Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Miasta Suwałki na 2015 rok Suwałki, styczeń 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Miasta Suwałki na 2015 rok Suwałki, styczeń 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Budżet Miasta Suwałki na 2015 rok Suwałki, styczeń 2015 r.

2

3 Dochody bieżące i wydatki bieżące w latach 2011-2015

4 Dochody bieżące i dochody majątkowe w latach 2011-2015

5

6 Struktura dochodów w latach 2012 - 2015 20122013 2014 plan 31.XII 2015 projekt Dochody ogółem 293 394 217307 492 641,82312 427 727296 323 271 bieżące 268 603 512279 772 417,54289 812 834282 942 068 majątkowe 24 790 70527 720 224,2822 614 89313 381 203 Dochody własne 123 017 367136 679 908,33147 626 505147 775 637 w tym udziały w CIT i PIT 49 158 46652 279 051,0154 222 93658 696 085 w tym podatek od nieruchomości 33 944 47235 684 79138 509 76538 550 000 Subwencje 105 168 769103 712 394,00102 343 999102 111 459 Dotacje 65 208 08167 100 339,4962 457 22346 436 175 w tym środki z UE 24 536 65425 221 633,7120 347 28310 713 551

7

8 Struktura wydatków budżetu w latach 2012-2015 20122013 2014 plan 31.XII 2015 projekt Wskaźnik procentowy Wydatki ogółem (wg działów) 293 310 491 307 128 161,88322 039 730306 014 374 100,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 80731 279,1130 775,00750,00 0,00% 020 Leśnictwo 614613,801 500,00 0,00% 600 Transport i łączność 15 821 34329 130 769,6733 173 316,0024 781 139,00 8,10% 630 Turystyka 720 77210 956 459,464 415 496,002 292 475,00 0,75% 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 752 7615 448 692,567 452 897,005 631 944,00 1,84% 710 Działalność usługowa 419 997585 786,46764 517,00741 700,00 0,24% 720 Informatyka 2 74116 444,205 240 018,00922 820,00 0,30% 750 Administracja publiczna 14 953 90415 283 677,8616 827 814,0017 122 951,00 5,60% 751 Urzędy naczelnych org.władzy 11 55611 587,16404 473,0011 639,00 0,00% 752 Obrona narodowa 3 6403 006,023 300,0010 000,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne 6 984 4027 667 881,417 308 830,006 984 750,00 2,28% 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 00,0015 740,0010 460,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego 6 318 5564 739 179,444 059 720,004 900 000,00 1,60% 758 Różne rozliczenia 00,00298 509,007 444 000,00 2,43% 801 Oświata i wychowanie 112 689 792111 707 113,55120 098 825,00114 508 610,00 37,42% 803 Szkolnictwo wyższe 00,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia 2 631 8662 607 965,723 284 239,003 115 456,00 1,02% 852 Pomoc społeczna 49 556 44151 479 140,7753 532 330,0048 569 610,00 15,87% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 160 6207 293 394,357 486 303,004 522 406,00 1,48% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 875 1158 523 009,898 857 676,007 007 585,00 2,29% 900 Gospodarka komunalna 16 193 74420 210 783,5221 671 048,0019 617 642,00 6,41% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 030 82917 925 104,0112 351 467,0010 454 816,00 3,42% 926 Kultura fizyczna i sport 12 150 99113 506 272,9214 760 937,0027 362 121,00 8,94%

9 Rezerwa ogólna i rezerwy celowe w budżecie 2015 roku Rezerwa ogólna 1 000 000,00 Rezerwy celowe, z przeznaczeniem na: 6 444 000,00 - finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 000 000,00 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 650 000,00 - odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop 1 000 000,00 - wynagrodzenia, w tym podwyżkę wynagrodzeń o 2% (bez nauczycieli) 1 100 000,00 - wydatki oświatowe, w tym remonty i jednorazowy dodatek wyrównawczy 2 694 000,00

10

11 Główne inwestycje miejskie w 2015 roku 1. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego 11 579 112 2. Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap 3 226 058 3. Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich 3 221 000 4. Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku – II etap 2 000 000 5. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie 1 988 445 6. Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach 1 600 000 7. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki) 1 500 000 8. Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap 1 100 000 9. Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 (…) 1 065 181 10. Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach 1 000 000 11. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 1 000 000

12 12. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach1 000 000 13. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa 660 040 14. Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap600 000 15. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO 500 000 16. Budowa Street Workout i Parkour Parku – BO457 070 17. Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza300 000 18. Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach250 000

13

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Budżet Miasta Suwałki na 2015 rok Suwałki, styczeń 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google