Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOGO STAŁY MONITORING WOLNYCH MIEJSC W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH Marek Zawora i Aleksandra Przybyła Warszawa, 5 listopad 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOGO STAŁY MONITORING WOLNYCH MIEJSC W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH Marek Zawora i Aleksandra Przybyła Warszawa, 5 listopad 2014."— Zapis prezentacji:

1 LOGO STAŁY MONITORING WOLNYCH MIEJSC W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH Marek Zawora i Aleksandra Przybyła ipz@slask.eu Warszawa, 5 listopad 2014 r. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Polityki Społecznej Aplikacja webowa informująca oraz pozwalająca kontrolować bieżącą ilość wolnych miejsc w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych (POW) w województwie śląskim

2 LOGO Art. 186 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na Wojewodę obowiązek prowadzenia rejestrów: wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. W aplikacji CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) został wprowadzony raport jednorazowy miesięczny, jego rozwinięciem stał się całodobowy Stały Monitoring Wolnych Miejsc – aplikacja Monitor POW – w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, polegający na każdorazowym raportowaniu o zwalniającym się miejscu: pow.slask.eu. Celem prowadzenia opisanych działań jest udostępnienie Internecie informacji dotyczących wolnych miejsc w funkcjonujących województwie śląskim placówkach opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, podmiotom zajmującym się umieszczaniem i kierowaniem dzieci do ww. placówek np. powiatowe centra pomocy rodzinie, policja. Problem-rozwiązanie Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Polityki Społecznej

3 LOGO Rozwiązanie - aplikacja sips.slask.eu Funkcjonuje jako samodzielna aplikacja webowa pow.slask.eu Monitoring jest aplikacją platformy informacyjno-komunikacyjnej Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Polityki Społecznej

4 LOGO Aplikacja - budowa Najważniejszym elementem aplikacji jest raport wolnych miejsc Raport zbiorczy służy pozyskaniu ogólnej wiedzy na temat placówek zajmujących się opieką nad dzieckiem. Wniosek o użytkownika otwiera formularz Aktualizacja danych odbywa się na łączu szyfrowanym zapewniającym bezpieczeństwo i jakość danych login i hasło uprawnia do aktualizacji Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Polityki Społecznej

5 wolnych miejsc Raporty wykaz placówek POW

6 Wniosek o użytkownika Monitoring POW

7 Aktualizacja danych: wolnych miejsc https://pow.slask.eu/login.html Połączenie szyfrowane Logowanie bezpieczne Prosta aktualizacja

8 LOGO Aplikacja-Korzyści całodobowy i bieżący dostęp do aktualnych informacji dotyczących wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, urealnienie informacji na temat liczby dzieci w placówce, zachowanie zgodności z informacją o ilości miejsc w rejestrze wojewody, eliminacja zjawiska przepełnienia w placówkach, możliwość synchronizacji działań służb interwencyjnych np. straży granicznej, policji, usprawnienie komunikacji z organami administracji zespolonej, strażą graniczną, skrócony czas interwencji, zmniejszenie negatywnych efektów stresu pourazowego, osoby zajmujące się kierowaniem dzieci do placówek korzystają z danych w monitoringu w celu odnalezienia wolnego miejsca i placówki adekwatnej do potrzeb umieszczanego dziecka. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Polityki Społecznej

9 LOGO Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Polityki Społecznej Aplikacja-Zagrożenia Dane dotyczące informacji o wolnych miejsca w placówkach opiekuńczo wychowawczych nie są terminowo aktualizowane. Zagrożeniem jest również brak weryfikacji danych zawartych w ww. aplikacji tj. istnieje konieczność telefonicznego potwierdzania informacji zawartych w aplikacji, Statystycznie, brak dostępu do sieci Internet w zasobach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi 6 godzin rocznie.

10 LOGO Dziękuję za uwagę. Marek Zawora i Aleksandra Przybyła ipz@slask.eu Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Polityki Społecznej


Pobierz ppt "LOGO STAŁY MONITORING WOLNYCH MIEJSC W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH Marek Zawora i Aleksandra Przybyła Warszawa, 5 listopad 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google