Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA GMINY CZERSK - WSPÓŁPRACA JST Z PGL LP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA GMINY CZERSK - WSPÓŁPRACA JST Z PGL LP"— Zapis prezentacji:

1 INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA GMINY CZERSK - WSPÓŁPRACA JST Z PGL LP

2 „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta”. Głównym Beneficjentem jest Powiat Chojnicki, natomiast przedmiotem całego projektu jest utworzenie 156,37 km połączonych, oznakowanych tras rowerowych łączących wszystkie gminy i stolice gmin powiatu. Całkowita wartość projektu to kwota ok zł

3 W ramach projektu na terenie Gminy Czersk wykonano:
- budowa tras rowerowych ze znakowaniem – 11,61 km - znakowanie tras rowerowych – 24,47 km - budowa małej infrastruktury (punkty odpoczynkowe) - tablice informacyjne budowa kładki rowerowej przez Czerską Strugę

4 „Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk”
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata (działanie 8.1.2). Przedsięwzięcie realizowane było dwutorowo. Pierwsza część projektu polegała na kompleksowym zagospodarowaniu terenu przylegającego bezpośrednio do akweduktu w Fojutowie, druga część dotyczyła budowy kąpieliska w miejscowości Rytel nad Wielkim Kanałem Brdy. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy wizerunku i estetyki obu miejscowości – zwiększyła lokalną atrakcyjność inwestycyjną, osiedleńczą i turystyczną. Całkowita wartość projektu wyniosła łącznie ponad 1,3 mln zł przy unijnym dofinansowaniu w wysokości ponad 860 tys. zł.

5 W ramach projektu w Rytlu zbudowano m. in
W ramach projektu w Rytlu zbudowano m.in. kąpielisko wraz z plażą, pomosty ze schodami prowadzącymi do wody, budynek gospodarczy i budynek WC. W przypadku Fojutowa słynącego z akweduktu zbudowanego pod koniec XIX wieku na pograniczu dzisiejszej Gminy Czersk i Gminy Tuchola, zagospodarowano kompleksowo teren nad Wielkim Kanałem Brdy. W ramach projektu wykonano tutaj m.in. platformę widokową, podest drewniany ze schodami – umiejscowiony nad pozostałością fundamentu po starej cementowni porośniętej unikalnymi porostami, pomost kajakowy przy Wielkim Kanale Brdy, ciągi piesze oraz alejki, elementy małej architektury tj. wiaty z siedziskami, ławki, kosze na śmieci,

6 „Zagospodarowanie turystyczne rezerwatu „Kręgi Kamienne” w Odrach”
To pierwsza inwestycja zrealizowana w naszej gminie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Projekt był zrealizowany w partnerstwie z Nadleśnictwem Czersk. Celem projektu było zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych regionu w rozwoju turystyki oraz osiągnięcie wysokiego standardu usług turystycznych, a także ochrona 85 gatunków porostów i mszaków występujących w jedynym tego typu rezerwacie w Polsce. Zakres projektu był szeroko konsultowany z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z Nadleśnictwem Czersk.

7 W ramach projektu na terenie Rezerwatu przyrodniczo-archeologicznego w Odrach wykonano: • nowe ogrodzenie wokół rezerwatu • płotki ochronne wokół głazów z porostami • tabliczki kierunkujące ruch turystyczny • wiatę, • tablice dydaktyczne, • uporządkowany został parking przed rezerwatem, • powstały toalety, kosze na śmieci i inne elementy małej architektury. Koszt inwestycji wyniósł 347,5 tys. zł, a dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 244 tys. zł.

8 „Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”. Celem tego partnerskiego projektu trzech samorządów wdrażanego przez Partnera Wiodącego – Powiat Tucholski wraz z Partnerami - Gminą Czersk i Gminą Brusy - jest ochrona cennego przyrodniczo ekosystemu Borów Tucholskich (Natura 2000, Rezerwat Biosfery UNESCO) poprzez skanalizowanie rozproszonego ruchu turystycznego w wyznaczonych, niezagrażających środowisku naturalnemu miejscach i na szlakach. Projekt otrzymał wsparcie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych.

9 W ramach projektu powstało na terenie Gminy Czersk miejsce postojowe o pow. ponad 800m2 zostanie wyposażone w trzy wiaty z siedziskami i stołami, toaletę typu TOI TOI w zabudowie drewnianej, stojaki rowerowe, śmietnik, trzy komplety stołów i ławek, tablice informacyjne. Na terenie Gminy Czersk zostaną także odnowione i oznakowane szlaki rowerowe o łącznej długości 50km, w tym szlaki do Odrów i Ostrowitego. W ramach projektu powstanie również witryna internetowa, opracowany zostanie system tablic informacyjnych, wykonana zostanie inwentaryzacja fauny i flory i inne. Wartość samych robót wraz z nadzorem inwestorskim w Gminie Czersk wyniesie ok. 120 tys. zł., a wkład naszej gminy w całym projekcie wyniesie ok. 20 tys. zł.

10 ZAPRASZAMY DO GMINY CZERSK!


Pobierz ppt "INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA GMINY CZERSK - WSPÓŁPRACA JST Z PGL LP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google