Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie ZGODNOŚĆ REALIZACJI WYBRANYCH OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z RAMOWYMI PLANAMI NAUCZANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie ZGODNOŚĆ REALIZACJI WYBRANYCH OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z RAMOWYMI PLANAMI NAUCZANIA."— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie ZGODNOŚĆ REALIZACJI WYBRANYCH OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z RAMOWYMI PLANAMI NAUCZANIA

2 Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji o zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. Formułowanie wniosków do dalszej pracy.

3 Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie: Analizy dokumentacji szkoły Analizy ankiet skierowanych do nauczycieli języka angielskiego i rosyjskiego, informatyki i wychowania fizycznego  Ankietowano 10 nauczycieli Wywiadu z dyrektorem

4 Pytania kluczowe: 1.Czy szkoła realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne z informatyki, wychowania fizycznego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, zgodnie z ramowymi planami nauczania ((przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204 ze zm.))? 2. Czy dyrektor szkoły przestrzega zgodności realizowania obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania? 3. Czy szkoła prowadzi Arkusze kontroli w zakresie organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych (z uwzględnieniem liczby godzin, podziału na grupy, liczebności uczniów w grupie, dostosowaniem liczby uczniów na zajęciach z informatyki do liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, stopnia zaawansowania znajomości języka obcego na zajęciach językowych)?

5 WymaganieWskaźniki wewnątrzszkolne Dowody, źródła, dokumenty Pozyskanie informacji o zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. 1. Szkoła realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne z informatyki, wychowania fizycznego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, zgodnie z ramowymi planami nauczania ((przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204 ze zm.)). 2. Dyrektor szkoły przestrzega zgodności realizowania obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania. 3. Szkoła prowadzi Arkusze kontroli w zakresie organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych (z uwzględnieniem liczby godzin, podziału na grupy, liczebności uczniów w grupie, dostosowaniem liczby uczniów na zajęciach z informatyki do liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, stopnia zaawansowania znajomości języka obcego na zajęciach językowych). 1.Ankiety skierowane do nauczycieli, wywiad z dyrektorem, dokumentacja szkolna. 2.Ankiety skierowane do nauczycieli, wywiad z dyrektorem. 3.Ankiety skierowane do nauczycieli, wywiad z dyrektorem, dokumentacja szkolna.

6 Wyniki ankiet skierowanych do nauczycieli

7 1.Czy Pani/Pan realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne z informatyki zgodnie z ramowym planem nauczania? 1.Tak - 3 2.Nie -0 2. Czy wg Pani/Pana dyrektor szkoły przestrzega zgodności realizowania obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania? 1.Tak -3 2.Nie – 0 3. Czy w Pani/Pana szkole prowadzone są Arkusze kontroli w zakresie organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem: 1.Liczby godzin - tak -3nie - 0 2.Podziału na grupy - tak -3nie - 0 3.Liczebności uczniów w grupie-tak -3nie - 0 4.Dostosowania liczby uczniów na zajęciach do liczby stanowisk komputerowych tak -3nie – 0 4. Czy wg Pani/Pana prowadzenie Arkusza kontroli pomaga w realizacji ramowych planów nauczania? 1.Tak - 3 2.Nie – 0

8 1. Czy realizuje Pani obowiązkowe zajęcia edukacyjne z wychowania fizycznego zgodnie z ramowym planem nauczania? 1.Tak - 4 2.Nie – 0 2. Czy wg Pani dyrektor szkoły przestrzega zgodności realizowania obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania? 1.Tak - 4 2.Nie – 0 3. Czy w Pani szkole prowadzone są Arkusze kontroli w zakresie organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem: 1.Liczby godzin - tak - 4nie - 0 2.Podziału na grupy - tak - 4nie - 0 3.Liczebności uczniów w grupie-tak - 4nie – 0 4. Czy wg Pani prowadzenie Arkusza kontroli pomaga w realizacji ramowych planów nauczania? 1.Tak – 4 2. Nie - 0

