Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lorenc Dorota Rudzka Emilia Temat 16: Porównanie możliwości inwestowania w ryzykowne formy lokowania oszczędności: giełdowe instrumenty terminowe, towary.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lorenc Dorota Rudzka Emilia Temat 16: Porównanie możliwości inwestowania w ryzykowne formy lokowania oszczędności: giełdowe instrumenty terminowe, towary."— Zapis prezentacji:

1 Lorenc Dorota Rudzka Emilia Temat 16: Porównanie możliwości inwestowania w ryzykowne formy lokowania oszczędności: giełdowe instrumenty terminowe, towary giełdowe, nieruchomości, i fundusze zamknięte. WNE UW, Instrumenty finansowe 27.11.2014, godz. 11:30

2 RYZYKO „możliwość, że coś się nie uda; przedsięwzięcie, którego wynik jest niepewny” [sjp.pwn.pl] Im wyższy przewidywany zysk z inwestycji, tym wyższe jest ryzyko inwestowania, ale... tym wyższe prawdopodobieństwo poniesienia straty. 2

3 FUNDUSZE ZAMKNIĘTE (FIZ) Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne na zasadach określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych. Ograniczone możliwości wyjścia z inwestycji Niska płynność inwestycji Omylność zarządzających 3

4 RYZYKOWNE TYPY FUNDUSZY fundusze akcji (inwestują co najmniej 2/3 środków w udziałowe papiery wartościowe notowane na giełdzie), fundusze aktywów niepublicznych (inwestują m.in. w udziałowe papiery wartościowe oraz papiery dłużne spółek nienotowanych na giełdzie), fundusze surowcowe (inwestują co najmniej 2/3 środków w instrumenty finansowe powiązane z rynkami surowcowymi) fundusze absolutnej stopy zwrotu (ich celem jest osiągnięcie zysków niezależnie od trendów rynkowych za pomocą spekulacyjnych technik). 4 http://bankomania.pkobp.pl/moja-firma/inwestuj-i-zarabiaj/jak-wybrac-fundusz-inwestycyjny/

5 FIZ – roczne stopy zwrotu – przykład Adamczyk C.: Czy warto zapisywać się na certyfikaty. Rzeczpospolita 2014-02-20 http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706666,1088593.html Acer Aggressive Fundusze zamknięte absolutnej stopy zwrotu; wycena z 12.02.2014

6 6 http://www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/profil-funduszu/stopy-zwrotu/KAH10/Legg-Mason-Akcji-Skoncentrowany-FIZ.html http://www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/profil-funduszu/stopy-zwrotu/SOV11/SATURN-Agresywny-FIZ.html Stopy zwrotu mies. – 2 fundusze z segmentu akcji PL uniwersalnych

7 Towarzystwo: Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wycena: ostatnia środa miesiąca, jeżeli nie jest to dzień sesji na GPW, to najbliższy następny dzień regularnej sesji Polityka: Średnio 98%, ale ≥ 60% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje. Niska dywersyfikacja: w skład portfela z reguły wchodzi 10-20 spółek. Max limit inwestycji w jedną spółkę to 20%. Pozostałe aktywa lokowane są w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty, instrumenty pochodne, waluty i listy zastawne. Stopy zwrotu miesięczne; 31-07-2009 - 25.11.2014 Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ (1) http://www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/profil-funduszu/stopy-zwrotu/KAH10/Legg-Mason-Akcji-Skoncentrowany-FIZ.html

8 Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ (2) http://www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/profil-funduszu/stopy-zwrotu/KAH10/Legg-Mason-Akcji-Skoncentrowany-FIZ.html

9 Dane na dzień 31.10.2014 dla 3-mies. okresu w oparciu o średnią dla gr. przy miesięcznej częstotliwości danych. Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Ryzyko: 13,53% Zysk: 0,24% Mapa zysk/ryzyko funduszu na tle gr. akcji PL uniwersalne http://www.analizy.pl/

