Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centralny Elektroniczny Katalog Administracji dr Marcin Kraska Konferencja „e-Usługi. Fikcja czy rzeczywistość?” Poznań, 30 września 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centralny Elektroniczny Katalog Administracji dr Marcin Kraska Konferencja „e-Usługi. Fikcja czy rzeczywistość?” Poznań, 30 września 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Centralny Elektroniczny Katalog Administracji dr Marcin Kraska Konferencja „e-Usługi. Fikcja czy rzeczywistość?” Poznań, 30 września 2014 r.

2 e-Administracja w Polsce Firmy Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badan statystycznych z lat 2008-2012, GUS, Warszawa 2012 Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r., GUS, Warszawa październik 2013 r.

3 e-Administracja w Polsce Obywatele

4 e-Administracja w Polsce Zidentyfikowane problemy 1.brak aktualnych i szczegółowych informacji o urzędach w Polsce 2.brak możliwości zastosowania funkcjonalności umożliwiających automatyczne przenoszenie wnioskodawcy do właściwego miejscowo urzędu 3.brak wiedzy o liczbie i powszechności korzystania z procedur administracyjnych 4.brak wiedzy na poziomie centralnym o rzeczywistym przebiegu procedur w praktyce w urzędach wykonawczych 5.różnice w interpretacji zapisów prawa przez pracowników poszczególnych organów, 6.brak wiedzy odnośnie barier w elektronizacji procedur administracyjnych Źródło: DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 26 zawierający propozycje uproszczeń procedur administracyjnych poprzez budowę Centralnego Elektronicznego Katalogu Administracji, ILiM 2013 r., http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/ http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/

5 e-Administracja w Polsce Zidentyfikowane problemy 7.stosowanie różnych wymagań w różnych urzędach odnośnie tej samej procedury administracyjnej 8.niepotrzebne wielokrotne wykonywanie tych samych czynności i ponoszenie nieuzasadnionych kosztów w związku z przygotowaniem interpretacji prawa, opisów procedury, jak i ich elektronizacji 9.problemy z jasnym określeniem odpowiedzialności w zakresie nadzoru nad procedurami administracyjnymi 10.brak aktualnej listy dokumentów występujących w ramach procedur administracyjnych 11.wydłużony czas realizacji procedur z uwagi na brak standardowych wzorów dokumentów 12.różnice w definicji wzorca dokumentu stosowanego w urzędach Źródło: DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 26 zawierający propozycje uproszczeń procedur administracyjnych poprzez budowę Centralnego Elektronicznego Katalogu Administracji, ILiM 2013 r., http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/ http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/

6 Generalnie problemy te są spowodowane niskim stopniem stosowania przez administrację standardów oraz brakiem kluczowych informacji i wskaźników pozwalających na szczegółową analizę sposobu działania administracji. e-Administracja w Polsce Zidentyfikowane problemy Źródło: DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 26 zawierający propozycje uproszczeń procedur administracyjnych poprzez budowę Centralnego Elektronicznego Katalogu Administracji, ILiM 2013 r., http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/ http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/

7 CEKA - Centralny Elektroniczny Katalog Administracji niezbędny element nowoczesnej i efektywnej e-administracji Idea stworzenia CEKA pozwoliłaby na uporządkowanie administracji oraz dostarczyłaby bardzo cennych informacji na temat sposobu jej działania w Polsce. CEKA

8 Jednolity w skali kraju system identyfikacji procedur, dokumentów, rejestrów i instytucji publicznych Jeden organ właściwy odpowiedzialny za realizację procedury Jednolite w skali kraju wzory dokumentów, do realizacji spraw Jednolity w skali kraju zakres terytorialny urzędów Standard identyfikatorów paragrafów wszystkich ustaw i rozporządzeń CEKA NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA Źródło: DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 26 zawierający propozycje uproszczeń procedur administracyjnych poprzez budowę Centralnego Elektronicznego Katalogu Administracji, ILiM 2013 r., http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/ http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/

9 Katalog Procedur Administracyjnych i Sądowych Katalog Wzorów Dokumentów Katalog Podmiotów Publicznych Katalog Rejestrów Publicznych System Statystyk Realizacji Procedur System Zbierania Opinii CEKA MODUŁY FUNKCJONALNE Źródło: DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 26 zawierający propozycje uproszczeń procedur administracyjnych poprzez budowę Centralnego Elektronicznego Katalogu Administracji, ILiM 2013 r., http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/ http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/

10 Zbierane dane powinny umożliwiać przeprowadzanie praktycznie dowolnego badania statystyk realizacji procedur, pod kątem ich rodzaju, sposobu, czasu i miejsca realizacji w tym m.in.: Czas realizacji tej samej procedury w różnych urzędach Rozkład terytorialny (województwa/powiaty/gminy) liczby wykonanych procedur w zadanym czasie Liczba wykonanych procedur w funkcji czasu Liczba realizowanych elektroniczne spraw w funkcji czasu Rozkład terytorialny (województwa/powiaty/gminy) liczby realizowanych elektronicznie spraw Stopień realizowanych elektronicznie spraw dla wybranej grupy procedur Rodzaj wykorzystywanych wzorów dokumentów do realizacji wybranej procedury CEKA - statystyki Źródło: DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 26 zawierający propozycje uproszczeń procedur administracyjnych poprzez budowę Centralnego Elektronicznego Katalogu Administracji, ILiM 2013 r., http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/ http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/

11 CEKA – przykładowe statystyki Źródło: DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 26 zawierający propozycje uproszczeń procedur administracyjnych poprzez budowę Centralnego Elektronicznego Katalogu Administracji, ILiM 2013 r., http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/ http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/

12 CEKA – przykładowe statystyki Źródło: DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 26 zawierający propozycje uproszczeń procedur administracyjnych poprzez budowę Centralnego Elektronicznego Katalogu Administracji, ILiM 2013 r., http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/ http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/

13 CEKA – przykładowe statystyki Źródło: DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 26 zawierający propozycje uproszczeń procedur administracyjnych poprzez budowę Centralnego Elektronicznego Katalogu Administracji, ILiM 2013 r., http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/ http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/

14 CEKA – przykładowe statystyki Źródło: DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 26 zawierający propozycje uproszczeń procedur administracyjnych poprzez budowę Centralnego Elektronicznego Katalogu Administracji, ILiM 2013 r., http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/ http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/

15 CEKA - korzyści Zmniejszenie kosztów działania państwa Ograniczenie różnic w interpretacji przepisów oraz ujednolicenie sposobu realizacji Procedur Poprawa jakości działania organów państwa Zwiększenie partycypacji społecznej obywateli Wsparcie w zarządzaniu administracją Wsparcie rozwoju e-administracji Wsparcie dalszej integracji krajów UE Źródło: DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 26 zawierający propozycje uproszczeń procedur administracyjnych poprzez budowę Centralnego Elektronicznego Katalogu Administracji, ILiM 2013 r., http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/ http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/

16 CEKA Więcej informacji na stronie: http://www.eu-go.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje- zakoczone/dpu-ceka/

17 Instytut Logistyki i Magazynowania Dziękuję za uwagę ! marcin.kraska@ilim.poznan.pl Tel. 0618504967


Pobierz ppt "Centralny Elektroniczny Katalog Administracji dr Marcin Kraska Konferencja „e-Usługi. Fikcja czy rzeczywistość?” Poznań, 30 września 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google