Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Impresjonizm Opracowała Kinga Ciejak. Jak powstawał impresjonizm i jak go tworzono? Zanim impresjoniści złamali sztywne reguły obowiązujące w artystycznym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Impresjonizm Opracowała Kinga Ciejak. Jak powstawał impresjonizm i jak go tworzono? Zanim impresjoniści złamali sztywne reguły obowiązujące w artystycznym."— Zapis prezentacji:

1 Impresjonizm Opracowała Kinga Ciejak

2 Jak powstawał impresjonizm i jak go tworzono? Zanim impresjoniści złamali sztywne reguły obowiązujące w artystycznym świecie tylko sukces w salonie malarstwa w Paryżu mógł przynieść powszechne uznanie i karierę. W salonie nagradzane były wyłącznie akademickie, starannie wykończone obrazy przedstawiające sceny historyczne, mitologiczne lub religijne. Jury salonu konsekwentnie odrzucało dzieła impresjonistów, uważając je za niedbałe, niewykończone. W 1874 twórcy obrazów odrzuconych przez oficjalnych salon zorganizowali własną wystawą. Pokazano na niej m.in. słynny obraz Edwarda Maneta Śniadanie na trawie i impresja – Wschód słońca Claude Moneta. W XIX w. malarze robili niekiedy na wolnym powietrzu szkice do pejzaży które wykańczali w pracowni. Impresjoniści nie chcieli zacierać chwytanych na gorąco wrażeń, zaczynali: kończyli swoje obrazy w plenerze. Impresjoniści starali się uchwycić to co zmieniło się najszybciej – światło, padające cienie, odblaski na wodzie – nie mieli więc czasu na sporządzanie pracochłonnych szkiców. Malowali wprost na płótnie, stosując technikę płętyzmu (dywizjonizmu) i takie obrazy uznawali za gotowe. Odrzucili czystą biel i czystą czerń palety barwień, barwy nakładali wprost na płótno, nie mieszając kolorów na palecie. Malowali cykle obrazów przedstawiających ten sam motyw.

3 Przedstawiciele impresjonizmu: Edward Monet Claude Monet August Renior Edgar Degas

4 Claude Monet Kiedy miał pięć lat, jego rodzina przeprowadziła się z P P P P P aaaa rrrr yyyy żżżż aaaa do Hawru. Ojciec chciał, aby zajął się rodzinnym interesem, czyli ich sklepem, lecz Claude Monet wolał zostać malarzem. W Hawrze zetknął się w roku 1 1 1 1 1 8888 5555 8888 z E E E E E uuuu gggg èèèè nnnn eeee B B B B oooo uuuu dddd iiii nnnn eeee mmmm, który stał się jego pierwszym nauczycielem. Wkrótce udał się do P P P P P aaaa rrrr yyyy żżżż aaaa, by uczyć się w Académie Suisse, gdzie poznał P P P P P iiii ssss ssss aaaa rrrr rrrr aaaa.W 1 1 1 1 1 8888 6666 2222 po powrocie ze służby wojskowej studiował w Atelier G G G G G llll eeee yyyy rrrr eeee '''' aaaa, spotkał tam R R R R R eeee nnnn oooo iiii rrrr aaaa. Połączyła ich przyjaźń na całe życie i stworzony wspólnie kierunek w malarstwie - impresjonizm. Monet utrzymywał kontakty z licznymi malarzami: S S S S S iiii ssss llll eeee yyyy '''' eeee mmmm, B B B B B aaaa zzzz iiii llll llll eeee '''' mmmm czy J J J J J oooo nnnn gggg kkkk iiii nnnn dddd eeee mmmm. Razem malowali i wyjeżdżali na plenery (malowanie w p p p p p llll eeee nnnn eeee rrrr zzzz eeee, w naturalnym oświetleniu było nowatorsie i charakterystyczne dla impresjonistów). W tym czasie powstały jego płótna: Śniadanie na trawie ( 1111 8888 6666 5555) i Kobiety w ogrodzie ( 1111 8888 6666 6666 - 1 1 1 1 1 8888 6666 7777). W roku 1 1 1 1 1 8888 7777 9999 był w A A A A A nnnn gggg llll iiii iiii, gdzie zainteresował się malarstwem W W W W W iiii llll llll iiii aaaa mmmm aaaa T T T T uuuu rrrr nnnn eeee rrrr aaaa i J J J J J oooo hhhh nnnn aaaa CCCC oooo nnnn ssss tttt aaaa bbbb llll eeee '''' aaaa. Właśnie w L L L L L oooo nnnn dddd yyyy nnnn iiii eeee Monet miał swoją pierwszą indywidualną wystawę ( 1111 8888 8888 3333). W roku 1111 8888 7777 1111 przebywał w H H H H H oooo llll aaaa nnnn dddd iiii iiii. Powrócił do P P P P P aaaa rrrr yyyy żżżż aaaa i urządził sobie pływające atelier na S S S S S eeee kkkk wwww aaaa nnnn iiii eeee, by malować pejzaże rzeki (w A A A A A rrrr gggg eeee nnnn tttt eeee uuuu iiii llll). W 11 8888 7777 2222 powstał o o o o o bbbb rrrr aaaa zzzz Impresja, wschód słońca ( ffff rrrr....Impression, soleil levant), który został publicznie zaprezentowany w 1 1 1 1 1 8888 7777 4444 na wystawie w Atelier Nadara i nadał nazwę późniejszemu kierunkowi malarstwa.Od roku 1 1 1 1 1 8888 8888 3333 zamieszkał w G G G G G iiii vvvv eeee rrrr nnnn yyyy. Dalej rozwijał swoje poszukiwania kolorystyczne, tworząc serie obrazów przedstawiających ten sam motyw o różnych porach dnia i roku, w odmiennym oświetleniu: Japoński mostek, Stogi ( 1111 8888 9999 1111), Topole ( 1111 8888 9999 2222), Katedra w Rouen ( 1111 8888 9999 2222- 1111 8888 9999 5555), widoki L L L L L oooo nnnn dddd yyyy nnnn uuuu (Parlament), W W W W W eeee nnnn eeee cccc jjjj iiii oraz Nenufary ( 1111 9999 0000 4444).W ciągu swojego długiego życia Monet osiągnął uznanie krytyków i publiczności oraz stabilizację finansową, a nawet doszedł do sporego majątku.W późniejszym okresie jego twórczość ewoluowała i coraz mniejsze znaczenie miała forma. Malarstwo Moneta zbliżało się do a a a a a bbbb ssss tttt rrrr aaaa kkkk cccc jjjj iiii złożonej z barwnych plam. Najważniejsze dla niego stało się ś ś ś ś ś wwww iiii aaaa tttt łłłł oooo i wydobywany przez nie k k k k k oooo llll oooo rrrr. Jego dzieła stanowiły podłoże dla stworzenia pointylizmu przez S S S S S eeee uuuu rrrr aaaa tttt aaaa.