10 TOWARY GIEŁDOWE Prawo majątkowe – rynek Spot Energia elektryczna – rynek Spot i Forward Gaz – rynek Spot i Forward 10

11 PRZYKŁADY INWESTOWANIA W GAZ VelocityShares 3x Natural Gas ETN Założyciel Funduszy – Credit Suise Symbol – UGAZ na NYSE Fundusz oferuje ekspozycję na wzrosty cen gazu naturalnego z 3-krotnym lewarem Minus – wysoka prowizja za zarządzanie (jak na ETF) w wysokości 1,65% rocznie 11

12 PRZYKŁADY INWESTOWANIA W GAZ VelocityShares 3x Natural Gas ETN 12

13 ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas Symbol – BOIL na NYSE Fundusz oferuje ekspozycję na wzrosty cen gazu naturalnego z 2-krotnym lewarem Opłata za zarządzanie – 0,95% PRZYKŁADY INWESTOWANIA W GAZ 13

14 ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 14 PRZYKŁADY INWESTOWANIA W GAZ

15 PRZYKŁAD ZŁEGO ZAINWESTOWANIA W GAZ United States Natural Gas Fund Fundusz inwestuje w kontrakty terminowe na gaz Henry Hub (najbardziej popularne) Od czasu powstania (połowa 2007 roku) fundusz wygenerował stratę rzędu 93% W tym samym czasie cena gazu spała o 50% Dlaczego? Aby wykupić dany kontrakt fundusz korzystał z kredytu, który miał za duży koszt 15

16 NIERUCHOMOŚCI Ryzyko o źródłach zewnętrznych Ryzyko związane z pozyskaniem nieruchomości Ryzyko związane ze sprzedażą i najmem nieruchomości 16

17 PRZYKŁAD INWESTOWANIA W NIERUCHOMOŚCI AIB - Allied Irish Banks W 2012r. Przejął 60 nieruchomości, których właściciele nie byli w stanie spłacić kredytów. 17 z nich wystawił na licytację – i stracił 4 mln euro Największe straty bank poniósł na nieruchomościach kupowanych pod wynajem: odzyskał jedynie 25 proc. ich wartości; w przypadku domów prywatnych odzyskał połowę. 17

18 Morgan Stanley Poniósł większe od spodziewanych straty sięgające 177 mln USD za pierwszy kwartał '09 Zanotował stratę wynoszącą 57 centów na każdej akcji, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zaksięgował zysk wynoszący 1,26 USD za akcję. Analitycy przewidywali jedynie 8 centów straty, w związku z czym kurs akcji banku zniżkował rano o 2,5 proc Skutkiem strat jest obcięcie dywidendy o 80 proc. z 27 do 5 centów za akcję - pozwoli to na oszczędność rzędu 1 mld USD PRZYKŁAD INWESTOWANIA W NIERUCHOMOŚCI 18

19 WŁASNA FIRMA CD Projekt Założona w maju 1994r. przez Marcina Iwińskiego i Michała Kicińskiego Początkowo - dostarczanie oprogramowania na płytach CD importowanych ze Stanów Zjednoczonych W 1996 r., jako pierwszy na krajowym rynku zaczął wydawać gry z polskimi instrukcjami i w polskich pudełkach 19

20 PRZYKŁAD INWESTOWANIA WE WŁASNĄ FIRMĘ CD Projekt W tym roku, aby trafić na listę najbogatszych Polaków według magazynu Forbes, należało udowodnić, że dysponuje się aktywami biznesowymi o wartości co najmniej 210 milionów złotych Marcin Iwiński – miejsce 96 – 225 mln złotych Michał Kiciński – miejsce 98 – 220 mln złotych 20

21 GIEŁDOWE INSTRUMENTY TERMINOWE Instrumenty terminowe: „to operacje finansowe z terminem wykonania w przyszłości, po cenie i na warunkach z góry ustalonych w momencie zawarcia transakcji” [Kudła J.: Instrumenty finansowe i ich zastosowania] Obarczone znacznie większym ryzykiem niż instrumenty kasowe – istnienie dźwigni finansowej 21 https://r-brokers.pl/documents/10162/1716283/Instrumenty_kasowe_i_terminowe.pdf

