Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia…”. Podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia…”. Podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji."— Zapis prezentacji:

1 Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia…”. Podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych. Realizując to zadanie, w dniu 11 I 2013r. zorganizowano spotkanie uczniów z przedstawicielem Policji – panem nadkomisarzem Grzegorzem Dudkiem. Podczas tego spotkania uczniowie dowiedzieli się, że w Policji, oprócz służb mundurowych pracują też policjanci, którzy nie chodzą w mundurze, a pełnią istotne role w pracy Policji. Dzieci dowiedziały się też, co to jest prawo i jak ważne jest jego przestrzeganie, również przez osoby nieletnie. Słuchały o tym, że prawo stosowane jest w życiu codziennym: w zakładach pracy, w domu, w szkole, w sklepach. W szkole istnieje dokument zwany Statutem Szkoły, który zawiera przepisy mówiące o tym, co uczeń powinien robić, do czego ma prawo i jakie ma obowiązki. Statut Szkoły reguluje też prawa i obowiązki nauczycieli.

2 Uczniowie zostali też zapoznani z konsekwencjami zachowania niezgodnego z prawem oraz zostały wyjaśnione zachowania związane z przestrzeganiem prawa, z którymi uczniowie mogą się spotkać w życiu codziennym: wykroczenie, rozbój, kradzież, przywłaszczenie rzeczy znalezionej, uzyskanie w sposób nieuprawniony programu komputerowego, ściąganie utworów muzycznych MP3 oraz filmów, znieważanie, zniesławienie, znęcanie się fizyczne i psychiczne, szczególnie tzw. „fala” w środowisku szkolnym, nawiązywanie „łatwych” kontaktów w sieci. Uczniowie z zaciekawieniem uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania oraz podawali przykłady wykroczeń, rozbojów, kradzieży i innych sytuacji, w których prawo jest łamane. Po tym spotkaniu na pewno wszyscy będą zwracać uwagę na swoje postępowanie i zastanowią się, czy postępują zgodnie z obowiązującym prawem. Jako podsumowanie spotkania uczniowie, pod kierunkiem prowadzącego wysunęli wnioski:  Jeżeli człowiek żyje w jakiejś wspólnocie, musi przestrzegać reguł, jakie w niej obowiązują.  Jeżeli prawo nie jest przestrzegane jest coraz więcej ofiar i oprawców.  Nieprzestrzeganie prawa ma swoje konsekwencje.  Nieprzestrzeganie prawa niszczy osobę, która go nie przestrzega.  Należy podnosić świadomość – co grozi za łamanie prawa? Nieświadomość prawa szkodzi.

3

4

5


Pobierz ppt "Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia…”. Podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google