Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzrost liczby zadań publicznych przekazywanych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz wzrost środków finansowych na realizację zadań publicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzrost liczby zadań publicznych przekazywanych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz wzrost środków finansowych na realizację zadań publicznych."— Zapis prezentacji:

1 Wzrost liczby zadań publicznych przekazywanych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz wzrost środków finansowych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – porównanie za lata WYDATKI OG Ó ŁEM 2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013r. Poniesione wydatki na realizację wsp ó łpracy z organizacjami pozarządowymi , , , , , , , ,95 Liczba organizacji Liczba um ó w (projekt ó w) Średni koszt dofinansowania do projektu , , , , , , , ,09 Średnia wysokość dotacji do jednego projektu , , , , , , , ,15 Średni udział własny organizacji w jednym projekcie , , , , , , , ,71 wydatki 2010 r. na realizację wsp ó łpracy z organizacjami pozarządowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 61,39 zł wydatki 2011 r. na realizację wsp ó łpracy z organizacjami pozarządowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 71,95 zł wydatki 2012 r. na realizację wsp ó łpracy z organizacjami pozarządowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 68,32 zł wydatki 2013 r. na realizację wsp ó łpracy z organizacjami pozarządowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 81,73 zł

2 Wysokość środków finansowych przeznaczonych z dudżetu miasta Katowice na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – porównanie za lata

3 Wzrost liczby zadań zlecanych organizacjom pozarządowych przedstawia również poniższa tabela opracowana na podstawie rocznych programów współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi (liczba wzrastających zadań wynika z wniosków organizacji i zmian ustawowych) L.p Zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w latach Planowane na 2015 rok pomoc społeczna 2 ochrona i promocja zdrowia 3 działania na rzecz os ó b niepełnospraw nych 4 kultura, sztuka, ochrona d ó br kultury i tradycji 5 kultura fizyczna, sport, turystyka i rekreacja

4 L.p Zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w latach Planowane na 2015 rok ekologia ekologia i ochrona środowiska 7 promocja i organizacja wolontariatu 8 aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości prawnej obywateli 9 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Wzrost liczby zadań zlecanych organizacjom pozarządowych przedstawia również poniższa tabela opracowana na podstawie rocznych programów współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi (liczba wzrastających zadań wynika z wniosków organizacji i zmian ustawowych)

5 L.p Zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w latach Planowane na 2015 rok wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 11 integracja i aktywizacja os ó b starszych, w tym kombatant ó w i os ó b represjonowanych 12 edukacja, oświata i wychowanie 13 prowadzenie centrum organizacji pozarządowych 14 działalność charytatywna 15 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka


Pobierz ppt "Wzrost liczby zadań publicznych przekazywanych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz wzrost środków finansowych na realizację zadań publicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google