Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technik Technologii drewna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technik Technologii drewna"— Zapis prezentacji:

1 Technik Technologii drewna
Z elementami aranżacji wnętrz

2 Opis zawodu Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowe przygotowanie, przebieg, kierowanie i nadzorowanie procesu technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego. Technik steruje procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i atmosferycznych, suszeniem tarcicy. Organizuje i kontroluje prace związane z hydrotermiczną i plastyczną obróbką drewna i tworzyw drzewnych. Przeprowadza klasyfikację jakościową i wymiarową surowca drzewnego oraz właściwy jego dobór do założonych celów produkcyjnych. Wykonuje też rysunki techniczne i schematy technologiczne, tworzy plany zapotrzebowania w surowce i materiały drzewne.

3 Przedmioty zawodowe w technikum o zawodzie technologa drewna:
Technologia drewna Materiałoznawstwo Elektrotechnika Maszyny i urządzenia Rysunek techniczny

4 Aranżacja wnętrz W naszym technikum profil technika technologii drewna poszerzony jest o elementy aranżacji wnętrz W ramach tej aranżacji uczymy się projektować wnętrza w programie PRO100 oraz poznajemy informacje które pomagają nam kolorystycznie urządzić wnętrze. Aby poszerzyć zakres projektowania uczymy się także zmian kształtów elementów jest to wspaniała umiejętność w której ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia!

5 Nasze przykładowe prace

6

7

8

9

10 Kilka ciekawostek: Wbrew częstej opinii, przemysł drzewny to nie małe, zakurzone warsztaty. Zdecydowaną większość stanowią potężne, nowoczesne linie produkcyjne o zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych, zdolne do produkcji wyrobów na olbrzymią skalę.    W ostatnich dwudziestu latach w rozwoju technologii zaczynamy doganiać a nawet prześcigać kraje zachodniej europy. W tej grupie dominują potężne firmy i korporacje o olbrzymim kapitale, specjalizujące się w przetwórstwie materiałów celulozowych czyli produkcji papieru oraz zakłady produkcji tworzyw drzewnych. Są to nowoczesne przedsiębiorstwa wykorzystujące najnowsze  technologie, przetwarzające drewno gorszej jakości na wyroby wykorzystywane w przemyśle meblowym, budownictwie, stolarce otworowej itp. Linie technologiczne osiągają potężne wydajności przekraczające miliony metrów kwadratowych wyrobów rocznie. Koszty takich inwestycji przekraczają poziom wielu milionów euro. Do sterowania tymi urządzeniami, kierowania zasobami ludzkimi, planowania przepływów materiałowych niezbędni są wyspecjalizowani pracownicy, m. in. absolwenci Wydziału Technologii Drewna.

11 Kolejną bardzo nowoczesną i potężną gałęzią przemysłu jest meblarstwo
Kolejną bardzo nowoczesną i potężną gałęzią przemysłu jest meblarstwo. Polski przemysł meblarski od lat przoduje w Europie i na świecie w jakości swoich wyrobów. Wiele firm niemieckich, francuskich, holenderskich czy duńskich przeniosły do Polski swoje linie produkcyjne mebli wszelakiej maści i stylu. Zakłady szybko przejęły najnowocześniejsze technologie i maszyny sterowane numerycznie poprzez systemy komputerowe, ultra wydajne linie i urządzenia do optymalizacji rozkrojów, operacji frezowania, wiercenia i in., pozwalających na uzyskanie niepowtarzalnych elementów, wyrobów,  mebli wykonanych z niesamowitą precyzją i oszałamiającą prędkością a przy tym bazujących na projektach tworzonych w świecie wirtualnym przez doskonałych konstruktorów i  projektantów - m.in. absolwentów Technologii Drewna.

12 Również przemysł tartaczny, powiązany z przerobem drewna okrągłego działa coraz prężniej, i to zarówno w stosunku do surowca pozyskanego w naszych lasach jak i sortymentów z regionów egzotycznych. Obecny przemysł tartaczny to zautomatyzowane linie przetarcia setek  a nawet tysięcy sztuk drewna okrągłego w trakcie trwania jednej zmiany roboczej. W halach za wielkimi oknami siedzą inżynierowie, którzy nadzorują pracę urządzeń, wprowadzają wymagane dane i dokonują korekt gdy maszyna staje się bezsilna.

