Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maciej Dzierżanowski Stanisław Szultka IBnGR. IS – kryteria oceny A. Wyzwania, trendy, potencjalny rynek Dlaczego ten obszar? B. Potencjał gospodarczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maciej Dzierżanowski Stanisław Szultka IBnGR. IS – kryteria oceny A. Wyzwania, trendy, potencjalny rynek Dlaczego ten obszar? B. Potencjał gospodarczy."— Zapis prezentacji:

1 Maciej Dzierżanowski Stanisław Szultka IBnGR

2 IS – kryteria oceny A. Wyzwania, trendy, potencjalny rynek Dlaczego ten obszar? B. Potencjał gospodarczy i technologiczny Jakie mamy zasoby i potencjał na dziś? Jaka jest prognoza na przyszłość? Jakiego efektu netto oczekujemy? C. Benchmarking Co nas wyróżnia? Co jest naszą przewagą? D. Strategia i plan działań Jaki jest nasz cel i jak go chcemy osiągnąć? E. Potencjał partnerstwa i dotychczasowe działania wspierające rozwój specjalizacji. Czy mamy zdolność do realizacji strategii?

3 Strategia i plan działań Cele Kierunki działań Projekty horyzontalne Agenda badawcza 3 przykładowe projekty B+R

4 Projekty kluczowe/horyzontalne Kluczowe przedsięwzięcia dla strategii IS, Adresowane do wszystkich/dużej części podmiotów z obszaru danej specjalizacji, Zakres przedmiotowy – nieograniczony, ale nie na wszystkie działania dostępne będzie wsparcie publiczne

5 Projekty badawcze Pokazujące zdolność operacyjną do realizacji Przykładowe, a nie najważniejsze Spójne ze strategią B+R Niekoniecznie z szerokim partnerstwem Poufność informacji zastrzeżonych Ocenie podlegać będą 3 projekty

6 List intencyjny Nowy list intencyjny na potrzeby II etapu Uwzględniający cele, kierunki działania oraz… …przedsięwzięcia horyzontalne i projekty B+R (3) Z treści listu musi jasno wynikać, że podpisujący go znają i popierają zarówno cel, zakres jak i kluczowe przedsięwzięcia IS

7 Łączyć, ale z głową Masa krytyczna specjalizacji, a nie jeden czy dwa projekty Wspólny kierunek rozwoju Synergia ze współdziałania, a nie „maszerowanie obok”

8 Łączenie wertykalne vs. horyzontalne ICT Morze Platformy bezzałogowe Przemysły offshore Systemy wbudowane

9 Porozumienie na rzecz IS Samorząd – podmioty zgłaszające (co do zasady wszystkie) Okres obowiązywania - 3 lata… …z możliwością przedłużenia (ewaluacja, weryfikacja, strategia na kolejne 3 lata) Zdefiniowany zakres przedmiotowego Wskazane kluczowe przedsięwzięcia Zakres wsparcia/preferencje w zakresie finansowania na poziomie regionalnym

10 Formalizacja partnerstwa ?

11 Szukamy tego co realne… Przedyskutowane i uzgodnione Wpisujące się w strategie poszczególnych podmiotów W co poszczególne podmioty chcą zainwestować własne środki (niezbędny wkład własny) Ma znaczenie (masę krytyczną) dla regionu Daje szanse na zwrot z inwestycji

12 Powodzenia…


Pobierz ppt "Maciej Dzierżanowski Stanisław Szultka IBnGR. IS – kryteria oceny A. Wyzwania, trendy, potencjalny rynek Dlaczego ten obszar? B. Potencjał gospodarczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google