Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,System informacji edukacyjno – zawodowej a dynamika zmian rynku pracy” Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie – mgr Anna Rzeźnicka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,System informacji edukacyjno – zawodowej a dynamika zmian rynku pracy” Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie – mgr Anna Rzeźnicka."— Zapis prezentacji:

1 ,,System informacji edukacyjno – zawodowej a dynamika zmian rynku pracy” Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie – mgr Anna Rzeźnicka

2 Czynniki wpływające na kształtowanie się sytuacji i dynamikę na lokalnym rynku pracy dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii konsumpcyjny styl życia i rosnące zapotrzebowanie na usługi mobilność przestrzenna pracowników zmiany w strukturze demograficznej (zwłaszcza starzenie się społeczeństwa) globalizacja integracja europejska Wszystko to sprzyja powstawaniu nowych profesji ale i zanikaniu wielu starych zawodów

3 Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych (MZDiN) - podstawa prawna Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 674 z późn. zm.) Art.9 ust. 1 pkt. 9 Ustawy (…) do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia (…)

4 Cele Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo - kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy, określenie odpowiednich kierunków szkolenia osób bezrobotnych zapewniając większą efektywność organizowanych szkoleń, źródło informacji dla poradnictwa zawodowego - wskazanie zawodów deficytowych oraz nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy,

5 ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia, bieżąca korekta poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego (dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół), usprawnienie pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych ofertach pracy na rok przyszły oraz przewidywanej liczbie osób kończących naukę według zawodów. Cele Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych cd.

6 Główni odbiorcy Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (WUP) Starostwo Powiatowe w Kutnie Lokalne organy samorządowe Powiatowa Rada Rynku Pracy Dyrekcje szkół ponadgimnazjalnych Placówki naukowo - badawcze Instytucje szkoleniowe i edukacyjne Kuratorium Oświaty w Łodzi Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne Centra Kształcenia Ustawicznego (CKU) Zakłady Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) Uczniowie Raporty zamieszczane są na stronie internetowej WUP w Łodzi oraz PUP w Kutnie

7 Zawody na lokalnym rynku pracy Zawód nadwyżkowy Zawód zrównoważony Zawód deficytowy

8 Zawód na który występuje na lokalnym rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.

9 Ranking Zawodów Deficytowych w powiecie kutnowskim cieśla spawacz brukarz operator obrabiarek CNC operator maszyn i urządzeń operator wózków jezdniowych

10 Zawód zrównoważony Zawód na który występuje na lokalnym rynku pracy względna równowaga między zapotrzebowaniem a liczbą osób poszukujących pracy w tym zawodzie.

11 Ranking Zawodów Zarównoważonych w powiecie kutnowskim logistyk pozostali kucharze

12 Zawód nadwyżkowy Zawód na który występuje na lokalnym rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba poszukujących pracy w tym zawodzie.

13 Ranking Zawodów Nadwyżkowych w powiecie kutnowskim sprzedawca ekonomista technik elektryk mechanik maszyn technik administracji operator sprzętu ciężkiego

14 Kluczowe kompetencje pracowników i oczekiwania pracodawców z terenu powiatu kutnowskiego Kompetencje poziom wykształcenia kwalifikacje kursy/szkolenia umiejętności

15 Pracodawcy poszukują osób z wykształceniem: zasadniczym zawodowym średnim zawodowym wyższym (najczęściej technicznym) dodatkowo z biegłą znajomością języka obcego

16 Najczęściej poszukiwanymi kandydatami do podjęcia pracy są osoby z doświadczeniem zawodowym oraz dodatkowo ukończonymi kursami zawodowymi. Brak jest zainteresowania zatrudnianiem osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (bez zawodu).

17 Oczekiwane kompetencje na lokalnym rynku pracy Pracodawcy z terenu powiatu kutnowskiego najczęściej poszukują osób z uprawnieniami: Operatora wózków widłowych Operatora obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Uprawnienia do spawania metodami MIG-MAG oraz TIG Prawo jazdy kat. C oraz C+E wraz z przewozem osób i rzeczy Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych Uprawnienia elektroenergetyczne SEP do 1 kV oraz znajomością rysunku technicznego

18 Dodatkowe oczekiwania pracodawców Większość pracodawców z terenu powiatu kutnowskiego oczekuje od potencjalnych pracowników: prawa jazdy kat. B (mobilność przestrzenna) znajomości obsługi komputera (Pakiet MS Office) – wykorzystanie komputera w codziennej pracy znajomości języka angielskiego posiadania książeczki SANEPID

19 Osoby poszukiwane na lokalnym rynku pracy wg. branż Sektor budownictwo Robotnik ogólnobudowlany brukarz

20 Osoby poszukiwane na lokalnym rynku pracy wg. branż Sektor usługi kasjer- sprzedawca kierowca kat. C+E mechanik samochodowy

21 Osoby poszukiwane na lokalnym rynku pracy wg. branż Sektor produkcja Elektryk Spawacz MIG-MAG, TIG Operator maszyn CNC

22 Osoby poszukiwane na lokalnym rynku pracy Sektor handel handlowiec kasjer - sprzedawca przedstawiciel handlowy

23 Zawody generujące największe bezrobocie na lokalnym rynku pracy Kod zawoduZawody generujące największe bezrobocie na lokalnym rynku pracy Bezrobotni ogółem 000000 Bez zawodu 3995 522301 Sprzedawca 377 331403 Technik ekonomista* 236 311504 Technik mechanik*/technik pojazdów samochodow 178 100 512001 Kucharz* 137 322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 103 Źródło: Opracowanie własne - Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie na podstawie Raportu z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych.

24 Zapotrzebowanie na specjalistów w 2020 roku wg. badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Specjaliści ds. administracji i zarządzania Specjaliści ds. sprzedaży, marketingu i public relations Specjaliści ds. finansowych Specjaliści technologii informatycznych i telekomunikacyjnych Dietetycy i żywieniowy, terapeuci Lekarze weterynarii Kierowcy autobusów i ciężarówek Pracownicy usług ochrony Pracowników sprzedaży

25 Spadek zapotrzebowania na specjalistów w 2020 roku wg. badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Pracownicy branży budowlanej, a w szczególności robotników zajmujących się stanem surowym i pokrewnym Sprzątaczki biurowe, hotelowe Pracownicy przygotowujący posiłki Pracownicy budowlani zajmujący się pracami wykończeniowymi i pokrewni Pracownicy rolni Robotnicy leśni i rybacy Konduktorzy i przwoźnicy

26 Dziękuję za uwagę Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno Nr tel. (24) 355-70-50 E-mail: loku@praca.gov.pl loku@praca.gov.pl


Pobierz ppt ",,System informacji edukacyjno – zawodowej a dynamika zmian rynku pracy” Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie – mgr Anna Rzeźnicka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google