Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P R O J E K T BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P R O J E K T BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2012."— Zapis prezentacji:

1 P R O J E K T BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2012

2 BUDŻET MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2012 DOCHODY + PRZYCHODY WYDATKI + ROZCHODY zł zł zł zł = = zł

3

4 Wielkości i struktura dochodów Budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w latach

5 Wielkość dochodów budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w latach

6

7 Źródła dochodów budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2012

8

9 DziałRodzaj dochodów Planowane (wg. sprawozdania za III kw.) wykonanie roku 2011 Wielkości przyjęte do projektu budżetu na rok 2012 Różnica 010Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Informatyka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadąjacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna Razem

10

11

12

13 Plan wydatków Miasta i Gminy Szczawnica w latach

14

15

16

17

18 działRodzaj wydatków Planowane (wg. sprawozdania za III kw.) wykonanie roku 2011 Wielkości przyjęte do projektu budżetu na rok 2012 Różnica 010Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadąjacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna Razem

19 DziałRodzaj wydatków Planowane (wg. sprawozdania za III kw.) wykonanie roku 2011 Udział % w wydatkach budżetowych Wielkości przyjęte do projektu budżetu na rok 2012 Udział % w wydatkach budżetowych 010Rolnictwo i łowiectwo ,009% ,136% 020Leśnictwo ,149% ,176% 400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,373% ,081% 600Transport i łączność ,579% ,116% 630Turystyka ,607% ,006% 700Gospodarka mieszkaniowa ,025% ,685% 710Działalność usługowa ,990% ,585% 720Informatyka ,079% ,744% 750Administracja publiczna ,723% ,533% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,022%1 2700,003% 752Obrona narodowa ,002% 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,810% ,735% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadąjacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,178% Obsługa długu publicznego ,732% ,236% 758Różne rozliczenia ,287% ,062% 801Oświata i wychowanie ,971% ,093% 851Ochrona zdrowia ,590% ,676% 852Pomoc społeczna ,177% ,158% 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,331% ,345% 854Edukacyjna opieka wychowawcza ,158% ,035% 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,979% ,913% 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,974% ,153% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,008% 926Kultura fizyczna ,257% ,519% Razem ,000% ,000%

20 Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 DOTACJE PODMIOTOWE Miejski Ośrodek Kultury zł Miejska Biblioteka Publiczna zł Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek zł DOTACJE CELOWE Starostwo Powiatowe w Nowym Targu zł Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zł Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy zł

21 Wydatki inwestycyjne budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w latach 2008 – 2012

22

23

24 Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2012 LpProgram - jego cel i zadania Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2012 Środki z budżetu gminy/inwestora Środki z UE Rewitalizacja placu Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody mineralnej Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i Leśnicy - miast pogranicza polsko - słowackiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury turystycznej - budowa parkingu w Pieninach Rewitalizacja Uzdrowiskowego Parku Dolnego w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej Budowa ścieżek przyrodniczych w obrębie rezerwatu "Homole" wraz remontem elementów parkingu przy rezerwacie Internet w domach mieszkańców Szczawnicy Internet w domach mieszkańców Szczawnicy II nabor Rewitalizacja zabytkowego cmentarza szalayowskiego w Szczawnicy Wykonanie remontu klatki schodowej w bibliotece miejskiej i dostosowanie jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych

25 Wydatki na oświatę w Mieście i Gminie Szczawnica w latach 2008 – 2012

26

27

28


Pobierz ppt "P R O J E K T BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google