Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt BaltMet Promo - główne założenia www.baltmetpromo.net Biuro Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt BaltMet Promo - główne założenia www.baltmetpromo.net Biuro Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Stołecznego Warszawy."— Zapis prezentacji:

1 Projekt BaltMet Promo - główne założenia www.baltmetpromo.net Biuro Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

2 2 Mandat projektu BaltMet Promo (BaltMet Promo Mandate) Unia Europejska, Polityka Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Partner Wiodący: City of Helsinki - Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007 – 2013 - Priorytet 4 : „Promocja atrakcyjnych i konkurencyjnych miast i regionów” -Obszar wsparcia: „Wzrost konkurencyjności i tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego” Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, 2009 -KE przyznała BaltMet Promo rolę koordynatora działań zmierzających do budowy tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego - Realizacja Strategii jest jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r.

3 3 Budżet (Budget) Źródła finansowania Faza Pilotażowa Projektu 2010 - 2011 -Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2,2 mln EUR -Wkład partnerów projektu:0,6 mln EUR -Całkowity budżet projektu BaltMet Promo: 2,8 mln EUR -Udział Miasta Stołecznego Warszawy: -Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 0,40 mln EUR (85%) -Wkład Miasta Stołecznego Warszawy:0,07 mln EUR (15%) -Całkowity budżet m.st. Warszawy : 0,47 mln EUR Faza rozszerzona Projektu 2012 – 2013 - Całkowity budżet :5 mln EUR

4 4 Partner (kraj) Budżet partnera (€) EFRRUdział własnysuma City of Helsinki (FI)244,952.0981,650.70326,602.79 Helsinki School of Economics (FI) 168,710.2856,236.76224,947.04 Baltic Development Forum (DK) 198,068.0966,022.69264,090.78 Berlin Partner GmbH (DE) 298,518.9799,506.32398,025.29 City of Warsaw (PL) 398,543.2970,331.17468,874.46 Greater Helsinki Promotion Ltd. (FI) 273,458.0891,152.69364,610.77 Research Institute of the Finnish Economy (FI) 259,044.6686,348.22345,392.88 Riga City Council (LV) 189,567.5733,453.10223,020.67 Vilinius City Municipality Government (LT) 136,828.4824,146.20160,974.68 Największy budżet całkowity! 5-te miejsce pod wzgl. wielkości udziału własnego! Budżet – podział między partnerami

5 5 Partnerzy (Partners) City of Helsinki (Lead Partner) Aalto University School of Economics (Coordinator) Baltic Development Forum City of Berlin City of Warsaw Greater Helsinki Promotion Ltd The Research Institute of Finnish Economy (ETLA) City of Riga City of Vilnius 5

6 6 Partnerzy miast stowarzyszonych (Associated City Partners) City of Malmö Oslo Teknopol City of St. Petersburg City of Tallin Wonderful Copenhagen 6

7 7 Pozostałe Organizacje Stowarzyszone (Other Associated Organisations) Organizacje sieci Regionu Morza Bałtyckiego Baltic Institute of Finland, Baltic Sea Tourism Commission, Council of Baltic Sea States, ScanBalt Bio Region Narodowe agencje promocji inwestycyjnej Invest in Finland, Invest in Sweden, Latvian Institute, Lithuanian Development Agency, Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ), Swedish Institute Narodowe agencje promocji turystycznej Finnish Tourism Board, Hamburg Tourism Board, Latvian Tourism Development Agency, Lithuanian Tourism Association, Polish Tourist Organisation (POT) Instytucje kulturalne Cultural Tourism Institution(Telia), Finnish Film Foundation, Finnish Institute in Japan, Lithuanian Academy of Music and Theatre, MedienboardBerlin-Brandenburg GmbH Przedstawiciele biznesu Blue Drum (East Express Ou), Brandworxx Ltd, Meritleader Ltd 7

