Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola NFOŚiGW we wdrażaniu Instrumentu Finansowego LIFE+ w Polsce Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola NFOŚiGW we wdrażaniu Instrumentu Finansowego LIFE+ w Polsce Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE."— Zapis prezentacji:

1 Rola NFOŚiGW we wdrażaniu Instrumentu Finansowego LIFE+ w Polsce Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE

2 Zadania NFOŚiGW wynikające z Porozumienia MŚ NFOŚiGW z dnia 5 września 2008 roku: Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE+ (rola pośrednika pomiędzy wnioskodawcą a KE) Krajowa Instytucja Wdrażająca (odpowiedzialność za wdrażanie Instrumentu Finansowego LIFE+ w Polsce)

3 Informowanie o terminach naboru, zasadach i miejscu składania wniosków o dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+; Prowadzenie strony internetowej www.nfosigw.gov.pl/life Aktualności Formularz Funkcje informacyjne

4 Organizowanie corocznych szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów LIFE+; Przygotowanie artykułów do czasopism branżowych; Publikowanie informacji prasowych; Prezentacja Instrumentu Finansowego LIFE+ na konferencjach i szkoleniach tematycznych; Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, podręczników; Organizacja warsztatów (12 maja, 9 i 28 – 30 czerwca 2011 r.). Funkcje informacyjne

5 Polskie tłumaczenie zeszytów LIFE+ Dostępne od marca 2011 r. zlecone przez NFOŚiGW tłumaczenia 4 zeszytów LIFE+ Focus: -LIFE w mieście – Innowacyjne rozwiązania dla środowiska miejskiego Europy. -Osiągnąć więcej zużywając mniej - Program LIFE, a zrównoważona produkcja w UE; -LIFE na rzecz przedsiębiorstw bardziej przyjaznych środowisku – Przykłady innowacyjnego podejścia do poprawy efektywności środowiskowej europejskich przedsiębiorstw; -Ochrona Europejskiej przyrody: Ucząc się z LIFE - Najlepsze praktyki w ochronie przyrody; Wersje pdf: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument- finansowy-life/do-pobrania/

6 Polskie tłumaczenie zeszytów LIFE+ Dostępne od marca 2011 r. zlecone przez NFOŚiGW tłumaczenia 4 zeszytów LIFE+ Focus: Wersje pdf: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument- finansowy-life/do-pobrania/

7 Polskie tłumaczenie zeszytów LIFE+ Dostępne od marca 2011 r. zlecone przez NFOŚiGW tłumaczenia 4 zeszytów LIFE+ Focus: Wersje pdf: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument- finansowy-life/do-pobrania/

8 Polskie tłumaczenie zeszytów LIFE+ Dostępne od marca 2011 r. zlecone przez NFOŚiGW tłumaczenia 4 zeszytów LIFE+ Focus: Wersje pdf: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument- finansowy-life/do-pobrania/

9 Polskie tłumaczenie zeszytów LIFE+ Dostępne od marca 2011 r. zlecone przez NFOŚiGW tłumaczenia 4 zeszytów LIFE+ Focus: Wersje pdf: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument- finansowy-life/do-pobrania/

10 Polskie tłumaczenie zeszytów LIFE+ Dostępne od marca 2011 r. zlecone przez NFOŚiGW tłumaczenia 4 zeszytów LIFE+ Focus: Wersje pdf: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument- finansowy-life/do-pobrania/

11 Bieżąca współpraca z potencjalnymi wnioskodawcami LIFE+, w tym konsultacje przy przygotowywaniu wniosków do LIFE+; Przyjmowanie i ocena kompletności wniosków do LIFE+ (weryfikacja formalna); Przekazywanie wszystkich otrzymanych wniosków LIFE+ do Komisji Europejskiej w terminie określonym w ogłoszeniu KE o corocznym naborze wniosków. Funkcje koordynacyjne

12 W przypadku ryzyka przekroczenia przewidzianej rocznej alokacji krajowej, przygotowywanie komentarzy do wniosków LIFE+ oraz przedkładanie ww. komentarzy do akceptacji Ministra Środowiska; Udział w organizowanych przez KE posiedzeniach Komitetu Sterującego, Grupach Roboczych i innych spotkaniach dotyczących LIFE+. Funkcje koordynacyjne

