Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybieram zawód i szkołę ponadgimnazjalną razem z dzieckiem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybieram zawód i szkołę ponadgimnazjalną razem z dzieckiem"— Zapis prezentacji:

1 Wybieram zawód i szkołę ponadgimnazjalną razem z dzieckiem
Gimnazjum im. J.Pawła II w Wielowsi mgr Joanna Pallach szkolny doradca zawodowy Wielowieś, luty 2014

2 Etapy planowania przyszłości zawodowej dla ucznia
Poznaję siebie (zainteresowania, zdolności, charakter, stan zdrowia) Poznaję zawody i rynek pracy Poznaję szkoły ponadgimnazjalne Wybieram dalszą drogę kształcenia i zawód

3 Dokładne portale edukacyjne
POZNAJĘ ZAWODY Dokładne portale edukacyjne i internetowe bazy danych https://doradca.praca.gov.pl. sio.mein.gov.pl

4 Podstawowe źródła wiedzy o zawodach
„Klasyfikacja zawodów i specjalności" zawodów i specjalności; „Klasyfikacja zawodów„ „Przewodnik po zawodach„ zawodów, / „Publikacje„, Program komputerowy „Doradca 2000" - Moduł Zawody, 542 zawody, https://doradca.praca.gov.pl. informacje i filmy zawodoznawcze

5 Kształcenie zawodowe od 1IX2012
Typy szkół ponadgimnazjalnych: zsz, technikum i liceum ogólnokształcące Likwidacja liceum profilowanego, technikum uzupełniającego Wprowadza się kwalifikacyjne kursy zawodowe, LO dla dorosłych- 2lub3 letnie Wykształcenie średnie po ZSZ – tylko w LO; począwszy od kl. II Szkoła policealna dla absolwentów LO

6 Sprzedawca a technik handlowiec
ZSZ sprzedawca – 3lata Kwalifikacja: 1)prowadzenie sprzedaży Technikum: technik handlowiec- 4 lata Kwalifikacje: 1) prowadzenie sprzedaży 2) prowadzenie działalności handlowej ZSZ + kurs kwalifikacyjny + LO= technik

7 Mechanik pojazdów samochodowych a technik mechanik pojazdów samochodowych
ZSZ mechanik – 3lata Kwalifikacja: 1) Diagnozowanie i naprawa podzespołów oraz zespołów pojazdów samochodowych Technikum: technik mechanik pojazdów samochodowych- 4 lata Kwalifikacje: 2) Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 3) Organizacja i prowadzenie procesu usługi pojazdów samochodowych Szkoła policealna: technik pojazdów samochodowych - 2 lata ZSZ + kurs kwalifikacyjny 2, 3 + LO = technik pojazdów samochodowych

8 RYNEK PRACY ( za PUP Gliwice )
W grupie 30 najbardziej nadwyżkowych zawodów w 2012 roku, znalazło się 9 aktualnie kształconych w gliwickich szkołach (10% wszystkich kształconych zawodów i 17% wszystkich absolwentów): Technik ekonomista , Technik mechanik , Technik obsługi turystycznej, Technik hotelarstwa, Technik ochrony środowiska, Kucharz małej gastronomii , Malarz – tapeciarz, Mechanik pojazdów samochodowych, Cukiernik oraz absolwenci liceów ogólnokształcących i profilowanych Niepokoi fakt dalszego kształcenia w zawodzie Technik ekonomista, który jest jednym z najbardziej nadwyżkowych zawodów. Do 2014 roku na rynku pracy Gliwic może pojawić się około 100 absolwentów tego kierunku. Wskaźnik bezrobocia: powiat gliwicki 10,5%, kraj 13,5%

9 ZAWODY NADWYŻKOWE wg PUP Gliwice 2012/13.
TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK FARMACEUTYCZNY KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII TECHNIK ELEKTRONIK TECHNIK MECHANIK TECHNIK ELEKTRYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA TECHNIK MASAŻYSTA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TECHNIK ADMINISTRACJI CUKIERNIK FRYZJER TECHNIK BUDOWNICTWA SPRZEDAWCA FOTOGRAF PIEKARZ TECHNIK INFORMATYK BLACHARZ SAMOCHODOWY KRAWIEC ELEKTROMECHANIK

10 ZAWODY NADWYŻKOWE c.d wg PUP Gliwice
TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ TECHNIK WETERYNARII TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY MANIKIURZYSTKA KELNER TECHNIK HANDLOWIEC ŚLUSARZ MURARZ

11 Zawody nadwyżkowe Śląsk 2012
1. Technik żywienia 2. Technik hotelarstwa 3. Technik rolnik 4. Technik architektury krajobrazu 5. Technik ekonomista 6. Filolog (języki obce) 7. Specjalista badań społeczno-ekonomicznych 8. Matematyk 9. Historyk 10. Socjolog 11. Geograf 12. Technik transportu kolejowego 13. Aparatowy procesów chemicznych 14. Technik organizacji usług gastronomicznych 15. Obuwnik przemysłowy Wykorzystano materiały WUP w Katowicach

