Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System rekompensat dla inwestorów giełdowych jako ogniwo sieci bezpieczeństwa rynku kapitałowego Bogna Janik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System rekompensat dla inwestorów giełdowych jako ogniwo sieci bezpieczeństwa rynku kapitałowego Bogna Janik."— Zapis prezentacji:

1 System rekompensat dla inwestorów giełdowych jako ogniwo sieci bezpieczeństwa rynku kapitałowego
Bogna Janik

2 Cel systemu rekompensat
Ochrona drobnych inwestorów nie posiadających profesjonalnej wiedzy o rynku kapitałowym przed utratą oszczędności przechowywanych na rachunkach inwestycyjnych.

3 Definicja rachunku inwestycyjnego
Rachunek inwestycyjny jest prowadzony w przedsiębiorstwach inwestycyjnych i służy do zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych. Składa się z: rachunku pieniężnego rachunku instrumentów finansowych

4 Typologia przedsiębiorstw inwestycyjnych
PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCYJNE [ICD] FIRMA INWESTYCYJNA [ISD] INSTYTUCJA KREDYTOWA [BD]

5 Przesłanka wprowadzenia systemu w krajach UE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 97/9/EC Investor Compensation Directive ICD Zasady przyjęte w dyrektywie ICD obligatoryjości i powszechności minimalnego pułapu rekompensat tj Euro zapewnienia szybkości wypłat terytorialności

6 Analiza porównawcza systemów rekompensat w krajach UE-15 wysokość rekompensat i rok powstania
1999 1986

7 Wysokość i zakres rekompensat w USA
Instrumenty pochodne nie podlegają rekompensacie Brak obligatarojności uczestnictwa w systemie dla instytucji zbiorowego inwestowania

8 Wysokość rekompensat w Polsce
22000 19000 15000 11000 7000 4000 2000 1000 Podmiotami systemu rekompensat są: domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską i banki powiernicze. Przedmiotem rekompensaty są maklerskie instrumenty finansowe.

9 Syndyk lub zarządca masy upadłości jest
DOMY MAKLERSKIE OGŁOSZENIE UPADŁOSCI Syndyk lub zarządca masy upadłości jest zobowiązany w terminie 30 dni przedstawić KDPW Terminarz wypłat Listę inwestorów wraz z wyszczególnieniem kwot środków, za które przysługuje rekompensata, według wzoru ustalonego przez Zarząd KDPW Kwotę płynnych środków domu maklerskiego, wchodzących w skład masy upadłości, według stanu na dzień jej ogłoszenia Wysokość wydatków związanych z prowadzeniem upadłości (w tym wynagrodzenia pracowników) KDPW w terminie 14 dni sprawdza listę inwestorów oraz wyliczenie kwot rekompensat oraz terminarz wypłat Syndyk lub zarządca masy upadłości jest zobowiązany usunąć braki wskazane przez Zarząd KDPW w terminie 7 dni Zarząd KDPW po przyjęciu listy inwestorów, nie później niż w ciągu 7 dni, podejmuje i podaje do publicznej wiadomości, w drodze ogłoszenia w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, uchwałę o przekazaniu syndykowi kwot na wypłatę rekompensat

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "System rekompensat dla inwestorów giełdowych jako ogniwo sieci bezpieczeństwa rynku kapitałowego Bogna Janik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google