13 Najnowsze technologie w drzewnictwie to również wprowadzenie nanotechnologii. Najnowsze linie lakiernicze są wstanie nakładać warstwy o grubości równej wymiarom pojedynczych cząsteczek, co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie wydajności i efekt wizualny powłoki. Nanotechnologia  zwiększają wytrzymałość spoin klejowych,  wybarwień i wykończeń lakierowych. Nanocząsteczki wchodzą również do świata narzędzi, gdzie poprawiają ich dokładność, spowalniając procesy tępienia i zabezpieczając przed zniszczeniem. Nowoczesne obrabiarki  to roboty o zadziwiających umiejętnościach. Wykorzystując duży arsenał narzędzi potrafią wykonywać mnóstwo zróżnicowanych operacji przy zadziwiającej precyzji. Nowoczesne centra sterowane numerycznie potrafią wykonywać operację nawet w 6 płaszczyznach swobody, niczym ludzka ręka. Oprócz typowych narzędzi frezujących, wiercących czy piłujących w obróbce drewna stosuje się lasery do grawerowania czy cięcie przy pomocy wody. Zadziwiające są również urządzeniach skanujące drewno. Przykładowo w zakładach tartacznych Barlinek używane są tzw. „Oczy" - wysoko wyspecjalizowane skanery pozwalające na szybką ocenę wielu małych elementów pod względem rysunku, kolorystyki i występowania wad - całość przy zadziwiającej prędkości, wykraczającej po za ludzkie możliwości.

14 Cele kształcenia: wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
organizowanie i wykonywanie prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich; programowanie oraz obsługa obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna; sporządzanie dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej; organizowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna.

15 Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodu
wady wzroku nieskorygowane szkłami; brak widzenia obuocznego; zaburzenia widzenia barw; choroby zapalne uszu, niedosłuch; zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy; alergie skóry; cukrzyca; zaburzenia zmysłu dotyku i węchu; słaba budowa ciała, niska wydolność fizyczna;

16 Technik technologii drewna przygotowany będzie do pracy w:
działach techniczno produkcyjnych i nieprodukcyjnych, w laboratoriach zakładowych oraz branżowych na stanowiskach: kierownik zakładu, działu produkcyjnego, magazynu, mistrz działu produkcyjnego, technik kontroli jakości, technik laborant, technolog, technik konstruktor, projektant, operator obrabiarek, urządzeń, linii obróbczych i produkcyjnych, rzeczoznawca, konsultant w placówkach obrotu drewnem, płytami i wyrobami, oraz specjalista do spraw BHP.

17 Przykładowe miejsca pracy:
zakłady przemysłu meblarskiego, zakłady renowacji mebli, tartacznego, stolarki budowlanej, tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drewnianej, ośrodki projektowania i marketingu wyrobów z drewna’ działy techniczno-produkcyjne, laboratoria zakładowe i branżowe, instytucje badawcze, laboratoria chemiczne, biura projektowe przemysłu drzewnego, na stanowiskach: kierownik zakładu, działu produkcyjnego, magazynu, mistrz działu produkcyjnego, technik kontroli jakości, technik laborant, technolog, technik konstruktor, projektant, operator obrabiarek, urządzeń linii obróbczych i produkcyjnych, rzeczoznawca – konsultant w placówkach obrotu drewnem, płytami i wyrobami, specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

18 Ciekawe instytucje kształcące
Technologia drewna-Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wykaz zajmowanych przez absolwentów stanowisk pracy: kierownik produkcji (np. firma Swedspan); kierownik technologii (np. firma Swedspan); technolog (np. firma Kronospan); mistrz produkcji; operator obrabiarek sterowanych numerycznie; zakłady produkcji mebli (około 65 tys. zarejestrowanych podmiotów); projektant w pracowniach konserwatorskich; doradca techniczny lub handlowy; pracownik działu kontroli jakości; konserwator drewna zabytkowego np. w muzeach; specjalista z zakresu środków i metod ochrony drewna np. w skansenach.