12 ZAWODY DEFICYTOWE wg PUP Gliwice 2012/13
Opiekun osoby starszej Górnik eksploatacji podziemnej Elektryk Operator obrabiarek skrawających Monter-elektronik Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Mechanik –monter maszyn i urządzeń Technik prac biurowych Rzeźnik-wędliniarz Technik rachunkowości Lakiernik Stolarz Instruktor fitness Dekarz Ogrodnik Florysta

13 ZAWODY RÓWNOWAŻNE wg PUP Gliwice 2012/13
GRAFIK KOMPUTEROWY OPERATOR SYSTEMÓW STERYLIZACJI ART.SANIT., SPRZĘTU I APAR.MEDYCZ. TECHNIK ANALITYK DIETETYK TECHNIK GEODETA RATOWNIK MEDYCZNY TECHNIK MECHATRONIK OPIEKUNKA DZIECIĘCA TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO TECHNIK LOGISTYK TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ INSTRUKTOR ODNOWY BIOLOGICZNEJ TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU FOTOTECHNIK TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI DEKORATOR WNĘTRZ TECHNIK MECHANIK LOTNICZY PLASTYK

14 ZAWODY RÓWNOWAŻNE wg PUP Gliwice 2012/13
AKTOR SCEN MUZYCZNYCH PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ MUZYK REJESTRATORKA MEDYCZNA TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH WIZAŻYSTKA / STYLISTKA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ OPIEKUNKA DOMOWA TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA MONTER SUCHEJ ZABUDOWY INTROLIGATOR

15 POZNAJĘ SZKOŁY po gimnazjum
TYPY SZKÓŁ i lata nauki Zasadnicza Szkoła Zawodowa lata Liceum Ogólnokształcące lata Technikum lata

16 WYBIERAM SZKOŁĘ Gdzie szukać informacji o szkołach,
adresach , kierunkach itp. – od V 2014r. szkolny gazetka ścienna w Klubie Młodzieżowym-IV 14r. ulotki i informatory -Targi Edukacyjne i Drzwi Otwarte ( III- IV14r.)

17 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/15 Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Język polski dopuszczający – 0 pkt dostateczny – 9 pkt dobry – 13 pkt bardzo dobry – 16 pkt celujący – 19 pkt 19 pkt Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego Drugie wybrane zajęcia edukacyjne Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 pkt

18 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
Osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie gimnazjum. Kandydat może uzyskać max 5 pkt 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 2 punkty Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratora Oświaty – za jeden tytuł- 10 pkt, za dwa i więcej-dodatkowo2 pkt. 12 punktów Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez  Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum . Egzamin gimnazjalny 100 pkt max punktów w wyniku rekrutacji = 200punktów

19 TERMINARZ REKRUTACJI od 12 maja do 25 czerwca 2014 r. do godz rozpoczęcie rejestracji elektronicznej i składanie wniosków; od 27 maja do 12 czerwca 2014 r. - na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych; od 27 czerwca do 1 lipca 2014 r. godz – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 4 lipca 2014 r. do godz – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały; do 8 lipca 2014 r – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 9 lipca 2014 r. do godz ) – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

20 Gdzie możesz szukać pomocy?
pedagog szkolny szkolny doradca zawodowy Gimnazjum w Wielowsi tel wew.15 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pyskowice tel

21 DZIAŁANIA NA OKRES III - VIII 2014r.
Marzec –Kwiecień Poznajemy szkoły, Planuję karierę Spotkanie z uczniami „Poznajemy szkoły ponadgimnazjalne ”. Udział w Targach Edukacyjnych w Gliwicach i w Tarnowskich Górach. Spotkania z reprezentantami szkół ponadgimnazjalnych. Udział w Drzwiach Otwartych ZS w Pyskowicach. Analiza ulotek i informatorów, korzystanie z portali informacyjnych. Porady indywidualne dla uczniów i rodziców. Orzeczenie kwalifikacyjne dla uczniów dyspanseryjnych. Maj – czerwiec - lipiec Wybieramy dalszą drogę kształcenia i zawód Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Dostarczanie dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych. Badanie w PPP w Pyskowicach dla uczniów –kandydatów do szkół zawodowych, którzy do dnia 01 września 2014 r. nie ukończą 16 r. życia. Lipiec - sierpień – ogłoszenie list przyjętych oraz listy szkół z wolnymi miejscami

22 Zadania dla rodziców Rozmawiajmy z dziećmi na temat planów zawodowych
( zainteresowania, zdolności, stan zdrowia, typ szkoły, zawód ). Wykorzystujmy kartę pracy ”O czym musisz pamiętać wybierając zawód” Analizujmy wykonane testy i kwestionariusze, zebrane ulotki i broszury oraz inne materiały edukacyjne Zachęcajmy dziecko do udziału w spotkaniach z doradztwa zawodowego Korzystajmy z portali edukacyjnych wskazanych w niniejszej prezentacji W razie trudności szukajmy pomocy u specjalistów PAMIĘTAJ! Okres rekrutacji elektronicznej rozpoczyna się w 12 maja 2014r., a kończy 25 czerwca 2014r. Mamy dużo czasu na podjęcie ostatecznej decyzji.

23 Wybieram zawód i szkołę ponadgimnazjalną razem z dzieckiem


Pobierz ppt "Wybieram zawód i szkołę ponadgimnazjalną razem z dzieckiem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google