13 NFOŚiGW - Krajowa Instytucja Wdrażająca LIFE+ Funkcje finansowe: Uzupełnianie wkładu krajowego do maksymalnie 95 % kosztów kwalifikowalnych projektu [w przypadku państwowych jednostek budżetowych (pjb) do 100% kosztów kwalifikowalnych] przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o uzupełnienie wkładu krajowego według jawnych kryteriów oceny oraz wydawanie na ich podstawie decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków NFOŚiGW dla wybranych przedsięwzięć; poświadczanie udzielenia dofinansowania ze środków Krajowej Instytucji Wdrażającej na właściwym formularzu wniosku do LIFE+.

14 Program obejmujący wszystkie komponenty LIFE+; Wzory wniosków zbliżone do wzorów obowiązujących w LIFE+; Koszty kwalifikowane identyczne jak dla programu LIFE+ (Infrastruktura i wyposażenie finansowane po kosztach amortyzacji); Budżet programu na lata 2010-2014: blisko 230 mln zł Dofinansowanie NFOŚiGW (uzupełnienie do 95 % (100 % pjb) kk): do 45% (50% pjb) kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 50%), do 35% (40% pjb) kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 60%), do 20% (25% pjb) kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 75%); Program priorytetowy Program priorytetowy NFOŚiGW Współfinansowanie LIFE+

15 określone są w Postanowieniach wspólnych (Common Provisions) i innych dokumentach programowych obowiązujących w LIFE+ Koszty kwalifikowane

16 Kalendarium naboru wniosków LIFE+ 2011 DataDziałanie 26 lutego 2011 r. Komisja Europejska opublikuje zaproszenie do składania wniosków dotyczących instrumentu LIFE+ na 2011 rok 18 lipca 2011 r. Ostateczny termin nadsyłania wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (zarówno wniosków do LIFE+ jak i o współfinansowanie NFOŚiGW) 9 września 2011 r. Ostateczny termin przekazania wniosków przez NFOŚiGW do Komisji Europejskiej. wrzesień 2011 r. - maj 2012 r. Komisja Europejska przeprowadza kolejne etapy oceny otrzymanych wniosków. maj 2012 r. - czerwiec 2012 r. Podpisywanie umów o przyznanie dofinansowania pomiędzy Komisją Europejską a beneficjentami. 1 czerwca 2012 rokuNajwcześniejsza data rozpoczęcia realizacji projektu. 1 stycznia 2013 rokuPierwsze wypłaty ze środków NFOŚiGW dla pjb

17 LIFE+ Przyroda i Różnorodność biologiczna w Polsce Wyniki naboru LIFE+ 2008 r.

18 LIFE+ Przyroda i Różnorodność biologiczna w Polsce Wyniki naboru LIFE+ 2009 r.

19 Wykorzystanie polskiej alokacji LIFE+ 12 % 84 % 116 %

20 Nabory 2011 - 2013 – Polska ma do dyspozycji > 55 mln euro w ramach Instrumentu finansowego LIFE+ Można liczyć na wyższą kwotę, jeśli Polska będzie przygotowywała dobre projekty! Uwzględniając dofinasnowanie NFOŚiGW łączny budżet projektów LIFE+ może przekroczyć 100 mln euro. Dotychczas >80 % środków LIFE+ dla Polski była przeznaczona na ochronę przyrody! LIFE+ po 2013 r. – plany znacznego zwiększenia budżetu!!! O czym należy pamiętać !!!

21 21 Departament Ochrony Przyrody Wydział ds. Projektów UE NFOŚiGW Tel. (22) 45 90 396/543 fax. (22) 45 90 193 life@nfosigw.gov.pl www.nfosigw.gov.pl/life Jesienna aleja kolo Swignajna http://www.sadyba.free.ngo.pl/aleje.html Krajowy Punkt Kontaktowy Chrońmy aleje !!


Pobierz ppt "Rola NFOŚiGW we wdrażaniu Instrumentu Finansowego LIFE+ w Polsce Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google