5 Eduard Manet Edouard Manet przyszedł na świat w Paryżu, 23 stycznia 1832 roku. Jego rodzinny dom znajdował się na przeciwko Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych. Ojcem przyszłego artysty był Auguste Manet, wysoki urzędnik ministerstwa sprawiedliwości. Matka, Eugenia Desiree Fournier, córka dyplomaty, także pochodziła z zamożnej rodziny, a jej ojcem chrzestnym był król SzwecjiManet poświęcił całe życie sztuce. Niezłomna wiara w swe artystyczne powołanie broniła go przed W 1848 roku, po zakończeniu nauki, młody Manet napotyka na stanowczy sprzeciw ojca wobec swych planów zostania malarzem. Wybiera zatem zawód marynarza. Nie udaje mu się jednak dostać do wyższej szkoły morskiej i w grudniu 1848 roku zaciąga się jako sternik na szkoleniowy statek "Hawr i Gwadelupa". Podczas rejsu po Rio de Janeiro bardzo dużo rysuje biorąc za modeli członków załogi.atakami i wrogością jakie wzbudziły jego dzieła. W 1863 roku Manet poślubia poznaną w 1849 roku pianistkę Suzanne Leenhoff, która w 1852 roku urodziła syna Maneta, Leona-Edouarda (chociaż on nigdy nie uznał dziecka oficjalnie). Manet często maluje w plenerze z Monetem w Argenteuill, często spotyka się z innymi impresjonistami, jednak nigdy nie decyduje się na wystawianie swych prac na organizowanych przez nich wystawach. Woli konfrontacje z krytykami na oficjalnych Salonach, gdzie jego obrazy raz odnoszą sukcesy, innym razem są ostro krytykowane. We wrzeniu 1879 Manet zaczyna cierpieć na ataki reumatyzmu. Okazuje się, że jest chory na ataksję i postępujący paraliż. Choroba rozwija się szybko i ogranicza możliwości twórcze artysty. Powstaje wtedy dużo akwareli i olejnych martwych natur. Walcząc z chorobą maluje jeszcze jedno duże olejne płótno: B B B B B aaaa rrrr wwww F F F F oooo llll iiii eeee ssss ---- BBBB eeee rrrr gggg eeee rrrr eeee, które zostaje entuzjastycznie przyjęte na Salonie w 1882 roku. W ostatnich latach Manet cieszy się wreszcie uznaniem należnym jego talentowi. Artysta umiera 30 kwietnia 1883 roku, w rok po tym jak napisał w liście do wrogiego sobie krytyka: "Nie kryję, że z przyjemnością przeczytałbym (jeszcze za życia) Pański wielce mi pochlebny artykuł, który z pewnością napisze pan po mojej śmierci".


Pobierz ppt "Impresjonizm Opracowała Kinga Ciejak. Jak powstawał impresjonizm i jak go tworzono? Zanim impresjoniści złamali sztywne reguły obowiązujące w artystycznym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google