Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEBIEG PRAC NAD „P ROGRAMEM WSPÓŁPRACY G MINY D ĄBROWA G ÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEBIEG PRAC NAD „P ROGRAMEM WSPÓŁPRACY G MINY D ĄBROWA G ÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU."— Zapis prezentacji:

1 PRZEBIEG PRAC NAD „P ROGRAMEM WSPÓŁPRACY G MINY D ĄBROWA G ÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZLECANYCH NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 1 ROK ”.

2 ETAP I – ZBIERANIE DANYCH Zebranie informacji nt. planowanych w roku 2015 form współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem zadań zleconych na okres dłuższy niż na jeden rok. Termin: do 1 lipca Zebranie informacji nt. zadań planowanych do zlecania w roku 2015 organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem zadań zleconych na okres dłuższy niż na jeden rok. Termin: do 1 lipca

3 ETAP I – ZBIERANIE DANYCH Zebranie informacji od organizacji pozarządowych nt. planowanych przez nie zadań do realizacji w roku 2015 z uwzględnieniem zadań realizowanych przez okres dłuższy niż na jeden rok; zawiadomienie o spotkaniach branżowych. Termin: do 14 lipca NGO, które przesłały propozycje zadań : Dąbrowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte serca”, Stowarzyszenie CIVITAS Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” Stowarzyszenie Dar Serca Stowarzyszenie Nowa Nadzieja Stowarzyszenie Krokus Stowarzyszenie Małolat Polski Komitet Pomocy Społecznej Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Fundacja Pro Salute Fundacja Ochrony Zdrowia Fundacja Europejska Klinika Cukrzycy Polski Czerwony Krzyż, Będzińska Grupa Ratownictwa Polski Związek Niewidomych Ochotnicza Straż Pożarna Ujejsce Fundacja Centrum Kształcenia FURTACZ.PL WOPR Koło Łowieckie Bór Koło Łowieckie „Dąbrowa”

4 NGO, KTÓRE PRZESŁAŁY PROPOZYCJE ZADAŃ : Koło Łowieckie „Diana” Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa Zagłębiowskie Stowarzyszenie Paralotniowe im. Piotra Kosina Stowarzyszenie Windsurfingu Pogoria Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START Polski Związek Niewidomych Uczniowski Klub Sportowy DROPSHOT Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrowiak” Ludowy Klub Sportowy „Promień” Strzemieszyce Małe Centrum Sportów Walki Fight-Boxing-Dąbrowa Górnicza Stowarzyszenie Kultury Fizycznej p.n. Dąbrowski Klub Bokserski Uczniowski Klub Sportowy „Rekiny – Łęknice” Klub Żeglarski Pogoria IV Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” Fundacja ‘Wygrajmy razem” Stowarzyszenie Krótkofalowców Zagłębia Dąbrowskiego Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa Podsumowanie: Liczba: 37 NGO Wysłanych listów: 273 sztuki Zwrotki: 24 sztuki,

5 ETAP I – ZBIERANIE DANYCH Zebranie uwag do obecnie obowiązującego Programu współpracy dotyczących: form współpracy i katalogu zadań zlecanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015 oraz planowanych przez organizacje do realizacji zadań w 2015 r. z uwzględnieniem zadań realizowanych przez okres dłuższy niż na jeden rok. Termin: do 14 lipca Uwagi od: Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa, Uczniowski Klub Sportowy DROPSHOT, Stowarzyszenie Krótkofalowców Zagłębia Dąbrowskiego.

6 G RUPA DS. DOTACJI 2014 Wypracowanie przy współpracy z Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych rekomendacji dotyczących zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2015 r. z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż 1 rok wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków. Spotkania odbyły się w dniach: 10 lipca 2014 r. – spotkanie członków komisji konkursowych 17 lipca 2014 r. – spotkanie otwarte dla NGO

7 ETAP I – KONSULTACJE BRANŻOWE Analiza zebranych informacji i przygotowanie: Listy zadań priorytetowych, które będą przedmiotem konkursów ofert na 2015 r., z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż 1 rok. Listy form współpracy na rok 2015, Zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2015 r. wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków. Termin: do 19 sierpnia Publikacja 13 sierpnia 2014 r.: http://ngo.dabrowa- gornicza.pl/aktualnosci/20140813/241/proponowane_zadania_dla_ngo_juz_znane.html

8 ETAP II – KONSULTACJE BRANŻOWE Organizacja spotkań branżowych Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Termin: od 20 sierpnia do 9 września Forma: spotkanie, Odpowiedzialny: Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Udział: przedstawiciele organizacji pozarządowych.

9 P REZYDIUM D ĄBROWSKIEGO F ORUM O RGANIZACJI P OZARZĄDOWYCH ZAPRASZA NA SPOTKANIA W DNIACH : 20 sierpnia: Samorząd, polityka, rozwój regionalny, prawa człowieka, religia itp. - prowadząca: Ewa Filus-Oberc – Stowarzyszenie SOMA, godz. od 16.00 do 18.00. 21 sierpnia: Opieka społeczna, przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym –prowadząca: Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata, godz. od 16.00 do 18.00 28 sierpnia: Kultura, sztuka, oświata, wychowanie - prowadząca Agnieszka Zagrodnik – Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, godz. od 16.00 do 17.00 2 września: Ochrona zdrowia, niepełnosprawność - prowadzący: Bogdan Zandecki – Stowarzyszenie NEURON, godz. od 16.00 do 18.00 3 września: Sport, turystyka, rekreacja, ochrona środowiska - prowadząca: Marzena Łykowska – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, godz. od 16.00 do 18.00.

10 ETAP II – KONSULTACJE BRANŻOWE Organizacja spotkania roboczego z Naczelnikami/Kierownikami merytorycznych Wydziałów/Biur w celu przedstawienia zasad konsultacji branżowych. Termin: 5 września Zaproszenie na 4 września 2014 r.

11 ETAP II – KONSULTACJE BRANŻOWE Harmonogram konsultacji branżowych Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta Obszar: Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy 9 września 2014r. od godz. 16.00 Obszar: Ochrona środowiska, ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 10 września 2014r. od godz. 16.00 Obszar: Oświata i wychowanie 11 września 2014r. od godz. 16.00 Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji 17 września 2014r. od godz. 16.00 Obszar: Kultura i sztuka Obszar: Promocja miasta 18 września 2014r. od godz. 16.00 Obszar: Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności 23 września 2014r. od godz. 16.00 Obszar: Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień Obszar: Ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Obszar: Pomoc społeczna 24 września 2014r. od godz. 16.00

12 ETAP III – KONSULTACJE PROJEKTU Analiza wyników konsultacji, sporządzenie na ich podstawie całości projektu Programu oraz jego upublicznienie. Termin: do 3 października Konsultacje całości projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi, tj. 7 dni roboczych projekt programu dostępny na BIP, na www.ngo.dabrowa-gornicza.pl, www.idabrowa.pl, w siedzibie UM DG – BOP.www.ngo.dabrowa-gornicza.plwww.idabrowa.pl Termin: do 15 października

13 ETAP III – KONSULTACJE PROJEKTU Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Termin: 15 października Przygotowanie projektów uchwał o przyjęciu Rocznego oraz ich przedłożenie do Biura Rady Miejskiej. Termin: do 22 października Termin przedstawienia Programu Radzie Miejskiej: 29 października 2014 r.


Pobierz ppt "PRZEBIEG PRAC NAD „P ROGRAMEM WSPÓŁPRACY G MINY D ĄBROWA G ÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google