Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapewnienie sukcesu w emisji instrumentów oraz płynności rynku Marcin Metrycki Paweł Grochowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapewnienie sukcesu w emisji instrumentów oraz płynności rynku Marcin Metrycki Paweł Grochowicz."— Zapis prezentacji:

1 Zapewnienie sukcesu w emisji instrumentów oraz płynności rynku Marcin Metrycki Paweł Grochowicz

2 Czym jest emisja? To zależy

3 Generalnie Emisja papierów wartościowych, wprowadzanie do obiegu na rynku kapitałowym nowych papierów wartościowych (głównie akcji i obligacji). Emitentami papierów wartościowych mogą być: skarb państwa, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, banki, fundusze powiernicze, samorządowe Jednak skupmy się na akcjach

4 Emisja założycielska Akcje założycielskie – są to akcje wyemitowane specjalnie dla założycieli spółki. Mają one stanowić formę wynagrodzenia za trud włożony w tworzenie spółki, bądź też usługi przy tej okazji wyświadczone (…) Źródło: www.moneymakers.pl

5 Emisja publiczna Emisja publiczna - występuje, kiedy dotychczasowi właściciele spółki decydują się na publiczną sprzedaż posiadanych przez siebie walorów. Może się to odbyć się to za pośrednictwem domu maklerskiego lub podczas specjalnej sesji giełdowej, chociaż najczęściej spotyka się pierwsze rozwiązanie. Źródło: www.ipo.pl

6 CASE NA EMISJE PUBLICZNĄ Spółka Agora Oferta publiczna przeprowadzona na początku 1999 roku. Na podstawie prospektu emisyjnego do publicznego obrotu zostały wprowadzone: - 4.281.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A - 39.108.900 akcji imiennych zwykłych serii B - 750.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C - 2.267.025 akcji imiennych zwykłych serii D - 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E - 1.350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F

7 Cena emisyjna akcji oferowanych w ramach Oferty pracowniczej wyniosła 1 zł. Cena emisyjna akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej i Oferty Zamkniętej wyniosła 36 zł za akcję. Każda akcja serii A uprawnia do 5 głosów na WZA Agora SA i Agora - Holding Sp. z o.o. zawarły porozumienie wstępne na podstawie, którego Agora - Holding Sp. z o.o. została zobowiązana do zbycia w terminach określonych przez Agorę SA co najmniej 90% akcji serii B Każda akcja serii C uprawniała do 5 głosów na WZA, ale procentowy udział tego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów nie mógł być wyższy od procentowego udziału takiego akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki w dniu odbywania WZA.

8 Alior Bank

9 Wartość oferty publicznej Alior Banku wyniosła niemal 2,1 mld zł, co czyni ją największą ofertą publiczną prywatnej spółki od początku istnienia warszawskiej giełdy !!

10 Jak taka emisja publiczna przebiega?

11 A jakie są realia? Prospekt emisyjny BGŻ z 2011 roku – 552 strony – 10 współautorów Prospekt emisyjny PKO BP z 2009 roku – 245 strony (zastosowali mniejszą czcionkę ) – 6 współautorów

12 Prospekty emisyjne w liczbach KNF Dane na dzień 10 października 2014 r. Złożone w KNF wnioski (wnioski wraz z zawiadomieniami), aneksy, dokumenty rejestracyjne i ofertowe - postępowania czynne 28 w tym: wnioski o zatwierdzenie prospektów spółek25 wnioski o stwierdzenie równoważności memorandów 2 wnioski o zatwierdzenie prospektów FIZ1 w tym: Spółki publiczne9 Nowe spółki18 w tym (tylko nowe spółki) Skarb Państwa0 zagraniczne 0 inne18

13 Księga popytu Budowa księgi popytu (ang. Book Building) – jest to sposób na zagwarantowanie emisji. Potencjalni inwestorzy spółki wprowadzanej na giełdę zapisują się na akcje zanim zostanie ostatecznie ustalona cena emisji. Zadeklarowane subskrypcje na akcje umieszcza się w księdze popytu. Dzięki budowie księgi popytu gwarant emisji może z wyprzedzeniem zmierzyć wielkość zainteresowania rynku danymi papierami. Bank, który organizuje budowę księgi popytu jest zarządcą księgi lub prowadzącym księgę.

14 CASE NA PRZYŚPIESZONĄ KSIĘGĘ POPYTU (ang. accelerated book-building, ABB) w 2007 r. grecki skarb państwa zainkasował 1,1 mld euro na sprzedaży 10,7 proc. udziałów w firmie telekomunikacyjnej OTE 2012 r. francuski koncern motoryzacyjny Renault sprzedał, korzystając z przyspieszonej budowy księgi popytu, akcje Volvo warte 1,5 mld euro

15 Subemitent Subemitent inwestycyjny jest to podmiot zobowiązujący się do kupna od emitenta na własny rachunek całości lub części oferowanych walorów, na które subskrybenci nie zapisali się w wyznaczonym terminie. Subemitent spełnia rolę gwaranta, iż określona ilość oferowanych przez emitenta walorów będzie wykupiona.

16 Prawo do akcji Zaletą praw do akcji (PDA) jest to, że mogą one być przedmiotem obrotu już w kilka dni po przydziale akcji, a jeszcze przed ich zarejestrowaniem w sądzie. PDA umożliwiają zatem wycofanie się z dokonanej inwestycji tym, którym przydzielono nowo emitowane akcje, a jednocześnie umożliwia ich nabycie tym, którzy nie dokonali tego w publicznej subskrypcji, zanim akcje zadebiutują na giełdzie.

17 Kwit depozytowy Poświadczenie akcji wystawione przez bank depozytariuszowi Umożliwia obrót walorami na rynku innym niż krajowy. Na rynkach europejskich GDRy, na rynku amerykańskim ADRy Kwity depozytowe siedmiu polskich przedsiębiorstw (Pekao, BPH, PKN Orlen, Asseco Poland, Telekomunikacji Polskiej, Mostostalu- Export i Stalexportu) Zazwyczaj mniej niż 5% kapitału akcyjnego, raczej bliżej 1-2%

18 Znikoma popularność polskich GDRów: w 2009 roku wynosiły odpowiednio: Orlenu w Londynie - 80 tys., KGHM mniej niż 190 tys., bank Pekao-310 tys. Żadnej transakcji nie zawarto na kwitach Agory. Jedynie papiery Telekomunikacji Polskiej cieszyły się względnie dużym powodzeniem (około 3,3 mln) Decyzję o rezygnacji z niego podjęły KGHM (papiery zostały wycofane z dniem 22 grudnia 2009) oraz Agora (z dniem 19 stycznia 2010 r.). Koszty obsługi GDRów nie są zbyt wygórowane- w przypadku polskich spółek jest to kwota rzędu kilku bądź kilkudziesięciu funtów.

19 CASE NA KWIT DEPOZYTOWY W listopadzie 1998 roku, Telekomunikacja Polska (obecnie Orange Polska) postanowiła zwiększyć kapitał na rynku międzynarodowym i skorzystała z zaproponowanego przez Bank of New York programu Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) Po dystrybucji kwitów depozytowych przez bank depozytowy zostały one dopuszczone do notowań na giełdzie papierów wartościowych w Londynie


Pobierz ppt "Zapewnienie sukcesu w emisji instrumentów oraz płynności rynku Marcin Metrycki Paweł Grochowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google