22 Kontrakty futures – GPW 22 Grupa KontraktówInstrument bazowy Data rozpoczęcia notowania Kontrakty na indeksy WIG20 (kontrakty z mnożnikiem 20 zł) 23.09.2013 mWIG4018.02.2002 Kontrakty na akcje 22.10.2001 Kontrakty na kursy walut USD/PLN25.09.1998 EUR/PLN31.05.1999 CHF/PLN30.09.2008 Kontrakty na WIBOR 1, 3 i 6M WIBOR18.10.2013 Kontrakty na obligacje Krótko, średnio i długoterminowe obligacje SP 18.10.2013 http://www.gpw.pl/kontrakty_terminowe_instrumenty Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego po z góry określonej cenie. Siewiera S.: ABC indeksowych kontraktów terminowych. GPW

23 Kontrakty futures - przykład Założenie: brak opłat z tytułu zawieranych transakcji. Kontrakt terminowy wystawiony na walutę euro (opiewa na 10.000 euro). Cena kontraktu to 400 zł (kurs kontraktu podawany jest za 100 euro). Termin wygaśnięcia kontraktu przypada za miesiąc. kurs euro 420 zł (420 zł – 400 zł) x 100 euro =2000 zł kurs euro 390 zł (400 zł – 390 zł) x 100 euro = 1000 zł kurs euro 400 zł 0 Linia ciągła: zależność dochodu wystawcy kontraktu od kursu euro w dniu jego wykonania Przerywana: zależność dochodu nabywcy kontraktu od kursu euro w dniu jego wykonania Thiel S.: Rynek kapitałowy i terminowy. Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego. KNF Warszawa 2007.

24 Kontrakt futures na WIG20 (1) 24 Z mnożnikiem 20zł. OSOBA1 (kupujący) wierzy, że indeks WIG20 pójdzie w górę. OSOBA2 (sprzedający) wierzy, że WIG20 będzie spadał. Siewiera S.: ABC indeksowych kontraktów terminowych. GPW. → OSOBA1 zarobi 1000 zł Początek dnia: 2.500 pkt Koniec dnia: 2.550 pkt (2.550-2.500) x 20 zł = 1.000 zł

25 Kontrakt futures na WIG20 (2) 25 Siewiera S.: ABC indeksowych kontraktów terminowych. GPW. Chcemy kupić kontrakt FW20M1420 po kursie 2.500 wartość kontraktu: 2500 pkt. x 20 zł = 50 000 zł Wstępny depozyt zabezpieczający = 8% Musimy mieć na rachunku 4 000 zł oraz środki na prowizję maklerską

26 Siewiera S.: ABC indeksowych kontraktów terminowych. GPW. Kontrakt futures na WIG20 (3)

27 ŹRÓDŁA INFORMACJI 8 ryzykownych, ale potencjalnie zyskownych sposobów inwestowania http://www.informacjakredytowa.com/ (odczyt 25.11.2014) http://www.informacjakredytowa.com/ Adamczyk C.: Czy warto zapisywać się na certyfikaty. Rzeczpospolita 2014-02-20 http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706666,1088593.html (odczyt 25.11.2014) Analizy Online S.A. 2014 http://www.analizy.pl/http://www.analizy.pl/ Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Poradnik http://www.izfa.pl/pl/poradnik.php?number=2 (odczyt 25.11.2014) http://www.izfa.pl/pl/poradnik.php?number=2 Portal PKO BP http://bankomania.pkobp.pl/moja-firma/inwestuj-i-zarabiaj/jak-wybrac-fundusz-inwestycyjn y/ (odczyt 25.11.2014) http://bankomania.pkobp.pl/moja-firma/inwestuj-i-zarabiaj/jak-wybrac-fundusz-inwestycyjn y/ Portal bankier.pl Inwestowanie w nieruchomości to też ryzyko www.cdprojekt.comwww.cdprojekt.com Portal Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie http://www.gpw.pl/instrumenty http://www.gpw.pl/kontrakty_terminowe_instrumenty (odczyt 25.11.2014)http://www.gpw.pl/instrumenty http://www.gpw.pl/kontrakty_terminowe_instrumenty Portal bossa.pl „Towary giełdowe” Portal http://independenttrader.pl/ „Jak inwestować w gaz naturalny”http://independenttrader.pl/ Raiffeisen Brokers. Instrumenty kasowe a instrumenty terminowe https://r-brokers.pl/documents/10162/1716283/Instrumenty_kasowe_i_terminowe.pdf (odczyt 25.11.2014) https://r-brokers.pl/documents/10162/1716283/Instrumenty_kasowe_i_terminowe.pdf Siewiera S.: ABC indeksowych kontraktów terminowych. GPW. Słownik Języka Polskiego PWN sjp.pwn.pl Thiel S.: Rynek kapitałowy i terminowy. Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego. KNF Warszawa 2007. 27

