Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program dla Europy Środkowej - koncepcje projektów strategicznych Spotkanie Zespołu Roboczego online 28 lipca 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program dla Europy Środkowej - koncepcje projektów strategicznych Spotkanie Zespołu Roboczego online 28 lipca 2010."— Zapis prezentacji:

1 Program dla Europy Środkowej - koncepcje projektów strategicznych Spotkanie Zespołu Roboczego online 28 lipca 2010

2 Główne założenia dla projektów strategicznych Kilka informacji po posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Central Europe w Berlinie, koncepcji projektów strategicznych, które swoją tematyką odpowiadają 4 obszarom tematycznym programu, -W każdym projekcie powinni brać udział partnerzy z wszystkich 8 państw objętych programem, -partnerzy finansowi pochodzą z co najmniej 6 krajów Europy Środkowej, -partnerzy z państw trzecich mogą brać udział w projekcie jako stowarzyszeni (niefinansujący), -partnerzy UE spoza programu mogą brać udział tylko jako stowarzyszeni, -Instytucje prywatne mogą brać udział w projektach, ale nie mogą być partnerami wiodącymi, -partnerstwo nie powinno być zbyt duże - do 20 członków, - na konkurs przeznaczono ok. 20 mln EUR.

3 Charakterystyka projektów strategicznych 1.Wzmacnianie innowacji poprzez nowe koncepcje klastrów wspierających pojawiające się potrzeby i tematy międzysektorowe. 2.Modernizacja portów śródlądowych. 3.Węzły kolejowe (railway hub cities) i sieć TEN-T. 4.Wprowadzenie regionalnych strategii energetycznych. 5.Efektywność energetyczna oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej. 6.Innowacyjne mieszkalnictwo i rozwiązania dla osób starszych i niesamodzielnych w miastach Europy Środkowej. 7.Poprawa zarządzania infrastrukturą i usługami w miastach i regionach dotkniętych problemami demograficznymi.

4 1. Wzmacnianie innowacji poprzez nowe koncepcje klastrów wspierających pojawiające się potrzeby i tematy międzysektorowe. Główny cel projektu: opracowanie i testowanie wspólnej strategii dla nowych koncepcji klastrów jako wsparcie na rzecz nowych branż i sektorów gospodarczych, zagadnień międzysektorowych i międzytechnologicznych. -Proponowani partnerzy dla tego typu projektu: - Władze publiczne i instytucje odpowiedzialne za politykę innowacji i klastrów na poziomie krajowym i regionalnym. - Grupy zainteresowania: krajowe i regionalne stowarzyszenia klastrów, konfederacje klastrów i sieci, krajowe i regionalne platformy klastrów - Uniwersytety i instytucje badawcze. -Okres realizacji projektu: 36 miesięcy -Budżet na realizację projektu: ok. 3 mln. EUR (w zależności od ilości praktycznych testów, niewielkich inwestycji) -Liczba partnerów: max. 16 partnerów projektu.

5 2. Modernizacja portów śródlądowych. Główny cel projektu: pomoc portom partnerskim w przekształceniu w pełni wyposażone węzły transportu trójmodalnego z odpowiednim zapleczem serwisowym, pozwalające na lepsze wykorzystanie dróg wodnych dla potrzeb transportu towarowego. -Proponowani partnerzy dla tego typu projektu: - Operatorzy portów śródlądowych - Władze portów morskich - Miasta portowe - Regionalne lub krajowe organy odpowiedzialne za żeglugę śródlądową, - Agencje Rozwoju Regionalnego. - Okres realizacji projektu: 36 miesięcy. - Budżet na realizację projektu: ok. 4,5 mln EUR (działania pilotażowe powinny stanowić około 20% całego budżetu). -Liczba partnerów: partnerów projektu.

6 3. Węzły kolejowe (railway hub cities) i sieć TEN-T. Główny cel projektu: umocnienie transportu kolejowego poprzez poprawę funkcjonowania trakcji dużych miast stanowiących węzły komunikacyjne oraz ich regionów. -Proponowani partnerzy dla tego typu projektu: - Duże miasta (departamenty transportu publicznego) - Przedsiębiorstwa publicznego transportu kolejowego - Władze regionalne posiadające kompetencji w zakresie planowania transportu dot. węzłów komunikacyjnych dużych miast - Ministerstwo Transportu (departament transportu kolejowego). -Okres realizacji projektu: 36 miesięcy -Budżet na realizację projektu: ok. 4,5 mln. EUR -Liczba partnerów: 8-22 partnerów projektu.

