Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System rekompensat dla inwestorów giełdowych jako ogniwo sieci bezpieczeństwa rynku kapitałowego Bogna Janik Bogna Janik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System rekompensat dla inwestorów giełdowych jako ogniwo sieci bezpieczeństwa rynku kapitałowego Bogna Janik Bogna Janik."— Zapis prezentacji:

1 System rekompensat dla inwestorów giełdowych jako ogniwo sieci bezpieczeństwa rynku kapitałowego Bogna Janik Bogna Janik

2 Cel systemu rekompensat Ochrona drobnych inwestorów nie posiadających profesjonalnej wiedzy o rynku kapitałowym przed utratą oszczędności przechowywanych na rachunkach inwestycyjnych.

3 Definicja rachunku inwestycyjnego Rachunek inwestycyjny jest prowadzony w przedsiębiorstwach inwestycyjnych i służy do zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych. Składa się z: rachunku pieniężnego rachunku pieniężnego rachunku instrumentów finansowych rachunku instrumentów finansowych

4 Typologia przedsiębiorstw inwestycyjnych FIRMA INWESTYCYJNA [ISD] PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCYJNE [ICD] INSTYTUCJA KREDYTOWA [BD]

5 Przesłanka wprowadzenia systemu w krajach UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 97/9/EC Investor Compensation Directive ICD Zasady przyjęte w dyrektywie ICD obligatoryjości i powszechności obligatoryjości i powszechności minimalnego pułapu rekompensat tj Euro minimalnego pułapu rekompensat tj Euro zapewnienia szybkości wypłat zapewnienia szybkości wypłat terytorialności terytorialności

6 Analiza porównawcza systemów rekompensat w krajach UE-15 wysokość rekompensat i rok powstania

7 Wysokość i zakres rekompensat w USA Instrumenty pochodne nie podlegają rekompensacie 2.Brak obligatarojności uczestnictwa w systemie dla instytucji zbiorowego inwestowania

8 Wysokość rekompensat w Polsce Podmiotami systemu rekompensat są: domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską i banki powiernicze. 2.Przedmiotem rekompensaty są maklerskie instrumenty finansowe.

9 DOMY MAKLERSKIE Listę inwestorów wraz z wyszczególnieniem kwot środków, za które przysługuje rekompensata, według wzoru ustalonego przez Zarząd KDPW Kwotę płynnych środków domu maklerskiego, wchodzących w skład masy upadłości, według stanu na dzień jej ogłoszenia Wysokość wydatków związanych z prowadzeniem upadłości (w tym wynagrodzenia pracowników) Terminarz wypłat Syndyk lub zarządca masy upadłości jest zobowiązany w terminie 30 dni przedstawić KDPW OGŁOSZENIE UPADŁOSCI KDPW w terminie 14 dni sprawdza listę inwestorów oraz wyliczenie kwot rekompensat oraz terminarz wypłat Syndyk lub zarządca masy upadłości jest zobowiązany usunąć braki wskazane przez Zarząd KDPW w terminie 7 dni Zarząd KDPW po przyjęciu listy inwestorów, nie później niż w ciągu 7 dni, podejmuje i podaje do publicznej wiadomości, w drodze ogłoszenia w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, uchwałę o przekazaniu syndykowi kwot na wypłatę rekompensat

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "System rekompensat dla inwestorów giełdowych jako ogniwo sieci bezpieczeństwa rynku kapitałowego Bogna Janik Bogna Janik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google