28 Możliwości inwestowania w ryzykowne formy lokowania oszczędności Michał Kierepka Michał Badurowicz

29 Plan prezentacji Nieruchomości Giełdowe kontrakty terminowe Towary giełdowe Fundusze zamknięte

30 Nieruchomości Bezpośrednie inwestycje w nieruchomości Inwestycje w instrumenty finansowe rynku nieruchomości : Instrumenty udziałowe rynku nieruchomości Instrumenty dłużne rynku nieruchomości

31 Bezpośrednie inwestycje w nieruchomości Wysoka kapitałochłonność inwestycji Wysoki udział kapitału obcego Mała płynność nieruchomości i wysokie koszty transakcji Długi okres użytkowania

32 Instrumenty udziałowe rynku nieruchomości Udziały w funduszach inwestycyjnych Akcje spółek : Globe Trade Center SA POLNORD SA Echo Investment SA

33 Ceny mieszkań za m2

34 Ceny akcji Polnordu

35 Instrumenty dłużne Instrumenty te pozwalają inwestować w nieruchomość podmiotom, które nie mają wystarczającego kapitału własnego do sfinansowania inwestycji. Ich obecność zasadniczo wpływa na rynek nieruchomości ułatwiając transfer kapitału, bez którego wiele inwestycji nie mogłoby być zrealizowanych. Zabezpieczone są najczęściej hipotecznie nieruchomościami.

36 Giełdowe kontrakty terminowe charakterystyka Pozycja długa Pozycja krótka Rynek kasowy Realizacja zysku lub straty Zobowiązania do wykupu w przyszłości

37 Rodzaje kontraktów terminowych Kontrakty terminowe na indeksy WIG20 i mWIG40 Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na waluty USD, EURO i CHF Kontrakty terminowe na obligacje Kontrakty terminowe na WIBOR

38 Przykład kontraktu terminowego na indeks Inwestor działa na rynku kontraktów terminowych GPW. Inwestor posiada 10000 zł na rachunku. Dom Maklerski pobiera prowizję 120% wartości depozytu, wymaganego przez KDPW. Inwestor płaci prowizję 9.9 PLN za jeden kontrakt zarówno przy zamykaniu i otwieraniu pozycji.

39 Inwestor spodziewa się zwyżki, kupuje jeden kontrakt na WIG20 po kursie 2490. Ostatni kurs rozliczeniowy z poprzedniej sesji wynosi 2500. Wstępny DZ = 1 x 2500 x 20PLN x 8,8% =4400 Prowizja=9.9 PLN Założenie sprawdza się i inwestor sprzedaje kontrakt za 2535. Biuro Maklerskie nie pobiera wstępnego DZ. Zysk= (1 x 2525 x 20PLN)-(1 x 2490 x 20 PLN) = 900 PLN Saldo = 10000PLN + 900 PLN – 2 x 9.9 PLN= 10880,20 PLN

40 Fundusz inwestycyjny  Podmiot utworzony zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, którego majątek podzielony jest na jednostki uczestnictwa, tworzony jest przez uczestników funduszu wpłat oraz w drodze nabywania przez fundusz środków w trakcie prowadzonej przez siebie działalności. Celem funduszy inwestycyjnych jest jak najkorzystniejsze lokowanie, przede wszystkim w papiery wartościowe, środków wpłaconych przez uczestników funduszu.

