Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzrost liczby zadań publicznych przekazywanych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz wzrost środków finansowych na realizację zadań publicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzrost liczby zadań publicznych przekazywanych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz wzrost środków finansowych na realizację zadań publicznych."— Zapis prezentacji:

1 Wzrost liczby zadań publicznych przekazywanych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz wzrost środków finansowych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – porównanie za lata 2006 - 2013 WYDATKI OG Ó ŁEM 2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013r. Poniesione wydatki na realizację wsp ó łpracy z organizacjami pozarządowymi 12 125 003,6616 594 921,2118 431 751,8420 713 919,4818 808 922,5321 147 379,6120 521 479,6924 398 804,95 Liczba organizacji198244310312265327281305 Liczba um ó w (projekt ó w)284366438412445514582625 Średni koszt dofinansowania do projektu 42 693,6745 341,3142 081,6350 276,5042 267,2441 142,7635 260,2739 038,09 Średnia wysokość dotacji do jednego projektu 30 416,3025 120,9930 421,2430 159,3938 632,3078 173,6427 048,3026 197,15 Średni udział własny organizacji w jednym projekcie 25 755,9323 226,3721 344,5819 609,1120 451,80304 143,4635 076,1724 126,71 wydatki 2010 r. na realizację wsp ó łpracy z organizacjami pozarządowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 61,39 zł wydatki 2011 r. na realizację wsp ó łpracy z organizacjami pozarządowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 71,95 zł wydatki 2012 r. na realizację wsp ó łpracy z organizacjami pozarządowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 68,32 zł wydatki 2013 r. na realizację wsp ó łpracy z organizacjami pozarządowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 81,73 zł

2 Wysokość środków finansowych przeznaczonych z dudżetu miasta Katowice na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – porównanie za lata 2006 - 2013

3 Wzrost liczby zadań zlecanych organizacjom pozarządowych przedstawia również poniższa tabela opracowana na podstawie rocznych programów współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi (liczba wzrastających zadań wynika z wniosków organizacji i zmian ustawowych) L.p Zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w latach 2008-2014 Planowane na 2015 rok 2008200920102011201220132014 1 pomoc społeczna 2 ochrona i promocja zdrowia 3 działania na rzecz os ó b niepełnospraw nych 4 kultura, sztuka, ochrona d ó br kultury i tradycji 5 kultura fizyczna, sport, turystyka i rekreacja

4 L.p Zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w latach 2008-2014 Planowane na 2015 rok 2008200920102011201220132014 6 ekologia ekologia i ochrona środowiska 7 promocja i organizacja wolontariatu 8 aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości prawnej obywateli 9 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Wzrost liczby zadań zlecanych organizacjom pozarządowych przedstawia również poniższa tabela opracowana na podstawie rocznych programów współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi (liczba wzrastających zadań wynika z wniosków organizacji i zmian ustawowych)

5 L.p Zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w latach 2008-2014 Planowane na 2015 rok 2008200920102011201220132014 10 wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 11 integracja i aktywizacja os ó b starszych, w tym kombatant ó w i os ó b represjonowanych 12 edukacja, oświata i wychowanie 13 prowadzenie centrum organizacji pozarządowych 14 działalność charytatywna 15 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka


Pobierz ppt "Wzrost liczby zadań publicznych przekazywanych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz wzrost środków finansowych na realizację zadań publicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google