Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Dolina Karpia realizacja programu Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Dolina Karpia realizacja programu Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader."— Zapis prezentacji:

1

2 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Dolina Karpia realizacja programu Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader

3 Dolina Karpia Ludzie, ryby i ptaki

4 … ludzie...

5 … ryby...

6 www.dolinakarpia.org i ptaki...

7 wybrane walory Doliny Karpia Szlaki turystyczne, Ścieżki edukacyjne

8

9

10 Zabytki

11 Wycieczki ornitologiczne

12 STAWY DOLINY KARPIA Gospodarka stawowa w Dolinie Karpia istnieje od XIII w. Stawy występują na obszarach wszystkich 7 gmin

13

14

15 Karp zatorski

16 Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia Grudzień 2008 Aplikowanie o środki.

17 Misja Doliny Karpia

18 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 4 Leader stanowiąc Lokalną Grupę Działania. Przedstawiciele Zarządu podpisali Umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 27 lipca 2009 roku.

19

20 LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia otrzymało w drodze konkursu: 8 114 544,00 zł na lata 2009-2015, w tym 6 360 048,00 zł na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Doliny Karpia, na działania: 1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 3. Odnowa i rozwój wsi 4. Małe projekty

21 Dodatkowe fundusze na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru "Dolina Karpia" Stowarzyszenie Dolina Karpia na pierwszym miejscu w Małopolsce oraz czwartym miejscu w Polsce! na 154 złożone wnioski w konkursie na dodatkowe zadania dla LGD 21 lutego 2013 podpisanie aneksu do Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR dotyczący realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań zwiększającego dotację o około 2 700 000 w ramach rozszerzonej LSR – Łączy nas rzeka.

22 4 marca 2013 roku w Iwkowej odbyło się uroczyste przekazanie umów na realizację dodatkowych zadań w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 6 Lokalnym Grupom Działania z terenu Małopolski.

23 Struktury i działalność Stowarzyszenia Dolina Karpia Stowarzyszenie działa od 2006 roku, od 2008 roku na obszarze 7 gmin. Organami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków - na dzień uchwalenia Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Doliny Karpia Stowarzyszenie liczyło 84 członków reprezentujących 3 partnerskie sektory. Obecnie uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenie jest 161, w tym 9 przedstawicieli samorządów terytorialnych – 7 gmin oraz 2 starostwa – wadowickie i oświęcimskie.

24 Struktury i działalność Stowarzyszenia Dolina Karpia cd. Organami Stowarzyszenia są: Zarząd – obecnie pracuje 7. Zarząd Stowarzyszenia. 12-7-5 osób. W przeciągu 8 lat Prezesami Zarządów byli: Franciszek Sałaciak oraz Jan Kajdas W obecnej kadencji Zarząd realizuje dwa główne projekty: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 4, Leader Program Operacyjny Ryby oś priorytetowa 4 oraz kilka pomniejszych.

25 Struktury i działalność Stowarzyszenia Dolina Karpia cd. Organami Stowarzyszenia są: Rada – organ decyzyjny, do którego wyłącznej kompetencji należy wybieranie do realizacji wniosków oraz wybór projektów współpracy. Rada funkcjonuje od grudnia 2008 roku, obecnie w ramach drugiej kadencji. W przeciągu 6 lat Przewodniczącymi Rady byli: Zbigniew Biernat, Mariusz Figura oraz Katarzyna Solarska. Od nowej kadencji Rada uchwałą WZC została rozszerzona z 22 do 24 członków.

26 Posiedzenia Rady LGD


Pobierz ppt "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Dolina Karpia realizacja programu Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader."

Podobne prezentacje


Reklamy Google