Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program dla Europy Środkowej - koncepcje projektów strategicznych Spotkanie Zespołu Roboczego online 28 lipca 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program dla Europy Środkowej - koncepcje projektów strategicznych Spotkanie Zespołu Roboczego online 28 lipca 2010."— Zapis prezentacji:

1 Program dla Europy Środkowej - koncepcje projektów strategicznych Spotkanie Zespołu Roboczego online 28 lipca 2010

2 Główne założenia dla projektów strategicznych Kilka informacji po posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Central Europe w Berlinie, 21-22.06.2010 - 7 koncepcji projektów strategicznych, które swoją tematyką odpowiadają 4 obszarom tematycznym programu, -W każdym projekcie powinni brać udział partnerzy z wszystkich 8 państw objętych programem, -partnerzy finansowi pochodzą z co najmniej 6 krajów Europy Środkowej, -partnerzy z państw trzecich mogą brać udział w projekcie jako stowarzyszeni (niefinansujący), -partnerzy UE spoza programu mogą brać udział tylko jako stowarzyszeni, -Instytucje prywatne mogą brać udział w projektach, ale nie mogą być partnerami wiodącymi, -partnerstwo nie powinno być zbyt duże - do 20 członków, - na konkurs przeznaczono ok. 20 mln EUR.

3 Charakterystyka projektów strategicznych 1.Wzmacnianie innowacji poprzez nowe koncepcje klastrów wspierających pojawiające się potrzeby i tematy międzysektorowe. 2.Modernizacja portów śródlądowych. 3.Węzły kolejowe (railway hub cities) i sieć TEN-T. 4.Wprowadzenie regionalnych strategii energetycznych. 5.Efektywność energetyczna oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej. 6.Innowacyjne mieszkalnictwo i rozwiązania dla osób starszych i niesamodzielnych w miastach Europy Środkowej. 7.Poprawa zarządzania infrastrukturą i usługami w miastach i regionach dotkniętych problemami demograficznymi.

4 1. Wzmacnianie innowacji poprzez nowe koncepcje klastrów wspierających pojawiające się potrzeby i tematy międzysektorowe. Główny cel projektu: opracowanie i testowanie wspólnej strategii dla nowych koncepcji klastrów jako wsparcie na rzecz nowych branż i sektorów gospodarczych, zagadnień międzysektorowych i międzytechnologicznych. -Proponowani partnerzy dla tego typu projektu: - Władze publiczne i instytucje odpowiedzialne za politykę innowacji i klastrów na poziomie krajowym i regionalnym. - Grupy zainteresowania: krajowe i regionalne stowarzyszenia klastrów, konfederacje klastrów i sieci, krajowe i regionalne platformy klastrów - Uniwersytety i instytucje badawcze. -Okres realizacji projektu: 36 miesięcy -Budżet na realizację projektu: ok. 3 mln. EUR (w zależności od ilości praktycznych testów, niewielkich inwestycji) -Liczba partnerów: max. 16 partnerów projektu.

5 2. Modernizacja portów śródlądowych. Główny cel projektu: pomoc portom partnerskim w przekształceniu w pełni wyposażone węzły transportu trójmodalnego z odpowiednim zapleczem serwisowym, pozwalające na lepsze wykorzystanie dróg wodnych dla potrzeb transportu towarowego. -Proponowani partnerzy dla tego typu projektu: - Operatorzy portów śródlądowych - Władze portów morskich - Miasta portowe - Regionalne lub krajowe organy odpowiedzialne za żeglugę śródlądową, - Agencje Rozwoju Regionalnego. - Okres realizacji projektu: 36 miesięcy. - Budżet na realizację projektu: ok. 4,5 mln EUR (działania pilotażowe powinny stanowić około 20% całego budżetu). -Liczba partnerów: 8 - 22 partnerów projektu.

6 3. Węzły kolejowe (railway hub cities) i sieć TEN-T. Główny cel projektu: umocnienie transportu kolejowego poprzez poprawę funkcjonowania trakcji dużych miast stanowiących węzły komunikacyjne oraz ich regionów. -Proponowani partnerzy dla tego typu projektu: - Duże miasta (departamenty transportu publicznego) - Przedsiębiorstwa publicznego transportu kolejowego - Władze regionalne posiadające kompetencji w zakresie planowania transportu dot. węzłów komunikacyjnych dużych miast - Ministerstwo Transportu (departament transportu kolejowego). -Okres realizacji projektu: 36 miesięcy -Budżet na realizację projektu: ok. 4,5 mln. EUR -Liczba partnerów: 8-22 partnerów projektu.