41 Rodzaje funduszy inwestycyjnych Rodzaj funduszuOpis Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) Są najbardziej popularnymi funduszami, gdyż kierowane są właściwie do każdego inwestora. Wpłacając pieniądze do tego rodzaju funduszu, inwestor dostaje w zamian tytuł uczestnictwa zwany jednostką uczestnictwa. Fundusz otwarty zbywa jednostki uczestnictwa (stanowiące prawo udziału w aktywach netto funduszu) i dokonuje ich odkupienia zawsze na żądanie uczestnika funduszu. Uczestnikiem funduszu otwartego może zostać każdy. Aktywa lokują zgodnie z art. 93 ustawy. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO) Jest specyficznym rodzajem funduszu otwartego. Podstawowa różnica między SFIO i FIO polega na tym, że statut funduszu SFIO ściśle określa kto może być jego uczestnikiem (np. wyłącznie osoby prawne), a także może wprowadzić dodatkowe warunki, na jakich uczestnik może żądać odkupienia jednostek uczestnictwa (np. dotyczące terminu odkupienia). Aktywa lokują zgodnie z art. 113 ustawy. Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują certyfikaty inwestycyjne, których liczba jest stała, określona w kolejnych emisjach. Liczba certyfikatów może zwiększyć się wyłącznie w drodze nowej emisji. Inaczej niż w przypadku FIO, gdzie jednostki uczestnictwa można umorzyć w dowolnym momencie, certyfikaty mogą być zgłaszane do umorzenia, tylko w terminach wyznaczonych przez fundusz (np. raz na miesiąc, lub raz na kwartał). W przeciwieństwie do zmieniającej się liczby jednostek uczestnictwa funduszy otwartych, liczba certyfikatów inwestycyjnych jest stała i może zwiększyć się wyłącznie w drodze nowej emisji. Aktywa lokują zgodnie z art. 145 ustawy.

42 Fundusze inwestycyjne zamknięte W zależności od sposobu oferowania certyfikatów (wskazanego w statucie funduszu) rozróżniamy:  fundusze inwestycyjne zamknięte publiczne emitujące certyfikaty dopuszczone do obrotu publicznego  fundusze inwestycyjne zamknięte niepubliczne emitujące certyfikaty niedopuszczone do obrotu publicznego.

43 Fundusze inwestycyjne zamknięte Fundusz inwestycyjny zamknięty, zgodnie z art. 145 ustawy o funduszach inwestycyjnych, swoje aktywa może zainwestować w: papiery wartościowe; wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób trzecich; udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; waluty; instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne; prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych; instrumenty rynku pieniężnego- pod warunkiem, że są zbywalne.

44 Tworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego Fundusz inwestycyjny może zostać utworzony wyłącznie przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Utworzenie funduszu inwestycyjnego wymaga:  nadania funduszowi inwestycyjnemu statutu przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych;  zawarcia przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych umowy z depozytariuszem o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego;  wydania zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego;  zebrania wpłat do funduszu inwestycyjnego w wysokości określonej w jego statucie;  wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

45 Emisje certyfikatów Organizacja publicznej emisji certyfikatów inwestycyjnych podlega prawom i obowiązkom wynikającym z przepisów o publicznym obrocie. Fundusz w ramach publicznej emisji certyfikatów oferuje je do nabycia nieograniczonej liczbie Klientów, przy czym liczba Klientów, którzy skorzystają z oferty jest ograniczona liczbą oferowanych certyfikatów. W przypadku niepublicznej emisji certyfikatów propozycja nabycia certyfikatów nie może być skierowana do większej liczby Klientów niż ściśle określona przepisami prawa. W roku 2013 liczba ta została podniesiona do 149 Klientów. Certyfikaty publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym tj. na giełdę papierów wartościowych, gdzie stają się przedmiotem obrotu publicznego pomiędzy uczestnikami rynku.

46 Wycena i płynność FIZów Analogicznie jak w przypadku FIO, fundusz inwestycyjny zamknięty dokonuje wyceny aktywów z tą różnicą że przelicza je na wartość certyfikatu inwestycyjnego. Częstotliwość dokonywanej wyceny może być znacznie rzadsza niż w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych ale nie rzadsza niż co 3 miesiące. Terminy wycen certyfikatów przekładają się bezpośrednio na terminy wykupu certyfikatów, co czyni inwestycję w fundusze zamknięte znacznie mniej płynną niż w przypadku inwestycji w fundusze inwestycyjne otwarte. Niewątpliwym atutem funduszy zamkniętych kompensującym mniejszą płynność jest znacznie szersze spektrum inwestycji oraz strategii.

