Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata"— Zapis prezentacji:

1 Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015
Warszawa, 26 listopada 2013r.

2 Priorytety w latach Wzmacnianie efektywności zadań realizowanych przez lokalne grupy działania (LGD), w tym aktywizacji społeczności wiejskiej oraz opracowywania i realizacji lokalnych strategii rozwoju. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości, w tym rolniczej na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki i turystyki wiejskiej. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez wzmocnienie i rozwój powiązań partnerów i promocję współpracy partnerów społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu narzędzi internetowych. Promocja wspólnych form działania na rzecz innowacyjności w sektorze rolno – spożywczym i na obszarach wiejskich.

3 Indykatywny budżet siedmiu działań Planu działania KSOW na lata 2014-2015

4 Przykłady zadań zaplanowanych do realizacji
Konkurs na najlepszy projekt infrastrukturalny na obszarach wiejskich sfinansowany ze środków UE „Przyjazna wieś” 2014. Szlakiem dobrego smaku. Druk przewodnika kulinarno-turystycznego (SR KSOW woj. pomorskiego). Imprezy promocyjne, wystawy, targi m.in.: Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL . Realizacja projektów animacyjnych na obszarach wiejskich w ramach wojewódzkiego programu odnowy wsi (SR KSOW woj. warmińsko-mazurskiego). Forum LGD: wsparcie aktywności, podnoszenie kompetencji i sieciowanie współpracy lokalnych grup działania (SR KSOW woj. podlaskiego). Upowszechnianie informacji o dobrych praktykach dotyczących działania LGD (SR KSOW woj. wielkopolskiego). Prowadzenie działań i publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych na temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (SR KSOW woj. łódzkiego). Organizacja warsztatów, spotkań dla partnerów sieci celem ich aktywizacji we wdrażaniu polityki rozwoju obszarów wiejskich (SR KSOW woj. śląskiego). Udział w targach, kiermaszach z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (SR KSOW woj. opolskiego). Udział w przedsięwzięciach o charakterze sieciującym (SR KSOW woj. zachodniopomorskiego). Współpraca nauki z praktyką otwarte konferencje związane z wymianą wiedzy oraz oceną polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (SR KSOW woj. lubelskiego).

5 Indykatywny budżet Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2015

6 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google