Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczna kontrola, bezpieczne granice – zastosowanie urządzeń RTG w Służbie Celnej Przemyśl - 7 kwietnia 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczna kontrola, bezpieczne granice – zastosowanie urządzeń RTG w Służbie Celnej Przemyśl - 7 kwietnia 2011."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczna kontrola, bezpieczne granice – zastosowanie urządzeń RTG w Służbie Celnej Przemyśl - 7 kwietnia 2011

2 s. | 2 * Ruch towarowy na kierunku przywozowym Natężenie ciężarowego transportu drogowego na granicy wschodniej –

3 s. | 3 System Kontroli Importu ICS – elektroniczna wymiana komunikatów System do elektronicznej obsługi przywozowej deklaracji skróconej Elektroniczny komunikat - Dane bezpieczeństwa Przedsiębiorca - Urząd Celny (wyniki analizy ryzyka) Szybsza i lepiej ukierunkowana kontrola celna Transport drogowy - 1 godzina przed przybyciem Transport kolejowy - 2 godziny przed przybyciem Zwiększenie bezpieczeństwa całej Wspólnoty Europejskiej

4 s. | 4 Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO AEO – Upoważniony Podmiot Gospodarczy Wniosek Podmiotu Spełnienie kryteriów (wiarygodność, wypłacalność, bezpieczeństwo) AudytCertyfikat mniejsza liczba kontroli fizycznych, szybka odprawa graniczna, priorytetowe traktowanie wybór miejsca kontroli łatwiejszy dostęp do uproszczeń Przywileje AEO Ilość wydanych świadectw AEO - 326

5 s. | 5 Przyśpieszenie załatwiania formalności i operacji celnych PDS AEO ZASTRZEŻENIA

6 s. | 6 Interpretacja obrazu Analiza informacji Dyrektywa RTG Obligatoryjne prześwietlanie Fakultatywne Prześwietlanie Nie podlegają prześwietlaniu: Żywe zwierzęta Szczególny rodzaj towaru Gabaryty pojazdu AEO Nie podlegają prześwietlaniu: Żywe zwierzęta Szczególny rodzaj towaru Gabaryty pojazdu AEO Analiza Ryzyka

7 s. | 7 Natężenie ciężarowego transportu drogowego na granicy wschodniej – Ilość przeprowadzonych kontroli ciężarowego transportu drogowego na granicy wschodniej – * Ruch towarowy na kierunku przywozowym w 2010r

8 s. | 8 Nowoczesny sprzęt RTG

9 s. | 9 Rtg – OC Korczowa

10 s. | 10

11 s. | 11 Montaż urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania wagonów kolejowych

12 s. | 12 Montaż urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania wagonów kolejowych

13 s. | 13 Najciekawsze przypadki ujawnień na granicy wschodniej z wykorzystaniem RTG

14 s. | 14 RTG – ujawnienia szt. papierosów ukryte w transporcie papieru toaletowego

15 s. | szt. papierosów ukryte w podwójnej podłodze szt. papierosów ukryte w podwójnym dachu i podwójnej podłodze RTG – ujawnienia

16 s. | 16 RTG – ujawnienia szt. papierosów ukryte w transporcie drewna kominkowego

17 s. | szt. papierosów w ładunku brykietu – podwójna podłoga sztuk papierosów ukryte pod nawozami sztucznymi RTG – ujawnienia

18 s. | sztuk papierosów ukryte w dyszlu naczepy RTG – ujawnienia

19 s. | 19 Zwalczanie przemytu papierosów Zwalczanie przemytu papierosów jest największym wyzwaniem dla polskiej Służby Celnej obecnie i w najbliższych latach. W 2010 r. Służba Celne udaremniła przemyt na obszar UE ponad 563 mln szt. papierosów (606 mln szt. w roku 2009)

20 s. | 20 Zwalczanie przemytu papierosów W całej UE w 2009r. zajęto ok. 4,7 mld szt. papierosów, a Polska była liderem w ilości zatrzymanego przemytu.

21 s. | 21 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w swoim raporcie wskazuje, że obserwuje wzrost aktywności przemytu papierosów do Europy Zach. tzw szlakiem bałkańskim, a to może oznaczać, że przemytnicy omijają uszczelniony odcinek granicy, za który odpowiada polska Służba Celna.

22 s. | 22 Centralne repozytorium obrazów RTG (CRO RTG) Centrum analizy obrazów RTG ( CAO RTG) Centrum doskonalenia zawodowego w zakresie interpretacji obrazu RTG (CZD RTG) Centrum monitorowania wykorzystania urządzeń RTG (CMW RTG) Centralne repozytorium obrazów RTG (CRO RTG) Centrum analizy obrazów RTG ( CAO RTG) Centrum doskonalenia zawodowego w zakresie interpretacji obrazu RTG (CZD RTG) Centrum monitorowania wykorzystania urządzeń RTG (CMW RTG) Podwyższenie poziomu wyszkolenia funkcjonariuszy wykonujących zadania z zakresu interpretacji obrazów RTG Stworzenie podstaw wsparcia technicznego i merytorycznego dla koordynacji i nadzoru wykonywania zadań kontrolnych z wykorzystaniem urządzeń RTG Stworzenie wsparcia merytorycznego dla potrzeb utrzymania ruchu posiadanych urządzeń RTG Podwyższenie poziomu wyszkolenia funkcjonariuszy wykonujących zadania z zakresu interpretacji obrazów RTG Stworzenie podstaw wsparcia technicznego i merytorycznego dla koordynacji i nadzoru wykonywania zadań kontrolnych z wykorzystaniem urządzeń RTG Stworzenie wsparcia merytorycznego dla potrzeb utrzymania ruchu posiadanych urządzeń RTG Projekt - Krajowe Centrum RTG

23 s. | 23 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Bezpieczna kontrola, bezpieczne granice – zastosowanie urządzeń RTG w Służbie Celnej Przemyśl - 7 kwietnia 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google