Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej Podsumowanie pracy Elżbieta Achinger Posłanka na Sejm RP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej Podsumowanie pracy Elżbieta Achinger Posłanka na Sejm RP."— Zapis prezentacji:

1 Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej Podsumowanie pracy Elżbieta Achinger Posłanka na Sejm RP

2 Komisja Polityki Senioralnej  Powołana do życia przez Sejm RP 9 maja 2014 roku. Przewodniczącym komisji został poseł Michał Szczerba, natomiast w skład komisji weszła posłanka Elżbieta Achinger.  Do zadań komisji należą wszelkie sprawy związane z kształtowaniem polityki państwa w kierunku osób starszych dotyczące m.in. zdrowia i samodzielności, aktywności zawodowej osób 50+, aktywności edukacyjnej; społecznej i kulturalnej, wolontariatu, tzw. srebrnej gospodarki oraz relacji międzypokoleniowych.

3 „Pakiet dla Seniorów”  Powołanie Komisji Polityki Senioralnej było odpowiedzią na przyjęcie przez rząd tzw. „pakietu dla seniorów”. Składają się na niego: założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020, Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020 oraz Program "Solidarność pokoleń - działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+" - 2014-2020.  Komisja inicjuje powstawanie nowych programów długoletnich przeznaczonych dla seniorów oraz monitoruje realizację funkcjonujących obecnie, wchodzących w skład „pakietu dla seniorów”.

4 Tematyka spotkań Komisji. Nad czym pracowali posłowie?  Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014- 2020.  Sytuacja osób starszych w Polsce – ogólna charakterystyka i wyniki badań PolSenior.  Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: "Solidarność pokoleń. Działania na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób 50+„  Prace w sprawie inicjatywy uchwałodawczej celem ustanowienia roku 2015 rokiem prof. Haliny Szwarc.  Rządowy Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

5 Tematyka spotkań Komisji. Nad czym pracowali posłowie?  Programy Ministerstwa Pracy dotyczące wsparcia aktywizacji seniorów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  Stan obecny, rola i perspektyw rozwoju telemedycyny w profilaktyce i opiece senioralnej.  Informacja na temat zdrowotnych i społecznych skutków chorób otępiennych oraz choroby Alzheimera.  " Srebrna Gospodarka " - wspieranie rozwoju efektywnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb i oczekiwań osób starszych.

6 Tematyka spotkań Komisji. Nad czym pracowali posłowie?  Zdrowotne i społeczne skutki chorób cywilizacyjnych wieku podeszłego.  Sytuacji demograficzna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem stanu obecnego i prognoz dotyczących osób starszych.  Aktywność edukacyjna osób starszych - rozwój oferty edukacyjnej i wspieranie systemowych rozwiązań dla organizacji różnych form uczenia się osób starszych, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  Priorytety i programy dotyczące osób starszych w perspektywie budżetowej 2014-2020.

7 Dziękuję za uwagę. Elżbieta Achinger Posłanka na Sejm RP


Pobierz ppt "Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej Podsumowanie pracy Elżbieta Achinger Posłanka na Sejm RP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google