19 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Technologii Drewna
W trakcie studiów: Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe, takie jak: matematyka, fizyka, chemia, informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, nauka o materiałach oraz przedmioty kierunkowe: automatyka, elektrotechnika, elektronika, mechanika techniczna, maszynoznawstwo i zapis konstrukcji, metrologia i systemy pomiarowe, ergonomia i ochrona pracy, ochrona środowiska, podstawy techniki cieplnej, nauka o drewnie, obróbka drewna i tworzyw drzewnych, konstrukcje i wyroby z drewna, meblarstwo, tartacznictwo, obrabiarki i urządzenia produkcyjne, ekonomika drzewnictwa, ochrona i konserwacja drewna, obróbka skrawaniem i narzędzia, suszenie i hydrotermiczna obróbka drewna, chemiczny przerób drewna, technologia tworzyw drewnopochodnych, programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie. Po studiach: Studia na kierunku Technologia Drewna przygotowują do pracy w: - przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego oraz w innych wykorzystujących drewno i wyroby jego przetwórstwa, a także zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych, - jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, - jednostkach organizujących produkcję i automatyzację procesów technologicznych obróbki i przetwórstwa drewna oraz tworzyw drzewnych, -jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, - jednostkach badawczych i konsultingowych związanych z obróbką i przetwórstwem drewna i tworzyw drzewnych oraz technologią mebli i wyrobów z drewna, - jednostkach gospodarczych i administracyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej w zakresie obróbki i przetwórstwa drewna i tworzyw drewnopochodnych oraz technologii mebli i wyrobów z drewna.

20 Zespół Szkół Plastycznych Tarnów
Po kierunku technik technologii drewna nie tylko możemy wybrać się na studia ale jest też alternatywa- studium w zespole szkół plastycznych w Tarnowie. Policealne Zawodowe Studium Plastyczne jest jedyną szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej w Polsce kształcącą w zakresie Renowacji mebli i wyrobów snycerskich. Jest również szkołą dającą uprawnienia do konserwacji mebli zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, gdyż żadna uczelnia artystyczna nie kształci konserwatorów w tej specjalności. W latach Zespół Szkół Plastycznych w wyniku przeprowadzonego remontu i rozbudowy oraz doposażenia w nowoczesne narzędzia i urządzenia stał się jednostką edukacyjną oferującą komfortowe warunki nauczania. W wyniku remontu i rozbudowy Policealne Zawodowe Studium Plastyczne zyskało zmodernizowaną bazę lokalową oraz nowoczesne wyposażenie pracowni Renowacji mebli i wyrobów snycerskich. Profesjonalne zaplecze warsztatowe (unikalne nawet wśród ośrodków akademickich) umożliwia nauczanie renowacji mebli zarówno w obrębie technik tradycyjnych jak i innowacyjnych. Studium dysponuje nowoczesnymi urządzeniami specjalistycznymi umożliwiającymi zastosowanie: techniki laserowej do oczyszczania obiektów i usuwania nawarstwień, neutralnej fumigacji (likwidacja szkodników drewna w gazach neutralnych), dekontaminacji w atmosferze ozonu (interwencyjne odkażanie, eliminowanie grzybów i pleśni), metody tzw. bezpiecznych paczek oczekujących (bezpieczne przechowywanie zabytków)

21 Rynek pracy Wpisując w internecie pojęcie „praca technik technologii drewna” nie brakuje ofert pracy, chociaż niestety jest coraz mniejsze zainteresowanie młodych ludzi tym zawodem a szkoda ponieważ stolarze, technicy technologii drewna są poszukiwani! Zatrudnienie można otrzymać nawet tylko po zawodówce lub samym technikum np. w zakładach przemysłu drzewnego, beblarskiego, stolarki budowlanej czy tartaku. Osiągnięte umiejętności to: sporządzanie dokumentacji, programowanie, nadzór i obsługa urządzeń i maszyn do obróbki drewna, ocena jakościowa drewna w stanie surowym oraz wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie w Polsce  uzależnione jest od regionu kraju: obszar północny - ok. 3125,00 zł brutto, województwa południowe - ok. 3600,00 zł brutto.

22 Prezentacje przygotowała: Angelika Góral zawód Technik technologii drewna klasa 4 TOM


Pobierz ppt "Technik Technologii drewna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google