Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Impresjonizm – nurt w sztuce europejskiej, a później także amerykańskiej, który został zapoczątkowany przez grupę paryskich artystów studiujących w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Impresjonizm – nurt w sztuce europejskiej, a później także amerykańskiej, który został zapoczątkowany przez grupę paryskich artystów studiujących w."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Impresjonizm – nurt w sztuce europejskiej, a później także amerykańskiej, który został zapoczątkowany przez grupę paryskich artystów studiujących w Atelier Gleyère oraz w Académie Suisse w drugiej połowie XIX wieku. Impresjoniści malowali przede wszystkim po to, aby uchwycić na gorąco wrażenia, jakich doznali w kontakcie z naturą, w jednej przelotnej chwili. Najbardziej charakterystyczną cechą malarstwa i rzeźby impresjonistycznej było dążenie do oddania zmysłowych, ulotnych momentów – "złapania uciekających chwil". Nazwa kierunku została ironicznie nadana przez krytyka sztuki oraz dziennikarza Louisa Leroy i pochodzi od tytułu obrazu Claude'a Moneta,,Impresja” wschód słońca.

4 Oscar Claude Monet ( ur. 14 listopada 1840 w Pary ż u, zm. 5 grudnia 1926 w Giverny) – francuski malarz, jeden z twórców i czo ł owych przedstawicieli impresjonizmu. Monet by ł przede wszystkim pejza ż yst ą.Krajobrazy jako tematy obrazów malowali zreszt ą ch ę tnie wszyscy impresjoni ś ci, równie ż polscy. Ca łą swoj ą twórczo ść po ś wi ę ci ł Monet, podobnie jak inni impresjoni ś ci " chwytania s ł o ń ca na gor ą cym uczynku ", analizie wp ł ywu ś wiat ł a na kolor. Szczególnym tego wyrazem s ą serie obrazów przedstawiaj ą cych ten sam motyw w ro ż nych porach dnia. W ten sposób powsta ł y serie Stogi, Katedra w Rouen, Dworzec Saint-Lazare,Menu fary.

5 Dworzec Saint-Lazare (znany też jako Pociągi na dworcu Saint-Lazare) – obraz namalowany przez Claude'a Moneta w 1877 roku. Obecnie znajduje się w Fogg Muzeum w Cambridge. Obraz przedstawia pociągi na dworcu i wznoszące się nad nimi obłoki pary. Kontrast między lekkością pary a masą maszyn, w połączeniu z atmosferą tajemniczości związaną z podróżami i ciągłym ruchem panującym na dworcu był tym, co w największym stopniu fascynowało twórców w tamtym czasie.. Monet poświęcił mu bardzo dużo pracy, wykonując w 1877 roku cykl liczący aż 12 płócien, z czego 7 zostało zaprezentowanych na trzeciej wystawie impresjonistów w tym samym roku.

6 Malarstwo impresjonistyczne było jasne, świetliste dzięki wykorzystaniu doświadczeń nauki o kolorystycznym bogactwie wiązki białego światła słonecznego rozczepionej w pryzmacie na sześć lub nawet siedem czystych barw, znanych z łuku tęczy. Impresjoniści kładli te kolory na płótnie nierozległymi plamami, lecz drobnymi plamkami, które- przy oglądaniu obrazu z pewnej, wyznaczonej odległości - zlewały sie w oku widza w oczekiwany ton. Technika ta nosi nazwę dywizjonizmu. Czerń w palecie impresjonistów jest ograniczona. Malowali miejsca ocienione, oznaczając je kolorem jasno, lub szarobłękitnym -" pożyczonym " od nieba. Stąd tak wiele w tych obrazach błękitu. Dywizjonizm zapoczątkowany został przez twórców impresjonizmu, rozwinięta przez neoimpresjonistów w tzw. pointylizm. Powstanie metody dywizjonizmu wiąże się z artystycznymi poszukiwaniami Claude'a Moneta.