7 4. Wprowadzenie regionalnych strategii energetycznych. Główny cel projektu: promocja odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystanie jako czynnika zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym / regionalnym oraz minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko regionów. -Proponowani partnerzy dla tego typu projektu: - Regiony, władze krajowe i regionalne - Agencje Regionalne - Instytucje badawcze - Związki zawodowe - Organizacje pozarządowe - Dostawcy energii i dostawcy sprzętu energetycznego. -Okres realizacji projektu: 36 miesięcy -Budżet na realizację projektu: ok. 2 mln. EUR. -Liczba partnerów: 8 partnerów projektu i 4-8 instytucji stowarzyszonych.

8 5. Efektywność energetyczna oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej. Główny cel projektu: promocja efektywności energetycznej i wykorzystania źródeł energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej. -Proponowani partnerzy dla tego typu projektu: - Miasta/ regiony - Właściciele budynków publicznych - Władze i instytucje regulujące kwestie świadectw energetycznych - Grupy zainteresowania - Instytucje zarządzające - Związki zawodowe (związki producentów, stowarzyszenia) -Stowarzyszenia użytkowników końcowych (właściciele budynków, stowarzyszenia najemców). -Okres realizacji projektu: 36 miesięcy. -Budżet na realizację projektu: ok. 5 mln EUR (w tym ok. 300-500 tys. na inwestycje pilotażowe / budynek) -Liczba partnerów: 8-12 partnerów projektu i 4-8 instytucji stowarzyszonych.

9 6. Innowacyjne mieszkalnictwo i rozwiązania dla osób starszych i niesamodzielnych w miastach Europy Środkowej. Główny cel projektu: wspieranie innowacyjnego mieszkalnictwa i rozwiązań dostosowawczych zwiększających autonomie osób starszych i niesamodzielnych (młodszych i starszych). -Proponowani partnerzy dla tego typu projektu: - Miasta - Regiony (departamenty zdrowia, mieszkalnictwa) - Władze krajowe - Instytucje zarządzające mieszkalnictwem - Dostawcy usług publicznych - Instytucje badawcze - Organizacje pozarządowe, i inne. -Okres realizacji projektu: 36 miesięcy. -Budżet na realizację projektu: ok. 3 mln EUR -Liczba partnerów: 8-16 partnerów projektu i 8 instytucji stowarzyszonych.

10 7. Poprawa zarządzania infrastrukturą i usługami w miastach i regionach dotkniętych problemami demograficznymi. Główny cel projektu: rozwój i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania w celu rozwiązania problemów związanych z kurczącymi się regionami w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zarządzaniem infrastrukturą publiczną i usługami użyteczności publicznej. -Proponowani partnerzy dla tego typu projektu: - Miasta/ regiony - Władze krajowe - Dostawcy infrastruktury, dostawcy usług energetycznych, telekomunikacyjnych - Instytucje naukowo - badawcze - Organizacje pozarządowe - Inni (np. związki zawodowe mieszkańcy, organizacje społeczne). -Okres realizacji projektu: 36 miesięcy. -Budżet na realizację projektu: ok. 3mln EUR -Liczba partnerów: 8-16 partnerów projektu i 8-16 instytucji stowarzyszonych.

11 Formularz zgłoszeniowy Jeśli reprezentowana przez Państwa instytucja lub firma jest zainteresowana współrealizacją danej koncepcji strategicznej oraz spełnia warunki określone dla jej wykonawców, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w języku angielskim i przesłanie go na adres: Krajowy Punkt Kontaktowy Programu dla Europy Środkowej Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice Termin dostarczania zgłoszeń (tylko oryginał podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy) do siedziby KPK w Katowicach upływa 17 września 2010 r. w południe.

12 Informacja o naborze Całość dokumentacji dotyczącej naboru dostępna jest na stronie głównej programu: www.central2013.eu www.central2013.eu Dodatkowych informacji udziela: Dodatkowych informacji udziela: pani Monika Strojecka-Gevorgyan, tel. 32 253 90 08 w.16 e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mrr.gov.plMonika.Strojecka-Gevorgyan@mrr.gov.pl

13 Dziękuję za uwagę Maciej Nowicki Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego


Pobierz ppt "Program dla Europy Środkowej - koncepcje projektów strategicznych Spotkanie Zespołu Roboczego online 28 lipca 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google