Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Celny w Bielsku-Białej Informacja dla przedsiębiorców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Celny w Bielsku-Białej Informacja dla przedsiębiorców."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Celny w Bielsku-Białej Informacja dla przedsiębiorców

2 UC Bielsko-Białatel: (33) 827-23-002 STRUKTURA ORGANIZACYJNA –Pion Wsparcia; –Pion Postępowania; –Pion Kontroli; –Oddziały celne: Czechowice-Dziedzice Żywiec Cieszyn

3 UC Bielsko-Białatel: (33) 827-23-003 Podstawowe zadania Cło i podatki w imporcie: –Oddziały celne; Akcyza: –Wyroby akcyzowe, stałe nadzory, deklaracje; Gry i zakłady wzajemne: –Kontrola, deklaracje, KRAG.

4 UC Bielsko-Białatel: (33) 827-23-004 Odprawy eksportowe: –Właściwość miejscowa w wywozie siedziba lub miejsce załadunku towaru; Odprawy importowe: –Brak ograniczeń – teren całej UE; –¼ wpływów z cła pozostaje w kraju odprawy.

5 UC Bielsko-Białatel: (33) 827-23-005 ZALETY ODPRAW W ODDZIAŁACH CELNYCH BLISKO SIEDZIBY FIRMY: –Pełna kontrola przez firmę nad dokumentami przedłożonymi do odprawy; –Natychmiastowy dostęp do oryginałów dokumentów; –Szybkie i łatwe rozwiązywanie problemów – bezpośredni kontakt z funkcjonariuszem celnym; –Bezzwłoczne wydawanie potwierdzenia wywozu po otrzymaniu komunikatu (Karnet TIR, ADT, ECS).

6 UC Bielsko-Białatel: (33) 827-23-006 ZALETY ODPRAW W ODDZIAŁACH CELNYCH BLISKO SIEDZIBY FIRMY cd: –Szybka interwencja w przypadku braku komunikatu IE 599; –Brak komunikatu IE 599 skutkuje brakiem możliwości zastosowania 0 stawki VAT w eksporcie; –Kompleksowe odprawy przez agencje celne.

7 UC Bielsko-Białatel: (33) 827-23-007 Oddziały celne: Czechowice-Dziedzice; Żywiec; Cieszyn. Pełny zakres procedur celnych; Pełny zakres towarowy; Doświadczona kadra; Obsada dostosowana do potrzeb.

8 UC Bielsko-Białatel: (33) 827-23-008 Pozostałe aspekty –Ochrona miejsc pracy w Polsce; –Opłaty skarbowe zwiększają wpływy budżetu gmin; –Niższe koszty podnoszą konkurencyjność firm; –Brak deklaracji INTRASTAT; –Wydawanie na miejscu decyzji dotyczących zmian w zgłoszeniach celnych; –Dogodna lokalizacja – połączenie drogowe z Republiką Czeską i Słowacką oraz aglomeracją śląską.

9 UC Bielsko-Białatel: (33) 827-23-009 ECS - System kontroli eksportu: –Zastępuje całkowicie dokumentację papierową (SAD); –Kontakt z OC tylko za pomocą elektronicznych komunikatów; –ELEKTRONICZNE potwierdzenie wywozu towaru poza obszar UE (IE599); –Szybkie udokumentowanie wywozu pozwala na zastosowanie 0 stawki VAT. ICS – wdrażany system kontroli w imporcie ma całkowicie zastąpić zgłoszenie papierowe 2010/2011.

10 UC Bielsko-Białatel: (33) 827-23-0010 CELINA System CELINA umożliwia elektroniczną wymianę danych z podmiotami realizującymi obrót towarowy z zagranicą w zakresie: – Zgłoszeń celnych importowych; – Deklaracji skróconych; – Powiadomień w procedurze uproszczonej; – Zakończenia procedury tranzytowej. Przekazanie zgłoszenia w formie elektronicznej do OC (strona Web-Cel, w sytuacji awaryjnej –e-mail; dyskietka ).

11 UC Bielsko-Białatel: (33) 827-23-0011 PROCEDURY UPROSZCZONE Korzyści ze stosowania uproszczeń: oszczędność czasu; redukcja kosztów operacyjnych – transport, postoje, koszty administracyjne, opłaty manipulacyjne, rozwiązania IT; zwiększenie elastyczności działania - możliwość dokonywania odpraw poza godzinami pracy urzędu celnego; wzrost konkurencyjności - możliwość szybszej realizacji zamówień klientów, możliwość stosowania dostaw "just-in- time; podniesienie prestiżu i wiarygodności firmy – nowoczesne podejście do zagadnień celnych.

12 UC Bielsko-Białatel: (33) 827-23-0012 AEO – Upoważniony przedsiębiorca. Korzyści ze statusu AEO: Przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie; Wyznaczone stanowiska do opraw AEO w OC; Możliwość korzystania z istotnych udogodnień w odniesieniu do kontroli celnej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony - sprawniejsze odprawy celne; Mniej rewizji celnych, a w przypadku wytypowania do kontroli przeprowadzenie jej w pierwszej kolejności; Swoisty znak jakości, świadczący o przestrzeganiu standardów bezpieczeństwa i ochrony oraz przepisów prawa – wizerunek bezpiecznego i solidnego partnera.

13 UC Bielsko-Białatel: (33) 827-23-0013 UŁATWIENIA W ROZLICZANIU PODATKU VAT Przesunięcia terminu płatności podatku do szesnastego dnia miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego – w przypadku stosowania procedury uproszczonej; Zwolnienia od podatku z tytułu importu towarów, w przypadku gdy miejscem przeznaczenia towarów jest terytorium innego państwa członkowskiego i wywóz towarów z terytorium kraju nastąpi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – Np odprawa w RP a towar przeznaczony do innego kraju UE ; Korzyści: poprawa płynności finansowej, zmniejszenie kosztów obsługi administracyjnej firmy.

14 UC Bielsko-Białatel: (33) 827-23-0014 KONTAKT Z URZĘDEM CELNYM I ODDZIAŁAMI CELNYMI UC Bielsko-Biała 335000 (7:15 – 15:15; pon-piątek) –33 827-23-00, uc.bielsko-biala@kat.mofnet.gov.pluc.bielsko-biala@kat.mofnet.gov.pl OC Czechowice-Dziedzice 335010 (7:00 – 19:00; pon-sobota); –32 214-72-80 oc.czechowice-dziedzice@kat.mofnet.gov.pl oc.czechowice-dziedzice@kat.mofnet.gov.pl OC Żywiec 335020 (7:00 – 19:00; pon-piątek) –33 861-37-56 oc.zywiec@kat.mofnet.gov.ploc.zywiec@kat.mofnet.gov.pl OC Cieszyn 335030 (pon-piątek 7:00 – 22:00; sobota 7:00 – 19:00); –33 851-56-50 oc.cieszyn@kat.mofnet.gov.ploc.cieszyn@kat.mofnet.gov.pl

15 UC Bielsko-Białatel: (33) 827-23-0015


Pobierz ppt "Urząd Celny w Bielsku-Białej Informacja dla przedsiębiorców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google