Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiązania SUERMB z Programem Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (IBSR) Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiązania SUERMB z Programem Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (IBSR) Warszawa, 16 grudnia 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Powiązania SUERMB z Programem Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (IBSR) Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

2 Obszar programu 2 Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo, negocjacje trwają) Białoruś (negocjacje trwają)

3 Budżet programu i poziomy dofinansowania dla partnerów 3 Dostępne środki: 264 mln euro (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR) + 5,5 mln euro środków norweskich + 8,8 mln euro (Europejski Instrument Sąsiedztwa – EIS) Wysokość dofinansowania: 75% (Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia) 85% (Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Białoruś), 50% (Norwegia)

4 4 P RIORYTET 1 Potencjał dla innowacji C EL SZCZEGÓŁOWY 1.1 Infrastruktura badań i innowacji 1.2 Inteligentna specjalizacja 1.3 Innowacje nietechnologiczne P RIORYTET 2 Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi C EL SZCZEGÓŁOWY 2.1 Czyste wody 2.2 Energia odnawialna 2.3. Efektywność energetyczna 2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost P RIORYTET 3 Zrównoważony transport C EL SZCZEGÓŁOWY 3.1 Interoperacyjność transportu 3.2 Dostępność obszarów odległych i dotkniętych zmianami demograficznymi 3.3 Bezpieczeństwo morskie 3.4 Żegluga przyjazna dla środowiska 3.5 Mobilność miejska przyjazna dla środowiska P RIORYTET 4 Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej C EL SZCZEGÓŁOWY 4.1 Seed money 4.2 Koordynacja współpracy makroregionalnej

5 5 Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej Seed money Zwiększenie potencjału współpracy transnarodowej przy realizacji Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz współpracy z krajami partnerskimi w zakresie wspólnych priorytetów. Koordynacja współpracy makroregionalnej Zwiększenie zdolności instytucji publicznych i organizacji panbałtyckich w zakresie koordynacji transnarodowej przy wdrażaniu Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz umożliwienie realizacji priorytetów wspólnych z krajami partnerskimi.

6 6 Informacja o pierwszym naborze projektów: - priorytety 1-3 Nabory regularnych projektów w programie IBSR są dwuetapowe. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2. Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r. PACs/HALs w przypadkach wsparcia projektów flagowych SUERMB podpisują „letter of commitment”, który wnioskodawcy załączają do koncepcji projektu (ang. concept note) w pierwszym etapie naboru. W przypadku wsparcia projektu w 1. etapie oczekuje się od właściwych PACs/HALs udzielenia pomocy wnioskodawcom przy opracowywaniu pełnej aplikacji (etap 2.) -priorytet 4 - nabór otwarty tylko dla celu 4.2 Nabór jednoetapowy na projekty roczne trwa od 2 grudnia 2014 r. do 19 lutego 2015 r. -dostępne środki 100 000 euro na PA/HA -dofinansowanie dla wszystkich partnerów do 85% w formie refundacji

7 7 Informacja o pierwszym naborze dla celu 4.2 -kwalifikowalne są tylko PACs i HALs, które są wymienione w Planie Działań SUERMB, -zasada jedynego beneficjenta może znaleźć zastosowanie tylko w przypadku instytucji transnarodowych, -PA/ HA mogą wnioskować tylko w jednym projekcie, -obowiązuje zasada partnera wiodącego, -sposób wnioskowania: 1. co-PACs/HALs mogą wspólnie wnioskować o środki dotyczące jednego PA/HA, 2. PACs/HALs (różne) mogą złożyć wspólny wniosek dotyczący działań z zakresu różnych PA/HA. -formularz aplikacyjny wraz ze skanem podpisanej deklaracji przez LP wysyła się elektronicznie -decyzja o zatwierdzeniu projektów ma zostać podjęta pod koniec kwietnia 2015 r. -okres kontraktacji maj – czerwiec 2015 -okres realizacji lipiec 2015 - czerwiec 2016

8 8 Wydatki w projektach celu 4.2 W ramach projektów celu 4.2 można zgłaszać koszty zadań PACs i HALs wynikających z Planu Działań SUERMB Dofinansowanie z programu IBSR można uzyskać dla kategorii kosztów: staff costs office and administrative expenditure travel and accommodation costs external expertise and service costs equipment expenditure W projektach nie można wnioskować o środki na zadania finansowane z innych źródeł. We wniosku należy wskazać ewentualne wsparcie z Parlamentu Europejskiego, z uwzględnieniem okresu wsparcia, działań oraz partnerów, których to wsparcie dotyczy.

9 Wydarzenia w programie 9 22 stycznia 2015 r., Warszawa, siedziba MIiR Spotkanie na temat zasad pierwszego naboru w programach transnarodowych Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa Rejestracja na spotkanie odbywa się przez stronę http://europasrodkowa.gov.pl/ organizator: Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

10 Wsparcie PACs i HALs w języku angielskim Wspólny Sekretariat w Rostocku Helinä Yli-Knuutila Ilze Ciganska Managing Authority/ Joint Secretariat Project Officers Phone +49/381 45 484 5295/5210 e-mail: helina.yli-knuutila@eu.baltic.net; ilze.ciganska@eu.baltic.net www.interreg-baltic.eu

11 Informacje o programie INTERREG BSR po polsku Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej, MIiR Osoba do kontaktu: Monika Strojecka-Gevorgyan E-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mir.gov.pl Tel. 32 253 90 08 www.ewt.gov.pl


Pobierz ppt "Powiązania SUERMB z Programem Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (IBSR) Warszawa, 16 grudnia 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google