Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ekonometryczne modele nieliniowe Wykład 7 Modele łagodnego przejścia, sieci neuronowe w ekonometrii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ekonometryczne modele nieliniowe Wykład 7 Modele łagodnego przejścia, sieci neuronowe w ekonometrii."— Zapis prezentacji:

1 1 Ekonometryczne modele nieliniowe Wykład 7 Modele łagodnego przejścia, sieci neuronowe w ekonometrii

2 2 Literatura Timo Teräsvirta, Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models, Journal of the American Statistical Association, Vol. 89, No. 425 (Mar., 1994), pp. 208-218 Dick van Dijk, Timo Teräsvirta and Philip Hans Franses, Smooth transition autoregressive models - A survey of recent developments, Econometric Reviews, 2002, vol. 21, issue 1, pp. 1-47.

3 3 Literatura Marcelo C. Medeiros & Timo Terasvirta, 2001, Statistical methods for modelling neural networks, Textos para discussão 445, Department of Economics PUC-Rio (Brazil). Timo Teräsvirta, Dick van Dijk, Marcelo C. Medeiros, Linear models, smooth transition autoregressions, and neural networks for forecasting macroeconomic time series: A re-examination, International Journal of Forecasting, Volume 21, Issue 4, 2005, pp. 755-774.

4 4 Literatura Książka: P.H. Frances, D. van Dijk, Non-linear time series models in empirical finance, Cambridge University Press, Cambridge, UK.

5 5 Przejście z modelu progowego… Model z dwoma reżimami …inaczej zapisany

6 6 Model STR Smooth Transition (Auto-)Regression

7 7 Funkcja przejścia G – funkcja logistyczna gdy, to model liniowy gdy, to model progowy

8 8 Funkcja przejścia G – funkcja eksponencjalna gdy, to model liniowy

9 9 Funkcja przejścia

10 10 Estymacja Teräsvirta (1994) „conditional least squares”:

11 11 Estymacja Estymator zgodny i asymptotycznie normalny Problemy techniczne metody gradientowej: –ESTR: silnie skorelowane z parametrami (bez stałej) 1.standardyzuj wykładnik w G przez podzielenie go przez wariancję y 2.ustal startową wartość, np. 3.jeśli algorytm gradientowy nie zbiega, to „grid search” -

12 12 Estymacja Estymator zgodny i asymptotycznie normalny Problemy techniczne metody gradientowej: –LSTR: do oszacowania i gdy, to model TR (duży błąd oszacowania ) 1.Skaluj parametry startowe (zmniejsz i zwiększ c [??] ), podziel wykładnik w G przez odchylenie stand. y 2.Jeśli algorytm gradientowy nie zbiega, to „grid search”- c

13 13 Estymacja Możliwa estymacja MNK pod warunkiem, że znane

14 14 Specyfikacja wybór modelu liniowego (np. AR(p)) testowanie liniowości modelu ( przeciw STR ) dla różnych zmiennych przejścia (transition variables) + wybór optymalnej zmiennej przejścia wybór między LSTR i ESTR

15 15 Testowanie modelu STR Hipotezy Problem z parametrami nieidentyfikowalnymi przy H 0  niestandardowe rozkłady statystyk testowych Hipotezy Problem z parametrami nieidentyfikowalnymi przy H 0  niestandardowe rozkłady statystyk testowych

16 16 Testowanie modelu STR Luukkonen, Saikkonen, Teräsvirta (1988): –Rozwinięcie modelu STR w szereg Taylora wokół –Zastosowanie testu LM

17 17 Testowanie LSTR Szereg Taylora 1. rzędu: Przy H 0 …dlatego test LM

18 18 Testowanie LSTR c.d. Testowanie ( ) równoważne z Standardowy test LM (szczegóły później) –Nazywany tutaj: „ LM-type test ” Problem: kiedy, trzeba usunąć z „testowego” modelu regresji (współliniowość) –test nie nadaje się do testowania zmian stałej

19 19 Testowanie LSTR c.d. Rozwiązanie: szereg Taylora 3. rzędu bez lub uproszczona wersja: Test LM