7 Alla prima - Szybki sposób malowania, bez wykonanego wcześniej na płótnie rysunku.Rysunek, który w malarstwie dawnym, a nawet współczesnym impresjonizmowi, budował kompozycje obrazu, w dziełach malarzy impresjonistycznych spotykamy bardzo rzadko. Wynikało to właśnie z metody utrwalania wrażeń barwnych i świetlnych bezpośrednio na płótnie. Dlatego granice namalowanych przedmiotów są często zatarte, a w skutek kładzenia farby niewielkimi plamkami cala powierzchnia obrazu zdaje sie wibrować.

8 Tak wiec widać, impresjoniści zdecydowali się na odrzucenie niemal wszystkich zasad komponowania obrazu, którymi posługiwali się malarze nowożytni :perspektywy, światłocienia, którym dawniej modelowano malowane przedmioty, nadając im efekt trzeciego wymiaru, oraz rysunku, określającego kształty przedstawionych przedmiotów. Przed sztuką wyzwoloną z innych zobowiązań poza stworzeniem obrazu ukazującego świat takim, jakim go widzi artysta i w sposób, jaki artysta wybierze, otwierało to na przyszłość nowe, szerokie możliwości.

9 Postimpresjonizm (czyli sztuka po impresjonizmie) – terminem tym określa się różne zjawiska w sztuce francuskiej na przełomie XIX i XX wieku, wywodzące się z impresjonizmu, ale w dużej mierze odrzucające go. Ramy czasowe określa się też bardziej precyzyjnie jako czas od ostatniej wystawy impresjonistów w 1886 roku do pierwszej wystawy fowistów w 1905. Malarzy, ktorzy zaczynali swoją twórczość jako impresjoniści, a później wykorzystywali niektóre środki artystyczne tego kierunku dla stworzenia malarstwa o nowych wartościach : Vincent van Gogh - ekspresyjnych, Paul Gaugin - symbolicznych, Paul Cezanne - strukturalnych. Postimpresjoniści kontynuowali kolorystyczne poszukiwania, a zarazem odrzucili wiele zasad pierwotnego impresjonizmu. Starali się uwolnić obraz od naśladownictwa natury, czyli koncepcji mimesis, kładli nacisk na autonomiczność dzieła malarskiego. Dla wielu artystów postimpresjonizm był punktem wyjściowym w dążeniu do własnego stylu.

10 Vincent Willem van Gogh (ur. 30 marca 1853, zm. 29 lipca 1890) – holenderski malarz postimpresjonistyczny, którego twórczość dzięki żywej kolorystyce i emocjonalnemu oddziaływaniu wywarła dalekosiężny wpływ na sztukę XX w. Zaczął malować obrazy kolorowe, pełne słonecznego blasku. Jego obrazy powstały z linii: najpierw delikatnej linii rysunku, wyodrębniającej postaci i przedmioty z tła, potem z barwnych, zawiłych kreseczek, wypełniających gęstymi szeregami powstałe pola obrazu. Mało doceniany za życia, van Gogh zyskał sławę po śmierci. Dziś jest powszechnie uważany za jednego z największych malarzy w historii, artystę którego twórczość stanowi istotne źródło sztuki współczesnej. Van Gogh swe najbardziej znane dzieła stworzył w ciągu 2 ostatnich lat. Jest autorem ponad 2000 dzieł, w tym: 870 obrazów, 150 akwarel i ponad 1000 rysunków i 133 szkiców listowych. Dziś jego liczne autoportrety, pejzaże, portrety i słoneczniki należą do najbardziej rozpoznawalnych i najdroższych dzieł sztuki na świecie.

