Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Gminy Uniejów Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Gminy Uniejów Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię"— Zapis prezentacji:

1 Projekty w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Gminy Uniejów Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Miejsko - wiejska gmina Uniejów obszar ha, ok. 8 tys. mieszkańców ok. 3 tyś. w Uniejowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Gminy Uniejów: 1.Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów. 2.Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz uzupełnienie uzbrojenia wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów poprzez uzupełnienie infrastruktury technicznej.

5 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt pn: Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów

6 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt obejmuje: 1.Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych dot. tworzenia terenów inwestycyjnych: a)Instalacja Wodno - kanalizacyjna – wykonanie dokumentacji budowlanej na 300 mb, b)Kanał teletechniczny – wykonanie dokumentacji budowlanej na 300 m, c)Droga dojazdowa - – wykonanie dokumentacji budowlanej na 256 m, d)Operat wodno – prawny terenu, e)Analiza archeologiczna obszaru, f)Mapa geodezyjna obszaru z wykonaniem kompleksowych badań geotechnicznych i geologicznych (w tym: określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wody gruntowej), g)Inwentaryzacja przyrodnicza, h)Operat szacunkowy na teren inwestycyjny, i)Opracowanie na temat klimatu inwestycyjnego dla danej lokalizacji, j)Analiza formalno-prawna nieruchomości, k)Raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne, l)Opracowanie dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu, strefy inwestycyjnej, studium wykonalności (w tym raport o barierach inwestycyjnych),

7 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ciąg dalszy: 2.Inwestycje polegające na uzupełnieniu brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych a)Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na obszarze terenu inwestycyjnego (wraz z dojazdem do drogi głównej) o długości 256 mb oraz wykonanie 8 zjazdów indywidualnych), b)Budowa instalacji wodno –kanalizacyjnej o długości 300 mb, c)Wykonanie kanału teletechnicznego o długości 300 mb,

8 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Źródła finansowania projektu Łącznie Wskaźnik udziału % I. Wkład własny50 000, , , ,6067,79 1. wydatki kwalifikowalne0, , , ,8164,42 2. wydatki niekwalifikowalne50 000, , , ,1935,58 I. Wkład EFRR0, , , ,4032,21 1. wydatki kwalifikowalne0, , , ,4032,21 III. Wydatki Całkowite50 000, , , ,00100

9 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cel projektu Celem strategicznym projektu pn. Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów jest rozwój terenów aktywizacji gospodarczej w zakresie podniesienia standardu infrastruktury oraz polepszenia dostępności do informacji gospodarczej i technicznej oferowanych terenów inwestycyjnych.

10 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Terminy realizacji projektu Termin rozpoczęcia realizacji projektu: Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: Termin finansowego zakończenia realizacji projektu: Termin rozliczenia projektu:

11 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt pn: Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz uzupełnienie uzbrojenia wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów poprzez uzupełnienie infrastruktury technicznej

12 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt obejmuje: 1.Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych dot. tworzenia terenów inwestycyjnych: a.koncepcji zagospodarowania terenu/strefy inwestycyjnej (w tym: ocena stanu infrastruktury technicznej, analiza kosztowa uzbrojenia); b.kompleksowych badań geotechnicznych (w tym: określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wody gruntowej), c.studium wykonalności (w tym raport o barierach inwestycyjnych), d.opracowania o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji, harmonogramów procesu inwestycyjnego, e.analizy formalno-prawne nieruchomości, f.raporty o oddziaływaniu na środowisko naturalne, g.opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym, h.wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wewnętrznej

13 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ciąg dalszy: 2.Inwestycje polegające na uzupełnieniu brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych a)Budowę drogi wewnętrznej o długości 1,2 km b)Budowę ciepłociągu o długości 0,45 km

14 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Źródła finansowania projektu Łącznie Wskaźnik udziału % I. Wkład własny0, , , ,0069,22 1. wydatki kwalifikowalne0, , , ,0030,78 2. wydatki niekwalifikowalne0, , , ,0038,44 I. Wkład EFRR i Budżet Państwa0, , , ,0030,78 1. wydatki kwalifikowalne0, , , ,0030,78 III. Wydatki Całkowite0, , , ,00100

15 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cel projektu Celem strategicznym projektu pn. Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz uzupełnienie uzbrojenia wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów poprzez uzupełnienie infrastruktury technicznej jest wzmacnianie infrastruktury otoczenia biznesu poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych, które mają istotne oddziaływanie na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Uniejów.

16 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Terminy realizacji projektu Termin rozpoczęcia realizacji projektu: Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: Termin finansowego zakończenia realizacji projektu: Termin rozliczenia projektu:


Pobierz ppt "Projekty w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Gminy Uniejów Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię"

Podobne prezentacje


Reklamy Google