Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczna kontrola, bezpieczne granice – zastosowanie urządzeń RTG w Służbie Celnej Przemyśl - 7 kwietnia 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczna kontrola, bezpieczne granice – zastosowanie urządzeń RTG w Służbie Celnej Przemyśl - 7 kwietnia 2011."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczna kontrola, bezpieczne granice – zastosowanie urządzeń RTG w Służbie Celnej
Przemyśl - 7 kwietnia 2011

2 *Ruch towarowy na kierunku przywozowym
Natężenie ciężarowego transportu drogowego na granicy wschodniej –

3 System Kontroli Importu ICS – elektroniczna wymiana komunikatów
System do elektronicznej obsługi przywozowej deklaracji skróconej Elektroniczny komunikat - Dane bezpieczeństwa Przedsiębiorca - Urząd Celny (wyniki analizy ryzyka) Szybsza i lepiej ukierunkowana kontrola celna Transport drogowy - 1 godzina przed przybyciem Transport kolejowy - 2 godziny przed przybyciem Zwiększenie bezpieczeństwa całej Wspólnoty Europejskiej

4 Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO
AEO – Upoważniony Podmiot Gospodarczy Wniosek Podmiotu Spełnienie kryteriów (wiarygodność, wypłacalność, bezpieczeństwo) Audyt Certyfikat mniejsza liczba kontroli fizycznych, szybka odprawa graniczna, priorytetowe traktowanie wybór miejsca kontroli łatwiejszy dostęp do uproszczeń Przywileje AEO Ilość wydanych świadectw AEO - 326

5 Przyśpieszenie załatwiania formalności i operacji celnych
AEO ZASTRZEŻENIA PDS Przyśpieszenie załatwiania formalności i operacji celnych

6 Nie podlegają prześwietlaniu: Żywe zwierzęta Szczególny rodzaj towaru
Analiza Ryzyka Interpretacja obrazu Analiza informacji Dyrektywa RTG Obligatoryjne prześwietlanie Fakultatywne Prześwietlanie Nie podlegają prześwietlaniu: Żywe zwierzęta Szczególny rodzaj towaru Gabaryty pojazdu AEO

7 Natężenie ciężarowego transportu drogowego na granicy
*Ruch towarowy na kierunku przywozowym w 2010r Ilość przeprowadzonych kontroli ciężarowego transportu drogowego na granicy wschodniej – Natężenie ciężarowego transportu drogowego na granicy wschodniej –

8 Nowoczesny sprzęt RTG

9 Rtg – OC Korczowa

10 Rtg – OC Medyka

11 Montaż urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania
wagonów kolejowych

12 Montaż urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania
wagonów kolejowych

13 Najciekawsze przypadki ujawnień na granicy wschodniej z wykorzystaniem RTG

14 3 960 000 szt. papierosów ukryte w transporcie papieru toaletowego
RTG – ujawnienia szt. papierosów ukryte w transporcie papieru toaletowego

15 856 000 szt. papierosów ukryte w podwójnym dachu i podwójnej podłodze
RTG – ujawnienia szt. papierosów ukryte w podwójnej podłodze szt. papierosów ukryte w podwójnym dachu i podwójnej podłodze

16 63 000 szt. papierosów ukryte w transporcie drewna kominkowego
RTG – ujawnienia szt. papierosów ukryte w transporcie drewna kominkowego

17 RTG – ujawnienia 2 080 000 szt. papierosów w ładunku brykietu
– podwójna podłoga sztuk papierosów ukryte pod nawozami sztucznymi

18 45 000 sztuk papierosów ukryte w dyszlu naczepy
RTG – ujawnienia sztuk papierosów ukryte w dyszlu naczepy

19 Zwalczanie przemytu papierosów
Zwalczanie przemytu papierosów jest największym wyzwaniem dla polskiej Służby Celnej obecnie i w najbliższych latach. W 2010 r. Służba Celne udaremniła przemyt na obszar UE ponad 563 mln szt. papierosów (606 mln szt. w roku 2009)

20 Zwalczanie przemytu papierosów
W całej UE w 2009r. zajęto ok. 4,7 mld szt. papierosów, a Polska była liderem w ilości zatrzymanego przemytu.

21 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w swoim raporcie wskazuje, że obserwuje wzrost aktywności przemytu papierosów do Europy Zach. tzw szlakiem bałkańskim, a to może oznaczać, że przemytnicy omijają uszczelniony odcinek granicy, za który odpowiada polska Służba Celna.

22 Projekt - Krajowe Centrum RTG
Cele projektu Podwyższenie poziomu wyszkolenia funkcjonariuszy wykonujących zadania z zakresu interpretacji obrazów RTG Stworzenie podstaw wsparcia technicznego i merytorycznego dla koordynacji i nadzoru wykonywania zadań kontrolnych z wykorzystaniem urządzeń RTG Stworzenie wsparcia merytorycznego dla potrzeb utrzymania ruchu posiadanych urządzeń RTG Centralne repozytorium obrazów RTG (CRO RTG) Centrum analizy obrazów RTG ( CAO RTG) Centrum doskonalenia zawodowego w zakresie interpretacji obrazu RTG (CZD RTG) Centrum monitorowania wykorzystania urządzeń RTG (CMW RTG) Produkty projektu

23 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Bezpieczna kontrola, bezpieczne granice – zastosowanie urządzeń RTG w Służbie Celnej Przemyśl - 7 kwietnia 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google