9 1. Czy realizuje Pani obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języka angielskiego zgodnie z ramowym planem nauczania? 1.Tak - 2 2.Nie – 0 2. Czy wg Pani dyrektor szkoły przestrzega zgodności realizowania obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania? 1.Tak - 2 2.Nie - 0 3. Czy w Pani szkole prowadzone są Arkusze kontroli w zakresie organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem: 1.Liczby godzin - tak - 2nie - 0 2.Podziału na grupy - tak - 2nie - 0 3.Liczebności uczniów w grupie-tak - 2nie - 0 4.Stopnia zaawansowania znajomości języka obcego na zajęciach językowych tak – 2 nie – 0 4. Czy wg Pani prowadzenie Arkusza kontroli pomaga w realizacji ramowych planów nauczania? 1.Tak – 2 2.Nie – 0

10 1. Czy realizuje Pani obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języka rosyjskiego zgodnie z ramowym planem nauczania? 1.Tak – 1 2.Nie – 0 2. Czy wg Pani dyrektor szkoły przestrzega zgodności realizowania obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania? 1.Tak – 1 2.Nie – 0 3. Czy w Pani szkole prowadzone są Arkusze kontroli w zakresie organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem liczby godzin? 1.Tak – 1 2.Nie – 0 4. Czy wg Pani prowadzenie Arkusza kontroli pomaga w realizacji ramowych planów nauczania? 1.Tak – 1 2.Nie – 0

11 Wywiad z dyrektorem

12 1.Czy w Pani szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne z informatyki, wychowania fizycznego, języka angielskiego i języka rosyjskiego, realizowane są zgodnie z ramowym planem nauczania? W naszej szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne z informatyki, wychowania fizycznego, języka angielskiego i rosyjskiego realizowane są zgodnie z ramowym planem nauczania. 2. Czy jako dyrektor szkoły przestrzega Pani zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowym planem nauczania? Jest to moim obowiązkiem. Podlega to również kontroli zewnętrznej, a dotychczasowe wyniki są pozytywne. Nie wyobrażam sobie niespójności w realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowym planem nauczania. Działam zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012r., poz. 204 ze zm.).

13 3. W jaki sposób dokonuje Pani kontroli zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania? Kontrola dokonywana jest semestralnie i rocznie poprzez arkusze kontroli. Wyniki kontroli przekazywane są na posiedzeniach rady pedagogicznej. 4. Czy szkoła prowadzi Arkusze kontroli w zakresie organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych? Szkoła prowadzi arkusze kontroli w zakresie organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 5. Jeśli szkoła prowadzi Arkusze kontroli w zakresie organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych to co one zawierają? Arkusze kontroli zawierają: liczbę godzin, podział na grupy, liczebność uczniów w grupie, stopień zaawansowania znajomości języka obcego, dostosowanie liczby uczniów na zajęciach z informatyki do liczby stanowisk komputerowych.

14 Analiza dokumentacji szkolnej

15 Z protokołów Rady Pedagogicznej wynika, że szkoła realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z ramowymi planami nauczania. Prowadzone są także Arkusze kontroli w zakresie organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

16 ANALIZA WYNIKÓW 1. Na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli, wywiadu z dyrektorem szkoły oraz analizy dokumentacji szkolnej wynika, że w szkole realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne z informatyki, wychowania fizycznego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, zgodnie z ramowymi planami. 2. Z ankiet do nauczycieli, wywiadu z dyrektorem szkoły oraz analizy dokumentacji szkolnej można wyciągnąć wniosek, że dyrektor szkoły przestrzega zgodności realizowania obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania. 3. Na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli, wywiadu z dyrektorem szkoły oraz analizy dokumentacji szkolnej można stwierdzić, że w szkole prowadzi się Arkusze kontroli w zakresie organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych (z uwzględnieniem liczby godzin, podziału na grupy, liczebności uczniów w grupie, dostosowaniem liczby uczniów na zajęciach z informatyki do liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, stopnia zaawansowania znajomości języka obcego na zajęciach językowych).

17 WYNIKI WYMAGAJACE POPRAWY Brak.

18 WNIOSKI I REKOMENDACJE W szkole stwierdza się zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania.

19 SPOSOBY PREZENTACJI WYNIKÓW: Nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uczniom – na szkolnej stronie internetowej. Rodzicom – na szkolnej stronie internetowej. Skład Zespołu: mgr Magdalena Czyżyk mgr Marta Kosobudzka


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie ZGODNOŚĆ REALIZACJI WYBRANYCH OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z RAMOWYMI PLANAMI NAUCZANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google