Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe stosunki kulturalne mgr Łukasz Wyszyński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe stosunki kulturalne mgr Łukasz Wyszyński."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe stosunki kulturalne mgr Łukasz Wyszyński

2 e-mail: lukaszwyszynski@yahoo.pllukaszwyszynski@yahoo.pl Zasady zaliczenia przedmiotu: 1.Obecność na zajęciach 2.Prezentacja lub analiza tekstu 3.Test z zadanej lektury Egzamin: 1.Egzamin ustny z zakresu ćwiczeń oraz wykładów

3 Książka: Fukuyama F., Koniec Historii Termin omawiania: 10/17 maja Literatura do przedmiotu: Dostępna w sylabusie - mail

4 Plan prezentacji: 1.Istota i specyfika międzynarodowych stosunków kulturalnych 2.Czynniki rozwoju międzynarodowych stosunków kulturalnych Polityczny Ekonomiczny Społeczny Naukowo-techniczny 3.Płaszczyzny współpracy kulturalnej Zinstytucjonalizowane Dwustronne Wielostronne Uniwersalne Komercyjne Żywiołowe

5 1.Istota i specyfika międzynarodowych stosunków kulturalnych Stosunki międzynarodowe to ogół oddziaływań, relacji, powiązań miedzy podmiotami polityki. Są prowadzone przez takich uczestników jak: państwa, narody, organizacja międzynarodowe, korporacje transnarodowe, ruchy i organizacje społeczne i polityczne, np. ruchy religijne, kościoły, partie a także jednostki. Rozwijają się w sferze polityki, gospodarki, kultury (oddziaływań społecznych), nauki, a także kontaktów międzyludzkich. Kultura to ogół wytworów działalności ludzkiej, na które składają się materialne i niematerialne wartości oraz uznawane sposoby postępowania, które przyjęte w zbiorowości są przekazywane innym zbiorowością oraz następnym pokoleniom

6 Międzynarodowe stosunki kulturalne Przedmiotowy zakres dziedziny: 1.Literatura – sztuka 2.Zwyczaje grup społecznych świadczące o tożsamości 3.Język 4.System wartości 5.Religia - wierzenia Definicja - międzynarodowe stosunki kulturalne to wszelkiego rodzaju interakcje państw, grup społecznych i ludzi, do jakich dochodzi poprzez granice państwa, a których przedmiotem jest kultura

7 2.Czynniki rozwoju międzynarodowych stosunków kulturalnych 1.Czynnik polityczny Zinstytucjonalizowane Niezinstytucjonalizowane Społeczne 2.Czynnik ekonomiczny Znaczenie zasobów finansowych przy promocji kultury Zdolność prezentacji kultury społeczeństwu a koszty „Nawet najwięksi wyznawcy idei być nad mieć, pozostają bezradni w warunkach alternatywy: chleb czy książka”

8 3.Czynnik społeczny Demokratyzacja życia społecznego Powstawanie wspólnych wzorców kulturowych oraz subkultur Demokratyzacja = powstanie kultury masowej 4.Czynnik naukowo techniczny Mobilność Dostęp do informacji Szybkość przekazu

9 3.Płaszczyzny współpracy kulturalnej 1.Zinstytucjonalizowane Unormowanie (prawne i organizacyjne) Płaszczyzny: 1.Dwustronna 2.Wielostronna A.Skala globalna B.Skala regionalna

10 2.Dwustronne Gotowość i sprzyjanie poznaniu kultur obu krajów (wymiany, szkolenia, konferencje, pokazy filmowe itp.) Ochrona odmienności kulturowej 3.Wielostronne (regionalne) Realizowane na forum instytucji międzynarodowych o zasięgu regionalnym W Europie są to: Rada Europy, UE, KBWE/OBWE 4.Uniwersalne (skala globalna) Realizowane na forum instytucji międzynarodowych o zasięgu ogólnoświatowym UNESCO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. oświaty, nauki i kultury

11 5.Stosunki komercyjne Organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą (różne formy finansowania) Komercyjny wymiar kultury (założenie zysku finansowego) 6.Stosunki żywiołowe Internacjonalizacja poprzez bezpośredni kontakt między ludźmi Wyjazdy wakacyjne, wymiana, współpraca zawodowa i naukowa Podnoszenie świadomości kulturalnej/szok kulturowy

12 KONIEC


Pobierz ppt "Międzynarodowe stosunki kulturalne mgr Łukasz Wyszyński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google