; pon-sobota); OC Żywiec (7:00 – 19:00; pon-piątek) OC Cieszyn (pon-piątek 7:00 – 22:00; sobota 7:00 – 19:00); UC Bielsko-Biała tel: (33)

15 Dziękujemy za uwagę! UC Bielsko-Biała tel: (33)


Pobierz ppt "Urząd Celny w Bielsku-Białej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google