Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Gminy Uniejów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Gminy Uniejów"— Zapis prezentacji:

1 Projekty w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Gminy Uniejów
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Gminy Uniejów Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

2 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

3 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Miejsko - wiejska gmina Uniejów obszar ha, ok. 8 tys. mieszkańców ok. 3 tyś. w Uniejowie Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

4 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Gminy Uniejów: „Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów”. „Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz uzupełnienie uzbrojenia wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów poprzez uzupełnienie infrastruktury technicznej”. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

5 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt pn: „Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów” Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

6 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt obejmuje: Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych dot. tworzenia terenów inwestycyjnych: Instalacja Wodno - kanalizacyjna – wykonanie dokumentacji budowlanej na 300 mb, Kanał teletechniczny – wykonanie dokumentacji budowlanej na 300 m, Droga dojazdowa - – wykonanie dokumentacji budowlanej na 256 m, Operat wodno – prawny terenu, Analiza archeologiczna obszaru, Mapa geodezyjna obszaru z wykonaniem kompleksowych badań geotechnicznych i geologicznych (w tym: określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wody gruntowej), Inwentaryzacja przyrodnicza, Operat szacunkowy na teren inwestycyjny, Opracowanie na temat klimatu inwestycyjnego dla danej lokalizacji, Analiza formalno-prawna nieruchomości, Raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne, Opracowanie dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu, strefy inwestycyjnej, studium wykonalności (w tym raport o barierach inwestycyjnych), Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

7 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ciąg dalszy: Inwestycje polegające na uzupełnieniu brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na obszarze terenu inwestycyjnego (wraz z dojazdem do drogi głównej) o długości 256 mb oraz wykonanie 8 zjazdów indywidualnych), Budowa instalacji wodno –kanalizacyjnej o długości 300 mb, Wykonanie kanału teletechnicznego o długości 300 mb, Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

8 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Źródła finansowania projektu 2012 2013 2014 Łącznie Wskaźnik udziału % I. Wkład własny 50 000,00 1 342 823,57 1 218 526,03 ,60 67,79 1. wydatki kwalifikowalne 0,00 1 154 552,84 1 326 747,97 2 481 300,81 64,42 2. wydatki niekwalifikowalne 765 547,15 555 152,04 ,19 35,58 I. Wkład EFRR 577 276,42 663 373,98 ,40 32,21 III. Wydatki Całkowite 1 920 099,99 1 881 900,01 ,00 100 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

9 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cel projektu Celem strategicznym projektu pn. „Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów” jest rozwój terenów aktywizacji gospodarczej w zakresie podniesienia standardu infrastruktury oraz polepszenia dostępności do informacji gospodarczej i technicznej oferowanych terenów inwestycyjnych. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

10 Terminy realizacji projektu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Terminy realizacji projektu Termin rozpoczęcia realizacji projektu: Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: Termin finansowego zakończenia realizacji projektu: Termin rozliczenia projektu: Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

11 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt pn: „ Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz uzupełnienie uzbrojenia wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów poprzez uzupełnienie infrastruktury technicznej” Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

12 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt obejmuje: Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych dot. tworzenia terenów inwestycyjnych: koncepcji zagospodarowania terenu/strefy inwestycyjnej (w tym: ocena stanu infrastruktury technicznej, analiza kosztowa uzbrojenia); kompleksowych badań geotechnicznych (w tym: określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wody gruntowej), studium wykonalności (w tym raport o barierach inwestycyjnych), opracowania o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji, harmonogramów procesu inwestycyjnego, analizy formalno-prawne nieruchomości, raporty o oddziaływaniu na środowisko naturalne, opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym, wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wewnętrznej Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

13 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ciąg dalszy: Inwestycje polegające na uzupełnieniu brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych Budowę drogi wewnętrznej o długości 1,2 km Budowę ciepłociągu o długości 0,45 km Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

14 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Źródła finansowania projektu 2012 2013 2014 Łącznie Wskaźnik udziału % I. Wkład własny 0,00 ,00 ,00 ,00 69,22 1. wydatki kwalifikowalne ,00 ,00 ,00 30,78 2. wydatki niekwalifikowalne ,00 ,00 ,00 38,44 I. Wkład EFRR i Budżet Państwa III. Wydatki Całkowite ,00 ,00 ,00 100 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

15 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cel projektu Celem strategicznym projektu pn. „ Wykonanie prac studyjno – koncepcyjnych oraz uzupełnienie uzbrojenia wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów poprzez uzupełnienie infrastruktury technicznej” jest wzmacnianie infrastruktury otoczenia biznesu poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych, które mają istotne oddziaływanie na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Uniejów. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

16 Terminy realizacji projektu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Terminy realizacji projektu Termin rozpoczęcia realizacji projektu: Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: Termin finansowego zakończenia realizacji projektu: Termin rozliczenia projektu: Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


Pobierz ppt "Projekty w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Gminy Uniejów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google