8 8 Aktorzy Regionu Morza Bałtyckiego (BSR Actors) Ars Baltica Baltic 7 Islands Network Baltic 21 Baltic Development Forum Baltic Environmental Forum Baltic Heritage Co-operation Baltic Institute of Finland Baltic Marine Environment Protection Commission (Helsinki Commission) Baltic Metropoles Network Baltic Nest Institute Baltic Ports Organisation Baltic Region Healthy Cities Office Baltic Sea Experiment Baltic Sea 2020 Foundation Baltic Sea Action Group BSAG by Foundation for a Living Baltic Sea Baltic Sea Forum Baltic Sea Parliamentary Conference Baltic Sea States Subregional Cooperation Baltic Sea Tourism Commission Baltic Sea Trade Union Network Baltic University Programme Centrum Balticum Clean Baltic Sea project of John Nurminen Foundation Coalition Clean Baltic Conference of Peripheral Maritime Regions Baltic Sea Commission EC EU Strategy for the BSR Council of Baltic Sea States Euroregion Baltic NEFCO Nordic Environment Finance Corporation Nordic Council Nordic Council of Ministers Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being Northern Dimension Environmental Partnership Northern Dimension on Culture Sustainable Coastal Zone Development in the Baltic Sea Region association Union of the Baltic Cities VASAB 2010 ScanBalt BioRegion

9 9 Misja BaltMet Promo (BaltMet Promo Mission) BaltMet Promo promuje cały Region Morza Bałtyckiego na rynkach globalnych i umacnia tożsamość regionalną w kraju i za granicą, poprzez: wspólne projektowanie i wspólną sprzedaż usług i produktów, w celu przyciągnięcia turystów, inwestorów oraz utalentowanych profesjonalistów, działających w sferze kultury („talents”) identyfikację inicjatyw budowania marki w poszczególnych regionach oraz inicjowanie współpracy międzyregionalnej w celu utworzenia wspólnej marki testowanie metody wspólnej promocji makro-Regionu Morza Bałtyckiego (BSR) w celu jej późniejszego wykorzystania, przy promowaniu zarówno innych obszarów, jak i sektorów tematycznych. 9

10 10 Cel (Goal) Celem projektu jest utworzenie dynamicznej, międzynarodowej oraz międzysektorowej społeczności, której wspólnym zadaniem - przy aktywnej pomocy Interesariuszy Projektu - będzie pozyskiwanie dla krajów Regionu Morza Bałtyckiego : turystów, inwestorów oraz wybitnych jednostek obdarzonych talentem w dziedzinie kultury („talents”). 10

11 11 Strategia (Strategy)

12 12 3 Projekty Pilotażowe (3 Pilot Projects) Turystyczny Projekt Pilotażowy (komponent WP4) - skierowany na rynek japoński Projekt Pilotażowy „Talent” (komponent WP5) - skierowany na rynek japoński Inwestycyjny Projekt Pilotażowy (komponent WP6) - skierowany na globalny rynek światowy 12

13 Interesariusze projektu BaltMet Promo BaltMet Promo Stakeholders Dwa coroczne, walne spotkania wszystkich obecnych i przyszłych Interesariuszy Projektu trzech sektorów: turystyki, inwestycji, kultury. BaltMet Promo News Letter przygotowany przez City of Helsinki na platformie www.baltmetpromo.netwww.baltmetpromo.net Możliwość umieszczania komentarzy, pomysłów, inicjatyw i wniosków przez Interesariuszy Projektu ze wszystkich regionów na www.baltmetpromo.net Powstanie lokalnej Grupy Wsparcia Projektu: osób i instytucji, które staną się jego Ambasadorami.

14 Polityka Okragłego Stołu BaltMet Promo Policy Roundtable Pierwsze spotkanie 31 maja 2010 w Wilnie. Kolejne spotkania: jesień 2010 oraz 3 spotkania w roku 2011. Uczestnicy ok. 30 – 40 osób; przedstawiciele najwyższego szczebla: ministerstw, narodowych agencji promocji inwestycji i turystyki, narodowych instytucji kultury, organizacji pan-Baltic. Strona polska – zaproszenia otrzymali: PAIiIZ, POT, PISF, również Prof. Dr. Jörg Hackmann Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Szczeciński, Krzysztof Gulda dyrektor Departamentu Strategii Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Cel: -zapoczątkowanie dialogu politycznego nt. promocji i budowania wspólnej marki Regionu Morza Bałtyckiego, jego krajów, regionów i miast. - łączenie sił w poszukiwaniu synergii działań różnych aktorów BSR.

15 15 Przyłącz się do nas ! Podpisz Deklarację Wsparcia dostępną na www. baltmetpromo.net! Join Us! Sign the Letter of Support at www.baltmetpromo.net!

16 Kontakt: Halina Chmura Champion hchmura@um.warszawa.pl Tel: 22 531 2124


Pobierz ppt "Projekt BaltMet Promo - główne założenia www.baltmetpromo.net Biuro Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Stołecznego Warszawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google