Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Gminy Uniejów Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Gminy Uniejów Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię"— Zapis prezentacji:

1 Projekty w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Gminy Uniejów Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Miejsko - wiejska gmina Uniejów obszar 12 900 ha, ok. 8 tys. mieszkańców ok. 3 tyś. w Uniejowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Gminy Uniejów: 1.Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów. 2.Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz uzupełnienie uzbrojenia wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów poprzez uzupełnienie infrastruktury technicznej.

5 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt pn: Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów

6 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt obejmuje: 1.Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych dot. tworzenia terenów inwestycyjnych: a)Instalacja Wodno - kanalizacyjna – wykonanie dokumentacji budowlanej na 300 mb, b)Kanał teletechniczny – wykonanie dokumentacji budowlanej na 300 m, c)Droga dojazdowa - – wykonanie dokumentacji budowlanej na 256 m, d)Operat wodno – prawny terenu, e)Analiza archeologiczna obszaru, f)Mapa geodezyjna obszaru z wykonaniem kompleksowych badań geotechnicznych i geologicznych (w tym: określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wody gruntowej), g)Inwentaryzacja przyrodnicza, h)Operat szacunkowy na teren inwestycyjny, i)Opracowanie na temat klimatu inwestycyjnego dla danej lokalizacji, j)Analiza formalno-prawna nieruchomości, k)Raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne, l)Opracowanie dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu, strefy inwestycyjnej, studium wykonalności (w tym raport o barierach inwestycyjnych),

7 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ciąg dalszy: 2.Inwestycje polegające na uzupełnieniu brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych a)Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na obszarze terenu inwestycyjnego (wraz z dojazdem do drogi głównej) o długości 256 mb oraz wykonanie 8 zjazdów indywidualnych), b)Budowa instalacji wodno –kanalizacyjnej o długości 300 mb, c)Wykonanie kanału teletechnicznego o długości 300 mb,

8 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Źródła finansowania projektu 201220132014Łącznie Wskaźnik udziału % I. Wkład własny50 000,001 342 823,571 218 526,032 611 349,6067,79 1. wydatki kwalifikowalne0,001 154 552,841 326 747,972 481 300,8164,42 2. wydatki niekwalifikowalne50 000,00765 547,15555 152,041 370 699,1935,58 I. Wkład EFRR0,00577 276,42663 373,981 240 650,4032,21 1. wydatki kwalifikowalne0,00577 276,42663 373,981 240 650,4032,21 III. Wydatki Całkowite50 000,001 920 099,991 881 900,013 852 000,00100

9 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cel projektu Celem strategicznym projektu pn. Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów jest rozwój terenów aktywizacji gospodarczej w zakresie podniesienia standardu infrastruktury oraz polepszenia dostępności do informacji gospodarczej i technicznej oferowanych terenów inwestycyjnych.

10 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Terminy realizacji projektu Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2013 Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2014 Termin finansowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2014 Termin rozliczenia projektu: 31.12.2014

11 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt pn: Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz uzupełnienie uzbrojenia wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów poprzez uzupełnienie infrastruktury technicznej

12 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt obejmuje: 1.Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych dot. tworzenia terenów inwestycyjnych: a.koncepcji zagospodarowania terenu/strefy inwestycyjnej (w tym: ocena stanu infrastruktury technicznej, analiza kosztowa uzbrojenia); b.kompleksowych badań geotechnicznych (w tym: określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wody gruntowej), c.studium wykonalności (w tym raport o barierach inwestycyjnych), d.opracowania o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji, harmonogramów procesu inwestycyjnego, e.analizy formalno-prawne nieruchomości, f.raporty o oddziaływaniu na środowisko naturalne, g.opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym, h.wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wewnętrznej

13 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ciąg dalszy: 2.Inwestycje polegające na uzupełnieniu brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych a)Budowę drogi wewnętrznej o długości 1,2 km b)Budowę ciepłociągu o długości 0,45 km

14 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Źródła finansowania projektu 201220132014Łącznie Wskaźnik udziału % I. Wkład własny0,001 311 500,001 353 400,002 664 900,0069,22 1. wydatki kwalifikowalne0,00595 000,00590 000,001 185 000,0030,78 2. wydatki niekwalifikowalne0,00716 500,00763 400,001 479 900,0038,44 I. Wkład EFRR i Budżet Państwa0,00595 000,00590 000,001 185 000,0030,78 1. wydatki kwalifikowalne0,00595 000,00590 000,001 185 000,0030,78 III. Wydatki Całkowite0,001 906 500,001 943 400,003 849 900,00100

15 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cel projektu Celem strategicznym projektu pn. Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz uzupełnienie uzbrojenia wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów poprzez uzupełnienie infrastruktury technicznej jest wzmacnianie infrastruktury otoczenia biznesu poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych, które mają istotne oddziaływanie na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Uniejów.

16 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Terminy realizacji projektu Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2013 Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2014 Termin finansowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2014 Termin rozliczenia projektu: 31.12.2014


Pobierz ppt "Projekty w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Gminy Uniejów Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię"

Podobne prezentacje


Reklamy Google