20 20 Testowanie ESTR Rozwinięcie ESTR w szereg Taylora 1. rzędu: lub uwzględniając 2 punkty przegięcia w ESTR – rozwinięcie 2. rzędu:

21 21 Testowanie ESTR c.d. Test typu LM

22 22 Obliczanie statystyk LM Oszacuj model przy założeniu H 0 Oszacuj „testową” regresję: y  x, xz Statystyka: lub w małych próbach:

23 23 Autokorelacja składnika losowego Niech Oszacuj model STR i oblicz reszty Obliczgdzie Oszacuj model liniowy i oblicz R-kwadrat: Rozszerzenie testu Godfreya (1979): H 0 : brak autokorelacji

24 24 Test pozostałej nieliniowości Model rozszerzony: H 0 : lub Zamień G 2 na rozwinięcie w szereg Taylora 3. rzędu: Po przekształceniu, H 0 :

25 25 Test pozostałej nieliniowości Niech Oszacuj model STR i oblicz reszty Obliczgdzie Oszacuj model liniowy i oblicz R-kwadrat: Statystyka LM

26 26 Wybór funkcji przejścia Sekwencja testów (statystyki LM): Reguła decyzyjna: –Jeśli empiryczny poziom istotności (p-value) najmniejszy dla H 02, to wybierz model ESTR –Jeśli empiryczny poziom istotności najmniejszy dla H 01 lub H 03, to wybierz model LSTR

27 27 Sieci neuronowe Źródło: http://kik.pcz.czest.pl/nn/arch.php?art=3

28 28 Sieci neuronowe Model z jedną warstwą ukrytą Funkcja logistyczna F lub inna sigmoidalna

29 29 Sieci neuronowe Dokładne dopasowanie modelu do danych –możliwe dowolnie dokładne przybliżenie funkcji ciągłej –nie proces generujący dane, ale model przybliżający prawdziwy proces Prognozowanie Ekonomiczna interpretacja zależności? Nie.

30 30 Identyfikowalność parametrów 3 problemy z identyfikowalnością – h! permutacji neuronów (funkcji przejścia) ma taką samą wartość funkcji wiarygodności –dodatkowo: –duża liczba funkcji przejścia Rozwiązanie: –restrykcje: –odpowiednia specyfikacja modelu

31 31 Budowa modelu Wybór zmiennych Wybór liczby funkcji przejścia –wymaga estymacji modelu

32 32 Budowa modelu Wybór zmiennych –przybliżenie sieci neuronowej przez wielomian k -tego rzędu –szacowanie modeli i optymalizacja kryterium informacyjnego: AIC, SBIC

33 33 Estymacja modelu Metoda Największej Wiarygodności –równoważna: Nieliniowa MNK Przydatna reparametryzacja

34 34 Estymacja modelu Wektor parametrów Standaryzowanie zmiennych wejściowych: Var(x)=1 Możliwość „koncentracji” funkcji wiarygodności – tzn. szacowanie parametrów w grupach

35 35 Estymacja c.d. Przyjmij za znane: Zbuduj macierz Z dla regresji:

36 36 Estymacja c.d. Szacuj parametry MNK: Parametry szacuj minimalizując sumę kwadratów reszt –algorytmy optymalizacji: BFGS, Levenberg- Marquardt

37 37 Wybór liczby funkcji przejścia Metoda „od małego do dużego” –dodawanie neuronów (hidden units) Testowanie czy h+1 neuron zbędny

38 38 Testowanie funkcji przejścia Rozwinięcie modelu w szereg Taylora 3. rzędu: Oszacuj model z h neuronami i oblicz reszty Wyznacz wektor „score” –Jeśli i nie są ortogonalne, to oszacuj regresję tych zmiennych i wyznacz reszty

39 39 Testowanie c.d. Oblicz Oszacuj regresję na i Oblicz reszty oraz

40 40 Testowanie c.d. Statystyka: z m stopniami swobody W małych próbach: ma w przybliżeniu rozkład F(m,T-n-m)

41 41 Ewaluacja modelu Testy aukorelacji, niestabilności parametrów Analiza prognoz


Pobierz ppt "1 Ekonometryczne modele nieliniowe Wykład 7 Modele łagodnego przejścia, sieci neuronowe w ekonometrii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google