7 4. Wprowadzenie regionalnych strategii energetycznych. Główny cel projektu: promocja odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystanie jako czynnika zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym / regionalnym oraz minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko regionów. -Proponowani partnerzy dla tego typu projektu: - Regiony, władze krajowe i regionalne - Agencje Regionalne - Instytucje badawcze - Związki zawodowe - Organizacje pozarządowe - Dostawcy energii i dostawcy sprzętu energetycznego. -Okres realizacji projektu: 36 miesięcy -Budżet na realizację projektu: ok. 2 mln. EUR. -Liczba partnerów: 8 partnerów projektu i 4-8 instytucji stowarzyszonych.

8 5. Efektywność energetyczna oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej. Główny cel projektu: promocja efektywności energetycznej i wykorzystania źródeł energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej. -Proponowani partnerzy dla tego typu projektu: - Miasta/ regiony - Właściciele budynków publicznych - Władze i instytucje regulujące kwestie świadectw energetycznych - Grupy zainteresowania - Instytucje zarządzające - Związki zawodowe (związki producentów, stowarzyszenia) -Stowarzyszenia użytkowników końcowych (właściciele budynków, stowarzyszenia najemców). -Okres realizacji projektu: 36 miesięcy. -Budżet na realizację projektu: ok. 5 mln EUR (w tym ok tys. na inwestycje pilotażowe / budynek) -Liczba partnerów: 8-12 partnerów projektu i 4-8 instytucji stowarzyszonych.

9 6. Innowacyjne mieszkalnictwo i rozwiązania dla osób starszych i niesamodzielnych w miastach Europy Środkowej. Główny cel projektu: wspieranie innowacyjnego mieszkalnictwa i rozwiązań dostosowawczych zwiększających autonomie osób starszych i niesamodzielnych (młodszych i starszych). -Proponowani partnerzy dla tego typu projektu: - Miasta - Regiony (departamenty zdrowia, mieszkalnictwa) - Władze krajowe - Instytucje zarządzające mieszkalnictwem - Dostawcy usług publicznych - Instytucje badawcze - Organizacje pozarządowe, i inne. -Okres realizacji projektu: 36 miesięcy. -Budżet na realizację projektu: ok. 3 mln EUR -Liczba partnerów: 8-16 partnerów projektu i 8 instytucji stowarzyszonych.

10 7. Poprawa zarządzania infrastrukturą i usługami w miastach i regionach dotkniętych problemami demograficznymi. Główny cel projektu: rozwój i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania w celu rozwiązania problemów związanych z kurczącymi się regionami w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zarządzaniem infrastrukturą publiczną i usługami użyteczności publicznej. -Proponowani partnerzy dla tego typu projektu: - Miasta/ regiony - Władze krajowe - Dostawcy infrastruktury, dostawcy usług energetycznych, telekomunikacyjnych - Instytucje naukowo - badawcze - Organizacje pozarządowe - Inni (np. związki zawodowe mieszkańcy, organizacje społeczne). -Okres realizacji projektu: 36 miesięcy. -Budżet na realizację projektu: ok. 3mln EUR -Liczba partnerów: 8-16 partnerów projektu i 8-16 instytucji stowarzyszonych.

11 Formularz zgłoszeniowy Jeśli reprezentowana przez Państwa instytucja lub firma jest zainteresowana współrealizacją danej koncepcji strategicznej oraz spełnia warunki określone dla jej wykonawców, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w języku angielskim i przesłanie go na adres: Krajowy Punkt Kontaktowy Programu dla Europy Środkowej Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Mickiewicza 15, Katowice Termin dostarczania zgłoszeń (tylko oryginał podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy) do siedziby KPK w Katowicach upływa 17 września 2010 r. w południe.

12 Informacja o naborze Całość dokumentacji dotyczącej naboru dostępna jest na stronie głównej programu: Dodatkowych informacji udziela: Dodatkowych informacji udziela: pani Monika Strojecka-Gevorgyan, tel w.16

13 Dziękuję za uwagę Maciej Nowicki Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego


Pobierz ppt "Program dla Europy Środkowej - koncepcje projektów strategicznych Spotkanie Zespołu Roboczego online 28 lipca 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google