Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Miasta Suwałki na 2015 rok Suwałki, styczeń 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Miasta Suwałki na 2015 rok Suwałki, styczeń 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Budżet Miasta Suwałki na 2015 rok Suwałki, styczeń 2015 r.

2

3 Dochody bieżące i wydatki bieżące w latach

4 Dochody bieżące i dochody majątkowe w latach

5

6 Struktura dochodów w latach plan 31.XII 2015 projekt Dochody ogółem , bieżące , majątkowe , Dochody własne , w tym udziały w CIT i PIT , w tym podatek od nieruchomości Subwencje , Dotacje , w tym środki z UE ,

7

8 Struktura wydatków budżetu w latach plan 31.XII 2015 projekt Wskaźnik procentowy Wydatki ogółem (wg działów) , , Rolnictwo i łowiectwo , ,00750,00 0,00% 020 Leśnictwo , ,00 0,00% 600 Transport i łączność , , ,00 8,10% 630 Turystyka , , ,00 0,75% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 1,84% 710 Działalność usługowa , , ,00 0,24% 720 Informatyka , , ,00 0,30% 750 Administracja publiczna , , ,00 5,60% 751 Urzędy naczelnych org.władzy , , ,00 0,00% 752 Obrona narodowa , , ,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne , , ,00 2,28% 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 00, , ,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego , , ,00 1,60% 758 Różne rozliczenia 00, , ,00 2,43% 801 Oświata i wychowanie , , ,00 37,42% 803 Szkolnictwo wyższe 00,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia , , ,00 1,02% 852 Pomoc społeczna , , ,00 15,87% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 1,48% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 2,29% 900 Gospodarka komunalna , , ,00 6,41% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 3,42% 926 Kultura fizyczna i sport , , ,00 8,94%

9 Rezerwa ogólna i rezerwy celowe w budżecie 2015 roku Rezerwa ogólna ,00 Rezerwy celowe, z przeznaczeniem na: ,00 - finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,00 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 - odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop ,00 - wynagrodzenia, w tym podwyżkę wynagrodzeń o 2% (bez nauczycieli) ,00 - wydatki oświatowe, w tym remonty i jednorazowy dodatek wyrównawczy ,00

10

11 Główne inwestycje miejskie w 2015 roku 1. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku – II etap Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki) Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 (…) Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach Termomodernizacja Zespołu Szkół nr

12 12. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO Budowa Street Workout i Parkour Parku – BO Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach

13

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Budżet Miasta Suwałki na 2015 rok Suwałki, styczeń 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google