Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiązania SUERMB z Programem Interreg Region Morza Bałtyckiego (IBSR)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiązania SUERMB z Programem Interreg Region Morza Bałtyckiego (IBSR)"— Zapis prezentacji:

1 Powiązania SUERMB z Programem Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (IBSR)
Kontynuacja programu BSR z lat , na zmienionych zasadach. Na podstawie nieoficjalnych informacji z KE oczekuje się zatwierdzenia programu jeszcze w tym roku. Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

2 Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia
Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo, negocjacje trwają) Białoruś (negocjacje trwają) IZ – Niemcy (Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn), WS – Niemcy i Łotwa Decyzje – KM, z PL MIiR i rep. regionów MIR – koordynacja w PL Język programu – ang.

3 Budżet programu i poziomy dofinansowania dla partnerów
Dostępne środki: 264 mln euro (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR) + 5,5 mln euro środków norweskich ,8 mln euro (Europejski Instrument Sąsiedztwa – EIS) Wysokość dofinansowania: 75% (Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia) 85% (Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Białoruś), 50% (Norwegia)

4 Potencjał dla innowacji
Priorytet 1 Potencjał dla innowacji Cel szczegółowy 1.1 Infrastruktura badań i innowacji 1.2 Inteligentna specjalizacja 1.3 Innowacje nietechnologiczne Priorytet 2 Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi 2.1 Czyste wody 2.2 Energia odnawialna 2.3. Efektywność energetyczna 2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost Priorytet 3 Zrównoważony transport 3.1 Interoperacyjność transportu 3.2 Dostępność obszarów odległych i dotkniętych zmianami demograficznymi 3.3 Bezpieczeństwo morskie 3.4 Żegluga przyjazna dla środowiska 3.5 Mobilność miejska przyjazna dla środowiska Priorytet 4 Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej 4.1 Seed money 4.2 Koordynacja współpracy makroregionalnej Alokacja na priorytety: 1 i 2 – po 32% całkowitej alokacji EFRR; 3 – 25%; 4 – 5%.

5 Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej
Seed money Zwiększenie potencjału współpracy transnarodowej przy realizacji Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz współpracy z krajami partnerskimi w zakresie wspólnych priorytetów. Koordynacja współpracy makroregionalnej Zwiększenie zdolności instytucji publicznych i organizacji panbałtyckich w zakresie koordynacji transnarodowej przy wdrażaniu Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz umożliwienie realizacji priorytetów wspólnych z krajami partnerskimi. Na 4 priorytet przeznaczono 13,2 mln euro z EFRR SEED MONEY projekty przygotowawcze – wnioski mogą dotyczyć kwestii wymienionych w planie działania Strategii UE. Projekt będzie miał strategiczne znaczenie dla jednego z obszarów priorytetowych lub działań horyzontalnych w ramach SUE RMB. KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY MAKROREGIONALNEJ wsparcie techniczne dla Koordynatorów Obszarów Priorytetowych i Liderów Działań Horyzontalnych planu działań SUE RMB [MNiSW, Kultury, GIOŚ] 5

6 Informacja o pierwszym naborze projektów:
- priorytety 1-3 Nabory regularnych projektów w programie IBSR są dwuetapowe. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2. Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r. PACs/HALs w przypadkach wsparcia projektów flagowych SUERMB podpisują „letter of commitment”, który wnioskodawcy załączają do koncepcji projektu (ang. concept note) w pierwszym etapie naboru. W przypadku wsparcia projektu w 1. etapie oczekuje się od właściwych PACs/HALs udzielenia pomocy wnioskodawcom przy opracowywaniu pełnej aplikacji (etap 2.) priorytet 4 - nabór otwarty tylko dla celu 4.2 Nabór jednoetapowy na projekty roczne trwa od 2 grudnia 2014 r. do 19 lutego 2015 r. dostępne środki euro na PA/HA dofinansowanie dla wszystkich partnerów do 85% w formie refundacji

7 Informacja o pierwszym naborze dla celu 4.2
kwalifikowalne są tylko PACs i HALs, które są wymienione w Planie Działań SUERMB, zasada jedynego beneficjenta może znaleźć zastosowanie tylko w przypadku instytucji transnarodowych, PA/ HA mogą wnioskować tylko w jednym projekcie, obowiązuje zasada partnera wiodącego, sposób wnioskowania: 1. co-PACs/HALs mogą wspólnie wnioskować o środki dotyczące jednego PA/HA, 2. PACs/HALs (różne) mogą złożyć wspólny wniosek dotyczący działań z zakresu różnych PA/HA. formularz aplikacyjny wraz ze skanem podpisanej deklaracji przez LP wysyła się elektronicznie decyzja o zatwierdzeniu projektów ma zostać podjęta pod koniec kwietnia 2015 r. okres kontraktacji maj – czerwiec 2015 okres realizacji lipiec czerwiec 2016 Do 20 stycznia 2015 można przesłać aplikację w celu zaopiniowania projektu przez WS przed ostatecznym złożeniem. Po złożeniu wniosku możliwe są techniczne poprawki. Tylko wnioski spełniające wszystkie wymagania będą rekomendowane do wsparcia Kolejny nabór zostanie otwarty po zakończeniu rewizji Planu Działań SUE RMB

8 Wydatki w projektach celu 4.2
W ramach projektów celu 4.2 można zgłaszać koszty zadań PACs i HALs wynikających z Planu Działań SUERMB Dofinansowanie z programu IBSR można uzyskać dla kategorii kosztów: staff costs office and administrative expenditure travel and accommodation costs external expertise and service costs equipment expenditure W projektach nie można wnioskować o środki na zadania finansowane z innych źródeł. We wniosku należy wskazać ewentualne wsparcie z Parlamentu Europejskiego, z uwzględnieniem okresu wsparcia, działań oraz partnerów, których to wsparcie dotyczy. Nie mają prawa do kosztów przygotowawczych. Administracja płacona jest jako 15% raportowanego staffu.

9 Wydarzenia w programie
22 stycznia 2015 r., Warszawa, siedziba MIiR Spotkanie na temat zasad pierwszego naboru w programach transnarodowych Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa Rejestracja na spotkanie odbywa się przez stronę organizator: Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

10 Wsparcie PACs i HALs w języku angielskim Wspólny Sekretariat w Rostocku
Helinä Yli-Knuutila Ilze Ciganska Managing Authority/ Joint Secretariat Project Officers Phone +49/ /

11 www.ewt.gov.pl Informacje o programie INTERREG BSR po polsku
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej, MIiR Osoba do kontaktu: Monika Strojecka-Gevorgyan Tel


Pobierz ppt "Powiązania SUERMB z Programem Interreg Region Morza Bałtyckiego (IBSR)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google