11 Gwiaździsta noc (hol. De sterrennacht, ang. Starry Night) – obraz olejny Vincenta van Gogha namalowany w czerwcu 1889] podczas pobytu artysty w miejscowości Saint-Rémy. Obraz Gwiaździsta noc, jako jedno z nielicznych dzieł Van Gogha, nie został namalowany z natury, ale całkowicie z pamięci i dzięki wyobraźni autora. Jest jednym z najsłynniejszych dzieł van Gogha. Stał się przedmiotem utworów poetyckich, prozy oraz piosenki „Vincent (Starry, Starry Night)” Na dole obrazu widzimy zaspane miasteczko. Jest noc, dachy domów wydają się być błękitne. W oknach nie świeci się światło, dobrzy mieszkańcy już dawno śpią. Nad śpiącym miasteczkiem góruje wieża kościelna. Co niedziela mieszkańcy miasteczka chodzą do kościoła, a jeśli zgrzeszą, to w nocy śnią o gorących płomieniach piekielnych. A ci, którym udało się wytrwać w stanie łaski błogosławionej od ostatniej spowiedzi śnią o raju i czekających na nich z uśmiechem aniołach.Jeszcze wyżej niż wieża kościelna wznoszą się fantazyjnie powyginane korony drzew, topoli. Vincent van Gogh unieśmiertelnił pewną gwiaździstą noc sprzed lat. Do dzisiaj budzi ona niepokój i tęsknotę. Do dziś prowokuje widza, by zadał sobie pytanie, gdzie jest jego miejsce na obrazie: wśród śpiących domków, czy też może wśród pełnych niepokoju drzew. Od 1941 obraz jest częścią stałej kolekcji Muzeum of Modern Art w Nowym Jorku.

12 Ekspresjonizm - szczególna wyrazistość dzieła sztuki, uwuskiwana głownie przez zdynamizowanie kompozycji, deformacje kształtów przedstawionych postaci i przedmiotów oraz ostre, przesadne kontrasty koloru i światłocienia ; sposoby te artyści mogą dowolnie wybierać lub stosować łącznie. Ekspresja to wyrazistość, siła oddziaływania dzieła na odbiorcę, na emocjonalną sferę jego psychiki. „Dzieło ekspresyjne” i „ekspresjonistyczne” to dwa osobne pojęcia.Cechy charakterystyczne to deformacja i ostro zamalowywane kontury przedmiotów. Ekspresjonizm miał na celu wyrażenie uczuć artysty. Przeciwstawiał się naturalizmowi. Wyraźna mimika w teatrze, w kinie kontrast barw.

13 Paul Cézanne (ur. 19 stycznia 1839, zm. 22 października 1906) – francuski malarz postimpresjonistyczny, którego twórczość stanowi pomost pomiędzy impresjonizmem i kubizmem.We wczesnym okresie twórczości pozostawał pod wpływem malarstwa barokowego i romantycznego. Brał udział w wystawach impresjonistów. Później jednak zakwestionował dotychczasowe sposoby ukazywania przestrzeni. Zrezygnował z perspektywy linearnej na rzecz ujmowania perspektywy z różnych punktów widzenia, kierunek takiego myślenia o sztuce znalazł następnie wyraz w kubiźmie. W obrazach Cézanne'a kształt przedmiotów zbliżał się do form geometrycznych. Ulubiona tematyka Cézanne'a to pejzaże, portrety oraz martwe natury, którymi zainteresował się w latach 70. XIX wieku. Malował owoce, stoły i krzesła, przedstawiając je w specyficzny sposób - tak, jakby traciły równowagę.

14 Martwa natura z jabłkami i pomarańczami Dzieło Cézanne'a przedstawia bardzo efektowną kompozycję. W centrum płótna znajduje się biała tkanina, na której ułożone są owoce – tytułowe jabłka i pomarańcze. Część z nich leży w naczyniach, niektóre bezpośrednio na serwecie. W prawym górnym rogu znajduje się przyozdobiony motywami florystycznymi wazon z uchwytem. Tłem dzieła jest wielobarwny fotel (dominują zielenie oraz odcienie czerwieni i brązu). Po prawej stronie rozłożona jest kolejna tkanina – tym razem różnokolorowa, z wyrazistymi plamami żółci i zieleni. Obraz Paula Cézanne'a stanowi przede wszystkim studium kształtów oraz kolorów. Trzeba zwrócić uwagę na wielokształtne, często kanciaste załamania obu tkanin. Artysta z doskonałym skutkiem oddaje przestrzenność tych elementów kompozycyjnych..

15


Pobierz ppt "Impresjonizm – nurt w sztuce europejskiej, a później także amerykańskiej, który został zapoczątkowany przez grupę paryskich artystów studiujących w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google