47 Wyniki funduszy inwestycyjnych zamkniętych

48 Giełdy towarowe Towarowe giełdy terminowe tworzą wielki rynek, gdzie przeprowadzane są transakcje na różnorodnych towarach z wykorzystaniem instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych i opcji). New York Mercantile Exchange (NYMEX) Handluje się tam energetycznymi towarami i metalami Intercontinental Exchange (ICE) – towary energetyczne, a w szczególności mniej popularne na rynkach rolnych, takie jak kakao London Metal Exchange (LME) – giełda metali na świecie. COMEX – New York Commodity Exchange jest obecnie częścią CME - obrót metalami szlachetnymi. Chicago Mercantile Exchange (CME) to synteza pierwotnej giełdy CME z NYMEX oraz Chicago Board of Trade (CBOT) LIFFE – London International Financial Futures and Options Exchange

49 Inwestowanie w towary giełdowe Instrumenty służące do inwestowania w towary giełdowe:  Tytuły uczestnictwa  Instrumenty oparte na towarach  Instrumenty pochodne (opcje i kontrakty terminowe)  Akcje spółek funkcjonujących w sektorze surowcowym

50 Fundusze inwestycyjne i hedgingowe – tytuły uczestnictwa Fundusze inwestycyjne pozwalają powierzyć zarządzanie specjalistom od rynków towarowych. Ta wygodna forma inwestowania zyskuje na popularności w ostatnich latach. Wiele z nich specjalizuje się w inwestycjach na określonym towarze lub grupie kilku towarów. Coraz szerszy strumień takich funduszy płynie do nas z zagranicy. Zaletą tej formy inwestowania jest przeniesienie czynności związanych z zarządzaniem portfelem na zespoły specjalistów będących w stanie zbudować najbardziej optymalne portfele aktywów opartych na towarach. Fundusz hedgingowy jest spółką inwestycyjną, która przy zastosowaniu dźwigni finansowej zarządza skoncentrowanym portfelem papierów wartościowych dostępnych w ofertach publicznych, jak również instrumentów pochodnych opiewających na te instrumenty. Zajmuje zarówno pozycje długie, jak i krótkie. Nie może jednak pozyskiwać środków za pomocą ofert publicznych. Fundusze hedgingowe coraz wyraźniej zaznaczają swoje miejsce na rynku towarowym. Przypisuje się im znaczny wpływ na fluktuacje cen surowców.

51 Instrumenty oparte na towarach Wchodzą w koszyk produktów strukturyzowanych. Rynek towarów jest coraz częściej wykorzystywany przez finansistów tworzących produkty strukturyzowane. Wiele z nich zapewnia zwrot zainwestowanego kapitału i pozwala czerpać korzyści z inwestycji w instrumenty finansowe oparte na ropie naftowej, żelazie, miedzi itp.

52 Niebieski-notowania certyfikatu RCCORAOPEN (kukurydza) Czarny- notowania WIG20 (2010)

53 Akcje spółek funkcjonujących w sektorze surowcowym Wzrosty cen surowców przekładają się na wzrost sprzedaży spółek surowcowych i ich zysków, co powoduje aprecjację kursów giełdowych oraz zapewnia wypłaty wysokich dywidend dla akcjonariuszy. Inwestując w akcje takich spółek mamy możliwość zarabiania na wzrostach ich kursów oraz otrzymywania dywidend. Lokowanie oszczędności w akcje niczym się nie różni od innych inwestycji na rynku kapitałowym. Inwestując w spółki funkcjonujące w sektorze surowcowym, należy zdawać sobie sprawę, że ostateczny wynik inwestycji jest również uzależniony od jakości zarządzania takim przedsiębiorstwem. Stanowi to dodatkowy czynnik ryzyka.

54 Stopy zwrotu – sektor surowcowy


Pobierz ppt "Lorenc Dorota Rudzka Emilia Temat 16: Porównanie możliwości inwestowania w ryzykowne formy lokowania oszczędności: giełdowe instrumenty terminowe, towary."

Podobne prezentacje


Reklamy Google