Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja podsumowująca projekt: „BUDOWA TRAS ROWEROWYCH I INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POWIECIE CHOJNICKIM W RAMACH PROGRAMU KASZUBSKA MARSZRUTA” GMINA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja podsumowująca projekt: „BUDOWA TRAS ROWEROWYCH I INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POWIECIE CHOJNICKIM W RAMACH PROGRAMU KASZUBSKA MARSZRUTA” GMINA."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja podsumowująca projekt: „BUDOWA TRAS ROWEROWYCH I INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POWIECIE CHOJNICKIM W RAMACH PROGRAMU KASZUBSKA MARSZRUTA” GMINA CHOJNICE – partner projektu Chojnice, dn. 30.01.2015 r. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

2 W 2012 roku Gmina Chojnice rozpoczęła realizację partnerskiego projektu „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 - Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.1 - Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

3 Zestawienie kluczowych parametrów obiektów Kaszubskiej Marszruty na terenie gminy Chojnice: ścieżki rowerowe (budowane) 29,78 km ścieżki rowerowe (znakowane)26,60 km kładka na Strudze Jarcewskiej 1 szt. punkty odpoczynkowe6 szt. tablice informacyjne 14 szt. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

4 Całkowity koszt zrealizowanego przez Gminę Chojnice przedsięwzięcia to 9,2 mln zł, z czego 4.589.263,03 zł stanowi dotacja z EFRR. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

5 Projekt „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta” był realizowany na terenie gminy Chojnice w podziale na 3 zadania: Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Charzykowy – Chociński Młyn w km 0+255 (do połączenia DW 236 z trasą znakowaną nr II.2) oraz znakowanie trasy Charzykowy – Babilon – DW 236 Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż DW 236 od Chocińskiego Młyna (km 0+000) do zjazdu na Owink (km ~ 6+373,5) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW 235 na odcinku od granicy z gminą Brusy (km 0+000) do Klawkowa (km 10+367). Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

6 Zadanie 1 Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Charzykowy – Chociński Młyn w km 0+255 (do połączenia DW 236 z trasą znakowaną nr II.2) oraz znakowanie trasy Charzykowy – Babilon – DW 236

7 Termin realizacji: od 01.09.2012 r. do 21.07.2013 r. Koszt: 3.055.349,60 zł Wykonawca robót: "MARBRUK" Sp. z o. o. Inspektor nadzoru: "NADZORY-GL" Grzegorz Leszman Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

8 Zakres rzeczowy: budowa ścieżki rowerowej o długości 14,6 km o nawierzchni gruntowej ulepszonej oraz o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz znakowanie istniejącego szlaku [24,7 km] budowa kładki nad Strugą Jarcewską przebudowa energetycznej linii napowietrznej montaż tablic informacyjnych – 9 szt. montaż punktów odpoczynkowych – 3 szt. wykonanie oznakowania – 1 kpl. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

9

10

11 Zadanie 2 Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż DW 236 od Chocińskiego Młyna (km 0+000) do zjazdu na Owink (km ~ 6+373,5)

12 Termin realizacji: od 01.09.2013 r. do 31.07.2014 r. Koszt: 2.143.925,02 zł Wykonawca robót: "MARBRUK" Sp. z o. o. Inspektor nadzoru: "NADZORY-GL" Grzegorz Leszman Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

13 Zakres rzeczowy: budowa ścieżki rowerowej o długości 4,8 km o nawierzchni gruntowej ulepszonej oraz o nawierzchni z kostki brukowej betonowej montaż tablic informacyjnych – 2 szt. montaż punktów odpoczynkowych – 1 szt. wykonanie oznakowania – 1 kpl. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

14

15

16 Zadanie 3 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW 235 na odcinku od granicy z gminą Brusy (km 0+000) do Klawkowa (km 10+367)

17 Termin realizacji: od 17.04.2014 r. do 31.12.2014 r. Koszt: 4.295.352,24 zł Wykonawca robót: SKANSKA S. A. Inspektor nadzoru: USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Daniel Folehr Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

18 Zakres rzeczowy: budowa ścieżki rowerowej o długości 10,36 km o nawierzchni bitumicznej, z kostki brukowej betonowej oraz o nawierzchni gruntowej ulepszonej budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z osadnikami montaż tablic informacyjnych – 3 szt. montaż punktów odpoczynkowych – 2 szt. wykonanie oznakowania – 1 kpl. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

19

20

21 Poza zakresem dofinansowanym w ramach RPO WP 2007-2013, ścieżki Kaszubskiej Marszruty obejmują również 2 dodatkowe odcinki zlokalizowane w ciągu DW 236: 1.od granicy z gminą Konarzyny do Chocińskiego Młyna - finansowany z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 [1,6 km] 2.od zjazdu na Owink do Drzewicza – finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [4 km]. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

22 Dziękuję za uwagę Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Do zobaczenia na szlaku


Pobierz ppt "Konferencja podsumowująca projekt: „BUDOWA TRAS ROWEROWYCH I INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POWIECIE CHOJNICKIM W RAMACH PROGRAMU KASZUBSKA MARSZRUTA” GMINA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google