Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyjaciel lasu Myśliwy też dba o las Autor: Aleksandra Wróbel kl.VI PSP im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyjaciel lasu Myśliwy też dba o las Autor: Aleksandra Wróbel kl.VI PSP im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie."— Zapis prezentacji:

1 Przyjaciel lasu Myśliwy też dba o las Autor: Aleksandra Wróbel kl.VI PSP im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie

2 Myśliwi to nie mężczyźni z wąsami zabijający dla hobby sarny czy zające, to ludzie mający na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną, w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody, oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną. Współcześnie łowiectwo jest rozpatrywane w szerokim kontekście, określanym też jako gospodarka łowiecka. Obejmuje ona: hodowlę i ochronę zwierzyny oraz jej pozyskiwanie w drodze polowań lub odłowów, a następnie wprowadzenie do obrotu gospodarczego.

3 Myśliwi.Nagonka. Zbiórka przed polowaniem.

4 Podstawowe zadania Kół Łowieckich  Organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, mających szczególnie na uwadze poprawę warunków bytowania zwierzyny  Zwalczanie kłusownictwa  Propagowanie ochrony zwierzyny, opieka nad nią i zachowanie naturalnego środowiska  Współpraca z leśnikami

5 Dokarmianie zwierzyny

6 Racjonalna gospodarka zwierzyną. Odstrzały zwierząt są konieczne, ponieważ zbyt duża ich populacja zniszczyłaby zarówno las jak i pobliskie pola uprawne, a nadmiar drapieżników zniszczyłby drobną zwierzynę (zając, kuropatwa, bażant itp.). Najszybciej powiększa się populacja dzika. Jej intensywny wzrost powoduje iż w poszukiwania pożywienia degradują one ściółkę leśną i uprawy rolne. Zwiększające się pogłowie jelenia spowodowałoby zniszczenie młodych drzewek, które obgryzane przez nie przestałyby rosnąć.

7 Żerujący dzik. Żerujący jeleń. Wataha wilków

8 „Gdzie łów tam chów” Myśliwi zobowiązani są również do dbania o łowisko i zwierzynę poprzez:  dokarmianie zwierząt  budowę i konserwację karmników  uprawę pasów zaporowych, gdzie zwierzyna znajduje pokarm i schronienie.

9 Budowa karmnika

10 Źródła:  Statut Koła Łowieckiego „Zielony Krąg”  Zdjęcia : Aleksandra Wróbel


Pobierz ppt "Przyjaciel lasu Myśliwy też dba o las Autor: Aleksandra Wróbel kl.VI PSP im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google