Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka odpadami na obszarze RZGW Gliwice

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka odpadami na obszarze RZGW Gliwice"— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka odpadami na obszarze RZGW Gliwice

2 Województwo śląskie – 12333 km2, 4.636 tys. mieszkańców 167 gmin
60% powierzchni – RZGW Gliwice Dorzecze Wisły – 50,5% Dorzecze Odry – 49,4% Zasoby wód podziemnych – 204,9 m3/d/km2

3 Najważniejsze problemy:
Podstawowe inwestycje w latach – składowiska odpadów Likwidowanie kilku bomb ekologicznych (T.Góry, Jaworzno, Szopienice, Ogrodzieniec, Czechowice-Dziedzice) Kilka porozumień miedzy miastami/gminami ws. zintegrowanego systemu zarządzania Strategia oparta na składowiskach, kompostowniach i MBP

4 Podstawowe dane (2010 rok) Ilość wytworzonych odpadów – 1,65 mln Mg (0,95 mln Mg – gospodarstwa domowe) Masa zebranych odpadów – 1,4 mln Mg Masa zebranych selektywnie – 0,12 mln Mg (recykling – 60 tys. Mg ??) Na składowiska – 0,9 mln Mg Odpady przemysłowe – 47,5 mln Mg !! (odzysk – 45 mln Mg)

5 Skład procentowy

6 Skład frakcji

7 Ilość odpadów/mieszkańca

8 Odpady biodegradowalne

9 Podstawowe obowiązki wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Gmina przejmuje obowiązki odbierania odpadów komunalnych od właścicieli mieszkań Mieszkańcy ponoszą opłaty na rzecz gminy Samorządy opracowują wojewódzki PGO i wyznaczają regiony wraz z RIPOK-ami Zakaz zbierania i przetwarzania poza regionem, gdzie wytworzono odpady

10 Podstawowe obowiązki – c.d.
Zmieszane odpady przed składowaniem muszą być przetworzone Gminy zobowiązane są do osiągnięcia określonego poziomu recyklingu (papier, tworzywa, szkło, metal) Zróżnicowane stawki opłat za odpady segregowane i zmieszane

11 Istniejące instalacje
5 MBP: mechaniczna – 375 tys. Mg, biologiczna – 136,95 tys. Mg 40 sortowni – 1,98 mln Mg 30 kompostowni – 352 tys. Mg, z czego ok. 94 tys. Mg o kodzie 14 instalacji do produkcji RDF – 827 tys. Mg 29 składowisk – 16 mln m3

12 Osady ściekowe Ponad 220 oczyszczalni ścieków wytwarza ok. 300 tys. Mg uwodnionych (ca. 20%) osadów ściekowych, o zawartości suchej masy ok. 60 tys. Mg; w 2020 r. – ponad 91 tys. Mg Ok. 10 tys. Mg s.m. – w rolnictwie Ok. 15 tys. Mg – rekultywacja terenu Ok. 5 tys. Mg – składowanie Ok. 30 tys. Mg - ??

13 Bilans odpadów w regionach

14 Podział woj. śląskiego na regiony

15 System gospodarki odpadami

16 Cele gospodarki odpadami- 2013(2020)
Nie więcej niż 329 tys. Mg odpadów na składowiskach (230 tys. Mg) 98 tys. Mg poddanych recyklingowi (337 tys. Mg) 503,5 tys. Mg – poddanych procesom MBP (431,5 tys. Mg)

17 W prezentacji wykorzystano m. in
W prezentacji wykorzystano m.in. Dane zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego 2014 (Śląski Urząd Marszałkowski) oraz informacje własne ZUTOŚ S.A.


Pobierz ppt "Gospodarka odpadami na obszarze RZGW Gliwice"

Podobne prezentacje


Reklamy Google